typenKlasserom Opplæring
REGISTER

ITIL V3 INTERMEDIATE

ITIL v3 Intermediate Training Course & Certification

Beskrivelse

Målgruppe og forutsetninger

sertifisering

ITIL v3 Intermediate Training Course Oversikt

De ITIL v3 Mellomliggende sertifisering er tilgjengelig for alle som har beståttITIL Foundation eksamen. Den har en modulær struktur med hver modul som gir et annet fokus på IT Service Management. Du kan ta så få eller så mange mellomliggende kvalifikasjoner som du trenger. Intermediate-modulene går inn i mer detalj enn Foundation-sertifiseringen, og gir en bransjegjenkjent sertifisering. De ITIL Intermediate sertifiseringer er delt inn i to kategorier - Service Lifecycle og Service Capability. Noen kan ønske å konsentrere seg om et sett med moduler, men du kan velge å velge moduler fra både Service Lifecycle og Service Capability-strømmer for å kombinere ledelse og teknisk kunnskap. Det anbefales at du tidligere har eksponert for grunnleggende begreper i IT og minst to års yrkeserfaring som arbeider i IT Service Management før du foretar noen av ITIL-mellomleddmodulene.

Service Lifecycle-strømmen fokuserer på ITIL®-praksis innenfor konvensjonen Service Lifecycle. Hovedfokuset er selve livscyklusen, samt prosessene og øvingselementene som brukes i den.

Service Capability-strømmen er for de som ønsker å få en grundig forståelse av bestemt ITIL® prosesser og roller. Hovedfokus ligger på prosessaktiviteter, prosesskjøp og bruk gjennom hele IT-livscyklusen.

Intensiv målgruppe for ITIL v3 mellomliggende sertifisering

Målgruppen av ITIL Intermediate SO-sertifikatet inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Chief Information Officers (CIO)
 • Chief Technology Officers (CTOs)
 • Ledere
 • Overordnet stab
 • Lagleder
 • Service Designers
 • IT Arkitekter
 • IT-planleggere
 • IT-konsulenter
 • IT Audit Managers
 • IT Security Managers

For mer informasjon vennligst kontakt oss.


anmeldelser