RodzajSala Training
Zarejestruj się
HP Data Protector

Opis

Audiencja i wymagania wstępne

Konspekt szkolenia

Harmonogram i opłaty

Orzecznictwo

Szkolenie HP Data Protector

Backing up data with Data protector. To work on DP – you need to understand how to back up data, Restore date and general administration. Our Course On Data protector will help you to understand the minimum hardware requirement for installation of HP data Protector.One can backup exchange, SQL server, File servers or more in Data Protector, the Hp Data protector course will not only help you to understand how to take back but also help you to understand how to restore from backup.Our Data protector training will help you to understand the essentials of HP DP.Our installation module covers the method of installation, various components of installation and components for troubleshooting.

Hardware Requirement for installation Data Protector – before installing Data protector you need to finalize on component i.e. Cell Manager, Client or installation server. The recommended RAM is 16 Gb and 4 cores of CPU, hard drive space depends on your work. Data protector Cell Manager includes Client and installation server.You need twice as much total RAM for recovery of the Internal Database. And 40 MB RAM required for each parallel backup session. e.g. If you want to run 30 parallel backup sessions, 2 GB of RAM are needed because you need to have extra RAM in buffer. Our course contains the complete exposure of installation of Data protector.

Once installation is done you can go to command prompt to check whether all applications are up or not – the command is – omnisv –status. There are 60+ commands and hundreds of options, the major are omnisv (start, status and stop), if you have learned Linux basic process it means you are familiar with commands.

This course provides the essential knowledge to enable storage administrators to configure and manage HP Data Protector software. The hands-on lab exercises reinforce the theory sessions to ensure a thorough understanding of backup and recovery concepts, the functionality of the software and its application to typical storage implementations.

For more information and training on Data Protector contact aman.khanna@itstechschool.com

Cele

 • Zainstaluj i rozpowszechniaj oprogramowanie HP Data Protector w swoim środowisku lub dokonaj aktualizacji z poprzedniej wersji programu HP Data Protector.
 • Skonfiguruj oprogramowanie oprogramowania HP Data Protector.
 • Skonfiguruj rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych oparte na taśmach i dyskach do użytku z oprogramowaniem HP Data Protector.
 • Użyj oprogramowania HP Data Protector do tworzenia kopii zapasowych, przywracania i monitorowania z GUI i wiersza poleceń.
 • Zarządzaj oprogramowaniem HP Data Protector

Grupa docelowa

Administratorzy pamięci masowej i systemu korzystający z oprogramowania HP Data Protector.

Przesłanka

 • Administracja systemem i siecią lub podobne doświadczenie.
 • Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami wstępnymi i wymaganiami, aby uzyskać jakiekolwiek powiązane certyfikaty, patrz opis certyfikacji na stronie internetowej HP ExpertOne.

