PANORAMA 8.0

Panorama 8.0 Zarządzaj Multilple Firewall Training Course & Certification

Opis

Audiencja i wymagania wstępne

Orzecznictwo

Panorama 8.0 Zarządzaj Multilple Firewall Training Course

Ten kurs zapewnia dogłębną wiedzę na temat konfigurowania i zarządzania ich serwerem Panorama Management Server firmy Palo Alto Networks. Po ukończeniu tego kursu administratorzy zrozumieją Rola serwera panoramy w zarządzaniu i zabezpieczaniu ich całej sieci. Specjaliści ds. Sieci nauczą się korzystać z raportów zbiorczych Panoramy, aby zapewnić im holistyczne spojrzenie na sieć Palo Alto Networks firewall następnej generacji.

Wymagania wstępne dotyczące certyfikacji Panorama 8.0

Zakończenie PAN 201

Aby uzyskać więcej informacji uprzejmie Skontaktuj się z nami.


reviews
SŁOWO WYSZUKIWANIA SŁÓW KLUCZOWYCH

  • PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ WIELOKROTNYMI OGNIAMI treningami w gurgaonie
  • PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ kosztem certyfikacji WIELOKROTNEGO OGNISKA w Gurgaon
  • Instytut PANORAMY 8.0: ZARZĄDZAJ WIELKIMI OGNIAMI w gurgaonie
  • PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ WIELKIMI OGNIAMI W Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ certyfikatami MULTIPLE FIREWALLS w Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ PROGRAMEM MULTIPLE FIREWALLS w Gurgaon
  • Najlepsza PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ WIELU FIREWALLS Training Online
  • PANORAMA 8.0: ZARZĄDZAJ WIELKIMI WALOMAMI
-count batches > 1 -->
Sekcja 1Przegląd
Sekcja 2Początkowa konfiguracja
Sekcja 3Szablony
Sekcja 4Grupy urządzeń
Sekcja 5Administracja
Sekcja 6Logowanie i raportowanie
Sekcja 7Log Collectors
Sekcja 8Ciągłości działania