Blog

4 stycznia 2017

3 Szkolenie IBM Wszyscy w branży powinni używać

IBM WebSphere alludes to a brand of PC programming items in the class of big business programming known as “application and mix middleware”. These product items are utilized by end-clients to make applications and incorporate applications with different applications. In this post, We will discuss on some of the most important IBM Training Courses. Why they are important in your Carreer ? What are the goals of those courses and whether you are eligible or not for those courses.

3 Najważniejsze szkolenia IBM są wymienione poniżej:

 • Instalacja i administracja produktu IBM WebSphere Portal 8 w systemie Windows
 • Instalacja i administracja produktu IBM WebSphere Portal 8 w systemie Linux
 • Administracja IBM Sametime 9.0

Szkolenia i certyfikaty IBM:

1. Installation and Administration of IBM WebSphere Portal 8 on Windows

Ten kurs szkoleniowy IBM jest przeznaczony dla menedżerów ram, którzy muszą uzyskać lub zmienić swoje umiejętności organizacji WebSphere Portal. Dzięki praktycznym wdrożeniom, projektowaniu i nadzorowaniu produktu WebSphere Portal, przewodniczący zajmujący się ramą nauczą się podstaw, korzystając z najnowocześniejszych pomysłów administracji organizacji WebSphere Portal. W głównej części szkolenia przećwiczycie podstawowe codzienne przedsięwzięcia organizacyjne na serwerze IBM WebSphere Portal Server 8.0, w tym utworzenie portletu, uzgodnienie zabezpieczeń i administrowanie stroną WWW portalu WebSphere. W drugim 50% kursu, ruchy koncentracji na ustanowienie i konfigurację produktu WebSphere Portal V8.0.Configuration obejmuje bazę danych wykorzystywaną przez produkt WebSphere Portal, zjednoczone rejestry klientów i grupowanie pod kątem wszechstronności i adaptacji do niepowodzeń o znaczeniu krytycznym. Kurs dotyczy w szczególności towarzyszących nowych komponentów produktu IBM WebSphere Portal 8.0:

Grupa docelowa

Ta wewnętrzna i zewnętrzna część kursu drogowego jest korzystna zarówno dla doświadczonych przewodników, którzy są nowicjuszami dla produktu IBM® WebSphere Portal Server, jak i dla nadzorców szkieletu produktu WebSphere Portal (przed WS Portal 6.1), którzy muszą zaktualizować swoje umiejętności organizacji WebSphere Portal. W tym kursie nowi dyrektorzy zarządzający w ramach produktu WebSphere Portal Administration zajmą się administrowaniem podstawowym i mobilnym systemem IBM WebSphere Portal oraz pomysłami portalu. Ponadto, dyrektorzy środowiska produktu WebSphere Portal, którzy muszą przywrócić aplikacje do organizacji WebSphere Portal szybko zyskają zaangażowanie we wprowadzanie, projektowanie i nadzorowanie produktu WebSphere Portal w codziennych operacjach.

Wymagania wstępne

Powinieneś mieć:

 • Opis sytuacji serwera WebSphere Application Server i maszyny JVM
 • Zaangażowanie w przypadku serwerów WebSphere Application Server i JVM
 • Organizacja bazy danych
 • bezpieczeństwo

Cele

Użytkownik powinien mieć możliwość wykorzystania komponentów, pojemności i systemów produktu IBM WebSphere Portal 8.0 do:

 • Dodaj portlety do stron wykorzystujących nowy uproszczony programista stron
 • Wdróż inny portlet
 • Zarządzaj dostępem
 • Utwórz bloga i wiki
 • Skonfiguruj etykietowanie i ocenę
 • Stwórz i zastosuj zasady postrzegalności
 • Pracuj z podtrzymaniem syndykowania
 • Skonfiguruj wygląd
 • Ponów lub wpisz hasło
 • Wdróż niestandardowy temat
 • Wymieniaj przygotowane do wykorzystania informacje z bazy danych Derby na DB2 Universal Database
 • Skonfiguruj produkt WebSphere Portal do korzystania z serwera LDAP IBM Tivoli Directory Server
 • Stwórz komórkę Network Deployment zawierającą samotny hub hub
 • Wybierz najlepszą topologię potrzeb twojego stowarzyszenia
 • Włącz rejestrowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Wykorzystaj dostęp do XML, aby usprawnić ćwiczenia administracyjne
 • Przenieś w dół i przywróć informacje
 • Wykonywanie hones administracji zrzutów

