RodzajSala Training
Zarejestruj się

HP Data Protector

Opis

Audiencja i wymagania wstępne

Konspekt szkolenia

Harmonogram i opłaty

Orzecznictwo

Szkolenie HP Data Protector

Ten kurs dostarcza podstawowej wiedzy, aby umożliwić administratorom pamięci masowej konfigurowanie i zarządzanie oprogramowaniem HP Data Protector. Ćwiczenia praktyczne w laboratorium wzmacniają sesje teoretyczne, aby zapewnić dokładne zrozumienie koncepcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, funkcjonalności oprogramowania i jego zastosowania w typowych implementacjach pamięci masowych.

Cele

 • Zainstaluj i rozpowszechniaj oprogramowanie HP Data Protector w swoim środowisku lub dokonaj aktualizacji z poprzedniej wersji programu HP Data Protector.
 • Skonfiguruj oprogramowanie oprogramowania HP Data Protector.
 • Skonfiguruj rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych oparte na taśmach i dyskach do użytku z oprogramowaniem HP Data Protector.
 • Użyj oprogramowania HP Data Protector do tworzenia kopii zapasowych, przywracania i monitorowania z GUI i wiersza poleceń.
 • Zarządzaj oprogramowaniem HP Data Protector

Grupa docelowa

Administratorzy pamięci masowej i systemu korzystający z oprogramowania HP Data Protector.

Przesłanka

 • Administracja systemem i siecią lub podobne doświadczenie.
 • Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami wstępnymi i wymaganiami, aby uzyskać jakiekolwiek powiązane certyfikaty, patrz opis certyfikacji na stronie internetowej HP ExpertOne.