Course Outline Duration: 4 Days

 1. HP Adaptive Backup and Recovery Solutions
  • Data Protector 9.0
  • HP Backup Navigator
  • Pakiet zarządzania ochroną danych
 2. Architektura HP Data Protector
  • Metody tworzenia kopii zapasowych i replikacji
  • Koncepcja komórki
  • Architektura Data Protector
  • Cell Manager i serwer instalacyjny
  • Agenci dysków, mediów i integracji
  • Wewnętrzna baza danych
  • Typowa sesja Data Protector
  • Strojenie Data Protector
 3. Licencjonowanie i struktura produktu
  • Licencja danych Protector
  • Omówienie struktury produktu
  • Raportowanie i sprawdzanie licencji
 4. Szybki start
  • Koncepcja Backup Backup
  • Skonfiguruj pulę mediów i urządzenie
  • Skonfiguruj i uruchom Kopię zapasową
  • Monitoruj sesję kopii zapasowej
  • Rozpocznij przywracanie
  • Uruchom raport z pojedynczej sesji
 5. Instalacja oprogramowania HP Data Protector
  • Omówienie instalacji, planowanie i metody
  • Instalacja Cell Managera w systemie Windows
  • Instalacja Cell Managera na systemie Unix
  • Instalacja klienta push
  • Eksport i import klientów
  • Dodawanie komponentów do klientów
 6. Aktualizacja
  • Przegląd uaktualnień
  • Obsługiwane ścieżki aktualizacji
  • Aktualizowanie Menedżera komórek systemu Windows
  • Aktualizowanie menedżera komórek systemu Unix
  • Migracja menedżera komórek na inną platformę
 7. Zarządzanie mediami
  • Koncepcja Media Pool
  • Właściwości puli mediów
  • Tworzenie Media Pool
  • Koncepcja i implementacja darmowych basenów
  • Średnie właściwości
  • Śledzenie lokalizacji i priorytet
  • Formatowanie mediów taśmowych
  • Przechodzenie z pulami nośników
 8. Urządzenie kopii zapasowej
  • Przegląd
  • Koncepcja urządzenia logicznego
  • Data Protector Tape Format
  • Skonfiguruj urządzenia pamięci masowej oparte na taśmach
  • Skonfiguruj dyskowe urządzenia pamięci masowej
  • Urządzenia deduplikacji
  • Narzędzia urządzeń i bibliotek
 9. backup
  • Typy rezerwowych kopii zapasowych
  • Funkcje kopii zapasowej
  • Statyczne i dynamiczne przydzielanie urządzeń
  • Równoważenie obciążenia - przydzielanie obiektów
  • Backup Mirroring
  • Utwórz i rozpocznij specyfikację kopii zapasowej
  • Proces tworzenia kopii zapasowej
  • Monitoruj sesję tworzenia kopii zapasowej
  • Zrestartuj nieudane kopie zapasowe
 10. Zaawansowany harmonogram
  • Zaplanuj kopię zapasową
  • Zarządzaj nieudanymi zleceniami pracy
 11. przywracać
  • Wykonywanie przywracania
  • Przywróć sekwencję
  • Przywracanie obiektów i sesji
  • Przywracanie pojedyncze lub równoległe
  • Przywracanie punktu kontrolnego
 12. Monitorowanie, raportowanie i powiadomienia
  • Monitorowanie i raportowanie
  • Monitorowanie sesji
  • Zgłoś kategorie i metody dostawy
  • Skonfiguruj i zaplanuj raporty
  • Interfejs raportowania internetowego
  • Domyślny przegląd powiadomień
  • Dodawanie powiadomień
 13. Replikacja mediów i obiektów
  • Interaktywna kopia multimedialna
  • Zautomatyzowana obsługa mediów
 14. Wewnętrzna baza danych (IDB)
  • Wbudowana koncepcja bazy danych
  • Architektura
  • Struktura katalogów IDB
  • Wewnętrzne limity wielkości bazy danych
  • Zadania administracyjne
  • Zarządzaj IDB Grow
  • Konserwacja IDB
 15. bezpieczeństwo
  • Kontrola dostępu
  • Grupy użytkowników i prawa użytkownika
  • Dodawanie użytkowników i grup
  • Ograniczenia użytkownika
  • Integracja LDAP
  • Bezpieczeństwo klienta i komórki
  • Inet Podszywanie się
  • Zmiana hasła interfejsu sieciowego
 16. Audyt
  • Przegląd audytu
  • Kontrola sesji kopii zapasowych
  • Ulepszone rejestrowanie zdarzeń
 17. Disaster Recovery
  • Metody odzyskiwania po awarii
  • Faza odtwarzania po awarii
  • Utwórz obraz przywracania po awarii
  • Uruchamianie obrazu odzyskiwania
  • Korzystanie z Monitora postępu odtwarzania
  • Odzyskiwanie po awarii na niezrównanym sprzęcie
 18. Rozwiązywanie problemów
  • Pliki dziennika i śledzenia
  • Debuguj generowanie śladów
  • Debuguj moduł zbierający dzienniki
  • Rozwiązywanie problemów z siecią
  • Rozwiązywanie problemów z urządzeniami
  • Typowe problemy z tworzeniem kopii zapasowych i odtwarzaniem
  • omnihealthcheck
  • Kopiowanie obiektu
  • Interaktywna kopia obiektu
  • Kopia zapasowa po post i zaplanowana kopia obiektu
  • Kopiowanie obiektów i filtrowanie bibliotek
  • Automatyczny wybór urządzeń
  • Kopiuj opcje specyfikacji
 19. Konsolidacja obiektów
  • Rozszerzone przyrostowe kopie zapasowe
  • Syntetyczne pełne kopie zapasowe
  • Wirtualne pełne kopie zapasowe
  • Interaktywna konsolidacja obiektów
  • Utwórz kopię zapasową i zaplanowaną konsolidację obiektów
  • Opcje specyfikacji konsolidacji
  • Użyj scenariuszy przypadku

W tej chwili nie ma nadchodzących wydarzeń.

Napisz do nas na adres info@itstechschool.com i skontaktuj się z nami pod numerem + 91-9870480053, aby uzyskać informacje o cenie i certyfikacie kursu, harmonogramie i lokalizacji

Rzuć nam zapytanie

Orzecznictwo

Po ukonczeniu Data Protector Kandydaci na szkolenia muszą zdać egzamin "HP0-A113" dla Orzecznictwo

Aby uzyskać więcej informacji uprzejmie kontakt z nami.