2. Installation and Administration of IBM WebSphere Portal 8 on Linux

This IBM Training Course is intended for framework executives who need to gain or redesign their WebSphere Portal organization abilities. Through hands-on use of introducing, designing and overseeing WebSphere Portal, framework heads will learn essential through cutting edge ideas of WebSphere Portal organization administration In the primary portion of the course, you hone normal everyday organization undertakings on IBM WebSphere Portal Server 8.0, including portlet establishment, security arrangement, and WebSphere Portal website administration. In the second 50% of the course, the concentration movements to establishment and setup of WebSphere Portal V8.0. Arrangement incorporates the database utilized by WebSphere Portal, combined client registries, and bunching for versatility and adaptation to non-critical failure.

Publiczność

Ten średniozaawansowany kurs na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym jest pomocny zarówno dla doświadczonych menedżerów ram, którzy są nowi w produkcie IBM® WebSphere Portal, jak i dla szefów frameworków WebSphere Portal (poprzednio WS Portal 6.1), którzy muszą zaktualizować swoje umiejętności w zakresie organizacji WebSphere Portal. W tym kursie nowi architekci zajmujący się programami WebSphere Portal Administration wezmą podstawową i obowiązkową administrację serwisu IBM WebSphere Portal oraz pomysły portalu. Co więcej, nadzorcy sieci Web-Sphere Portal, którzy muszą ożywić swoje umiejętności organizacji WebSphere Portal szybko zyskają zaangażowanie we wprowadzanie, organizowanie i nadzorowanie produktu WebSphere Portal w codziennych operacjach.

Wymagania wstępne

Powinieneś mieć:

 • Opis sytuacji serwera WebSphere Application Server i maszyny JVM
 • Zaangażowanie w przypadku serwerów WebSphere Application Server i JVM
 • Organizacja bazy danych
 • bezpieczeństwo

Cele

Użytkownik powinien mieć możliwość wykorzystania komponentów, pojemności i technik produktu IBM WebSphere Portal 8.0 do:

 • Dodaj portlety do stron za pomocą nowej intuicyjnej strony programisty
 • Wdróż inny portlet
 • Zarządzaj dostępem
 • Utwórz bloga i wiki
 • Skonfiguruj etykietowanie i ocenę
 • Stwórz i zastosuj zasady postrzegalności
 • Praca z syndykacją odżywia
 • Skonfiguruj wygląd
 • Podnieś lub oznakuj wejście
 • Wdróż niestandardowy temat
 • Wymieniaj przygotowane do wykorzystania informacje z bazy danych Derby na DB2 Universal Database
 • Skonfiguruj produkt WebSphere Portal do korzystania z serwera LDAP IBM Tivoli Directory Server
 • Stwórz komórkę Network Deployment zawierającą samotny hub hub
 • Wybierz najlepszą topologię potrzeb twojego stowarzyszenia
 • Włącz rejestrowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Wykorzystaj dostęp do XML, aby usprawnić ćwiczenia administracyjne
 • Przenieś w dół i przywróć informacje
 • Wykonywanie hones administracji zrzutów

3. IBM Sametime 9.0 Administration

Ten kurs szkoleniowy IBM przeprowadzi Cię przez proces wdrażania i administrowania IBM Sametime 9.0. Obejmuje również podstawowe rozwiązywanie problemów.

Publiczność

Ten kurs zarządza produktem przez proces wdrażania i kontrolowania produktu IBM Sametime 9.0. Ponadto obejmuje istotne badania.

Wymagania wstępne

Nie jest wymagana żadna informacja przygotowawcza do Sametime, ale powinieneś mieć zrozumienie zasadniczego administrowania systemami i wykorzystania programów.

Cele

 • Przedstaw centralne segmenty Sametime 9.0 (z wyłączeniem Edge, segmentów dźwiękowych filmów wideo lub wszechstronnej obsługi klienta)
 • Zatwierdź właściwe utworzenie różnych segmentów Sametime 9.0
 • Rozpocznij, zatrzymaj i zrestartuj całe środowisko Sametime 9.0
 • Wykorzystaj wyróżniające się komponenty Sametime 9.0

Szkolenia Microsoft

Get Microsoft Training & Certification
Zapisać się

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!