typenKlasserom Opplæring
Tid5 dager
REGISTER

Openstack Mirantis kurs og sertifisering

Openstack Mirantis kurs og sertifisering

Beskrivelse

Målgruppe og forutsetninger

sertifisering

Openstack Mirantis Treningscursus Oversikt

Dette 5-dagers Open Stack Mirantis-kurset er for distribusjonsingeniører, administratorer, arkitekter eller andre IT-gruppemedlemmer som er ansvarlige for installasjonen og distribusjonen av OpenStack. Kurset gir deltakerne en detaljert forståelse av trinnene som er nødvendige for å distribuere en Openstack miljø fra grunnen av. Gjennom prosessen med å installere OpenStack manuelt, bortsett fra automatiseringstjenesten, lærer elevene hvordan man identifiserer problemer og hvordan man kan overvinne hindringer for når ting går galt. Dette kurset krever at studentene er veldig kjent med Linux (operativsystem) kommandolinje (bash).

Tiltatt publikum for Openstack-Mirantis Training

  • Systemadministrator
  • Distribusjon Ingeniører
  • Løsningsarkitekter

Forutsetninger for Openstack Mirantis-sertifisering

  • Stor erfaring med Linux-kommandolinje.
  • Opplev redigering av konfidensfiler med vi eller andre cli-redaktører

For mer informasjon vennligst kontakt oss.


anmeldelser
§ 1Openstack Architecture
Forelesning 1Oversikt over prosjekthistorie og utgivelser.
Forelesning 2Kjerneprosjektoversikt
Forelesning 3Typisk openstack-komponentarkitektur.
Forelesning 4Komponenter spesifikasjoner og detaljer.
Forelesning 5Logiske og fysiske nettverk i Openstack.
§ 2Openstack Manuell installasjon
Forelesning 6Konfigurer OS (Ubuntu 14.04) og nettverk.
Forelesning 7Installere og konfigurere database (MySQL) og messaging (RabbitMQ) servere.
Forelesning 8Installere og konfigurere OpenStack Identity (Keystone).
Forelesning 9Installere og konfigurere OpenStack Image Service (blikk).
§ 3OpenStack Nettverk og lagring
Forelesning 10Installere OpenStack Networking (neutron) -tjenesten
Forelesning 11Konfigurere nettverk (neutron) for å bruke ML2-plugin-modulen med Open vSwitch-driveren
Forelesning 12Installere og konfigurere OpenStack Compute (nova), Konfigurere OpenStack Compute (nova) med KVM hypervisor.
Forelesning 13Installere og konfigurere OpenStack dashboard (horisont)
Forelesning 14Installere og konfigurere OpenStack Block Storage (cinder)
Forelesning 15Konfigurere OpenStack Block Storage (cinder) for å bruke to bakender (LVM)
Forelesning 16Installere og konfigurere OpenStack Orchestration (varme)
§ 4Brenseloversikt og arkitektur
Forelesning 17Brenseloversikt, Brenselarkitektur.
Forelesning 18Installer drivstoff
Forelesning 19Distribuere OpenStack miljø med Brensel
Forelesning 20Drivstoffbegrensninger
Forelesning 21Feilsøking av drivstoff.
§ 5Horizon
Forelesning 22Prosjektoversikt
Forelesning 23Start nodene fra dashbordet og cli.
Forelesning 24Administrer prosjekter
Forelesning 25Administrer brukere og kvoter.
Forelesning 26Administrer nettverk.
§ 6Keystone
Forelesning 27Prosjekt oversikt.
Forelesning 28Administrer keystone identitetstjeneste via cli
§ 7Blikk
Forelesning 29Prosjektoversikt
Forelesning 30Administrer bilder via cli
§ 8SWIFT
Forelesning 31Prosjektoversikt
Forelesning 32Bruk og bruk saker
Forelesning 33Replikering, sikkerhet / ACLA € ™ s.
Forelesning 34Swift Operations, Opplasting i segmenter
Forelesning 35Legge til metadata til objekter, vedlikehold.
§ 9VARME
Forelesning 36Varme bakgrunn og bruk tilfeller.
Forelesning 37Varme arkitektur.
Forelesning 38Varmeorkestrering TEmplate (HOT) format.
Forelesning 39Heat Autoscaling.