Blog

12 stycznia 2017

7 niesamowite szkolenia dotyczące certyfikacji VMware

VMware, Inc jest pomocnikiem Dell Technologies, który zapewnia programowanie i administrację chmurową i wirtualizacyjną, a także przypadki, które jako pierwsze skutecznie monetyfikują inżynierię x86. Firma VMware, założona w 1998, znajduje się w Palo Alto w Kalifornii. W 2004 został on uzyskany przez firmę EMC Corporation i przekształcony w kopię zapasową EMC Corporation, a następnie w sierpniu 14, 2007, EMC sprzedał 15% organizacji w nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Organizacja wymienia się pod obrazem VMW.

Pulpit VMware programowanie działa w systemach Microsoft Windows, Linux i Mac OS X, podczas gdy jego programistyczne hipernadzory do serwerów, VMware ESX i VMware ESXi, są narażone na działanie hiperwizorów metalowych, które działają bezpośrednio na urządzeniach serwerowych bez konieczności stosowania dodatkowego podstawowego systemu roboczego. Niektóre niesamowite szkolenia w VMware są następujące:

 • VMware vSphere: rozwiązywanie problemów w warsztacie [V6.0]
 • VMware vSphere: Optymalizuj i skaluj [V6]
 • VMware Vcloud Director
 • VMware ICM 6.0
 • VMware ICM 5.5
 • VMware Horizon
 • Projektowanie VMware

Szkolenie i certyfikacja VMware

1.VMware ICM 5.5 Szkolenie i certyfikacja

Ten praktyczny kurs dotyczy instalacji, konfiguracji i zarządzania VMware vSphere, który składa się z VMware ESXi ™ i VMware® vCenter Server ™. Ten kurs zależy od adaptacji ESXi 5.5 i vCenter Server 5.5. Ukończenie tego kursu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu VMware® Certified Professional 5.

Cel:

Przed zakończeniem kursu należy uwzględnić możliwości vSphere 5.5 i uwzględniać oraz mieć zdolność do spełnienia towarzyszących celów:

 • Wdróż hosty ESXi
 • Wdróż obudowę serwera vCenter
 • Wdróż urządzenie serwera vCenter
 • Zarządzaj ESXi korzystasz z serwera vCenter
 • Zarządzaj pojemnością ESXi za pomocą serwera vCenter
 • Zarządzaj organizacją ESXi za pomocą serwera vCenter
 • Zarządzaj maszynami wirtualnymi za pomocą serwera vCenter
 • Wdrażaj i zarządzaj wirtualnymi maszynami o cienkich obudowach
 • Migracja maszyn wirtualnych za pomocą VMware vSphere® vMotion®
 • Zarządzaj infrastrukturą vSphere za pomocą VMware vSphere Web Client i VMware vSphere Client ™
 • Migracja maszyn wirtualnych za pomocą VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Zarządzaj, aby kontrolować za pomocą serwera vCenter
 • Monitoruj wykorzystanie zasobów za pomocą serwera vCenter
 • Zarządzaj VMware vSphere® High Availability, VMware vSphere® Fault Tolerance i VMware vSphere®

Information Protection ™ z wykorzystaniem serwera vCenter

 • Zastosuj poprawki wykorzystujące VMware vSphere®Update Manager ™

Inteded Publiczność

 • Kierownictwo systemu
 • Inżynierowie systemów
 • Operatory ESXi i serwer vCenter

Prequisite

 • Spotkanie organizacji systemowej w środowisku roboczym Microsoft Windows lub Linux.
 • Zrozumienie idei wyświetlanych w ramach kursu VMware Data Center Fundamentals dla certyfikacji VCA-DCV.

2. VMware vSphere: Optymalizuj i skaluj [V6] Kurs szkoleniowy i certyfikacja

VMware vSphere: Optimize and Scale jest przeznaczony dla doświadczonych klientów VMware vSphere. Uczy kształconych umiejętności do aranżowania i utrzymywania wyjątkowo dostępnej i wszechstronnej infrastruktury wirtualnej. Dzięki mieszance adresów i laboratoriom praktycznym skonfigurujesz i usprawnisz podświetlenia vSphere, które tworzą zakład o bardzo wszechstronnej infrastrukturze i mówią o tym, kiedy i gdzie te komponenty mają najlepszy wpływ. Każda osoba, która jest gotowa wziąć głębszą wiedzę na temat vSphere i dowiedzieć się, jak wykorzystać napędzane komponenty i elementy sterujące, ogromnie skorzysta z tego kursu.