Czas trwania kursu: 4 dni

 1. HP Adaptive Backup and Recovery Solutions
  • Data Protector 9.0
  • HP Backup Navigator
  • Pakiet zarządzania ochroną danych
 2. Architektura HP Data Protector
  • Metody tworzenia kopii zapasowych i replikacji
  • Koncepcja komórki
  • Architektura Data Protector
  • Cell Manager i serwer instalacyjny
  • Agenci dysków, mediów i integracji
  • Wewnętrzna baza danych
  • Typowa sesja Data Protector
  • Strojenie Data Protector
 3. Licencjonowanie i struktura produktu
  • Licencja danych Protector
  • Omówienie struktury produktu
  • Raportowanie i sprawdzanie licencji
 4. Szybki start
  • Koncepcja Backup Backup
  • Skonfiguruj pulę mediów i urządzenie
  • Skonfiguruj i uruchom Kopię zapasową
  • Monitoruj sesję kopii zapasowej
  • Rozpocznij przywracanie
  • Uruchom raport z pojedynczej sesji
 5. Instalacja oprogramowania HP Data Protector
  • Omówienie instalacji, planowanie i metody
  • Instalacja Cell Managera w systemie Windows
  • Instalacja Cell Managera na systemie Unix
  • Instalacja klienta push
  • Eksport i import klientów
  • Dodawanie komponentów do klientów
 6. Aktualizacja
  • Przegląd uaktualnień
  • Obsługiwane ścieżki aktualizacji
  • Aktualizowanie Menedżera komórek systemu Windows
  • Aktualizowanie menedżera komórek systemu Unix
  • Migracja menedżera komórek na inną platformę
 7. Zarządzanie mediami
  • Koncepcja Media Pool
  • Właściwości puli mediów
  • Tworzenie Media Pool
  • Koncepcja i implementacja darmowych basenów
  • Średnie właściwości
  • Śledzenie lokalizacji i priorytet
  • Formatowanie mediów taśmowych
  • Przechodzenie z pulami nośników
 8. Urządzenie kopii zapasowej
  • Przegląd
  • Koncepcja urządzenia logicznego
  • Data Protector Tape Format
  • Skonfiguruj urządzenia pamięci masowej oparte na taśmach
  • Skonfiguruj dyskowe urządzenia pamięci masowej
  • Urządzenia deduplikacji
  • Narzędzia urządzeń i bibliotek
 9. backup
  • Typy rezerwowych kopii zapasowych
  • Funkcje kopii zapasowej
  • Statyczne i dynamiczne przydzielanie urządzeń
  • Równoważenie obciążenia - przydzielanie obiektów
  • Backup Mirroring
  • Utwórz i rozpocznij specyfikację kopii zapasowej
  • Proces tworzenia kopii zapasowej
  • Monitoruj sesję tworzenia kopii zapasowej
  • Zrestartuj nieudane kopie zapasowe
 10. Zaawansowany harmonogram
  • Zaplanuj kopię zapasową
  • Zarządzaj nieudanymi zleceniami pracy
 11. przywracać
  • Wykonywanie przywracania
  • Przywróć sekwencję
  • Przywracanie obiektów i sesji
  • Przywracanie pojedyncze lub równoległe
  • Przywracanie punktu kontrolnego
 12. Monitorowanie, raportowanie i powiadomienia
  • Monitorowanie i raportowanie
  • Monitorowanie sesji
  • Zgłoś kategorie i metody dostawy
  • Skonfiguruj i zaplanuj raporty
  • Interfejs raportowania internetowego
  • Domyślny przegląd powiadomień
  • Dodawanie powiadomień
 13. Replikacja mediów i obiektów
  • Interaktywna kopia multimedialna
  • Zautomatyzowana obsługa mediów
 14. Wewnętrzna baza danych (IDB)
  • Wbudowana koncepcja bazy danych
  • Architektura
  • Struktura katalogów IDB
  • Wewnętrzne limity wielkości bazy danych
  • Zadania administracyjne
  • Zarządzaj IDB Grow
  • Konserwacja IDB
 15. bezpieczeństwo
  • Kontrola dostępu
  • Grupy użytkowników i prawa użytkownika
  • Dodawanie użytkowników i grup
  • Ograniczenia użytkownika
  • Integracja LDAP
  • Bezpieczeństwo klienta i komórki
  • Inet Podszywanie się
  • Zmiana hasła interfejsu sieciowego
 16. Audyt
  • Przegląd audytu
  • Kontrola sesji kopii zapasowych
  • Ulepszone rejestrowanie zdarzeń
 17. Disaster Recovery
  • Metody odzyskiwania po awarii
  • Faza odtwarzania po awarii
  • Utwórz obraz przywracania po awarii
  • Uruchamianie obrazu odzyskiwania
  • Korzystanie z Monitora postępu odtwarzania
  • Odzyskiwanie po awarii na niezrównanym sprzęcie
 18. Rozwiązywanie problemów
  • Pliki dziennika i śledzenia
  • Debuguj generowanie śladów
  • Debuguj moduł zbierający dzienniki
  • Rozwiązywanie problemów z siecią
  • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami
  • Typowe problemy z tworzeniem kopii zapasowych i odtwarzaniem
  • omnihealthcheck
  • Kopiowanie obiektu
  • Interaktywna kopia obiektu
  • Kopia zapasowa po post i zaplanowana kopia obiektu
  • Kopiowanie obiektów i filtrowanie bibliotek
  • Automatyczny wybór urządzeń
  • Kopiuj opcje specyfikacji
 19. Konsolidacja obiektów
  • Rozszerzone przyrostowe kopie zapasowe
  • Syntetyczne pełne kopie zapasowe
  • Wirtualne pełne kopie zapasowe
  • Interaktywna konsolidacja obiektów
  • Utwórz kopię zapasową i zaplanowaną konsolidację obiektów
  • Opcje specyfikacji konsolidacji
  • Użyj scenariuszy przypadku

Nadchodzące wydarzenia (upcoming events)

W tej chwili nie ma nadchodzących wydarzeń.

Napisz do nas na adres info@itstechschool.com i skontaktuj się z nami pod numerem + 91-9870480053, aby uzyskać informacje o cenie i certyfikacie kursu, harmonogramie i lokalizacji

Rzuć nam zapytanie

Orzecznictwo

Po ukonczeniu Data Protector Kandydaci na szkolenia muszą zdać egzamin "HP0-A113" dla Orzecznictwo

Aby uzyskać więcej informacji uprzejmie kontakt z nami.


reviews