Cel:

 • Skonfiguruj i zarządzaj administracją ESXi i wydajnością dla ekspansywnego i nowoczesnego przedsiębiorstwa
 • Zarządzaj zmianami w środowisku vSphere
 • Zoptymalizuj wykonanie wszystkich części vSphere
 • Twardość środowiska vSphere przed zagrożeniami bezpieczeństwa
 • Rozwiązywanie problemów związanych z działaniami operacyjnymi i rozpoznawanie ich podstawowych sterowników
 • Użyj VMware vSphere® ESXi ™ Shell i VMware vSphere® Management Assistant do zarządzania vSphere
 • Użyj VMware vSphere® Auto Deploy ™ do rozmieszczenia hostów ESXi

Grupa docelowa:

 • Doświadczeni nadzorcy systemu
 • Inżynierowie systemów
 • Integratorzy systemów

Wymagane:

Wykończenie jednego z kursów towarzyszących:

 • VMware vSphere: instaluj, konfiguruj, zarządzaj [5.5 lub 6]
 • VMware vSphere: Fast Track

Z drugiej strony proporcjonalne uczenie się i zaangażowanie organizacji w ESXi i serwer vCenter

Spotkanie w prowokacji porządkowej jest bardzo zalecane.

3. VMware VCloud Director Kurs szkoleniowy i certyfikacja

Ten kurs e-learningowy na VMware vCloud Director da ci podstawowe zrozumienie vCloud Director i jego różnych części, projektu i komponentów.

Kurs rozpocznie się od przeglądu przetwarzania rozproszonego i wyjaśnienia rozwiązań oferowanych przez VMware dla komputerów rozproszonych. Następnie zbadacie inżynierię, segmenty oraz instalację i konfigurację vCloud Director. W końcu dowiesz się o załatwianiu spraw menedżerskich i klientów końcowych oraz organizacji systemu w vCloud Director.

Cel:

Pod koniec tego kursu będziesz mieć możliwość:

 • Podaj schemat VMware vCloud Director
 • Opisz inżynierię i części vCloud Director
 • Zainstaluj i skonfiguruj vCloud Director
 • Opisz działania organizacji w vCloud Director
 • Zidentyfikuj rodzaje systemów i pul systemowych w vCloud Director
 • Przedstaw zarys wdrożenia i wsparcia dla vCloud Director

Wymagane:

Niezbędna nauka wirtualizacji i postępów w chmurze

4. Szkolenie i certyfikacja VMware ICM 6.0

VMware vSphere: instaluj, konfiguruj i zarządzaj najważniejszymi szkoleniami, które koncentrują się na instalowaniu, projektowaniu i nadzorowaniu VMware vSphere® 6, który zawiera VMware ESXi ™ 6 i VMware vCenter Server ™ 6. Ten kurs umożliwia skonfigurowanie infrastruktury vSphere dla stowarzyszenia o dowolnej wielkości i struktury zakładu dla większości innych innowacji VMware w charakterystycznej farmie serwerów.

Cel:

Przedstaw produkt charakteryzujący farmę serwerów

 • Wdróż ESXi i stwórz maszyny wirtualne
 • Opisz projekt serwera vCenter
 • Wdróż wystąpienie serwera vCenter lub VMware vCenter Server ™ Appliance ™
 • Użyj vCenter Server do zarządzania ESXi
 • Skonfiguruj infrastrukturę vSphere i zarządzaj nią za pomocą VMware vSphere Client Client i VMware vSphere Web Client
 • Skonfiguruj systemy wirtualne za pomocą standardowych przełączników vSphere
 • Użyj vCenter Server do zarządzania różnego rodzaju zapasami hosta: VMware vSphere® VMFS, NFS, wirtualna sieć SAN, co więcej, Virtual Volumes
 • Zarządzaj wirtualnymi maszynami, układami, klonami i obrazami
 • Utwórz vApp
 • Opisz i wykorzystaj bibliotekę substancji
 • Migracja maszyn wirtualnych za pomocą VMware vSphere® vMotion®
 • Użyj VMware vSphere® Storage vMotion® do przenoszenia zapasów maszyn wirtualnych
 • Monitoruj wykorzystanie zasobów i zarządzaj zbiorami zasobów
 • Użyj VMware vRealize ™ Operations Manager ™, aby rozpoznawać i rozwiązywać problemy poprzez dochodzenie i przestrogi
 • Zarządzaj VMware vSphere® High Availability i VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Używaj VMware vSphere Replication ™ i VMware vSphere Protection Data do duplikowania maszyn wirtualnych i odzyskiwania informacji
 • Użyj grup VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™, aby zwiększyć ich wszechstronność
 • Użyj rozproszonych zmian vSphere, aby zwiększyć wszechstronność aranżacji
 • Użyj VMware vSphere® Update Manager ™, aby zastosować poprawki i wykonać podstawowe badania ESXi, maszyn wirtualnych i operacji serwera vCenter

Grupa docelowa:

 • Nadzorcy systemu
 • Inżynierowie systemów

Wymagane:

 • Spotkanie organizacji systemowej w środowisku roboczym Microsoft Windows lub Linux
 • Zrozumienie pomysłów wprowadzonych w kursie VMware Data Center Fundamentals dla certyfikacji VCA-DCV

5. VMware vSphere: rozwiązywanie problemów dotyczących szkolenia w warsztacie [V6.0]

Ten praktyczny warsztat szkoleniowy dostarcza ci informacji, umiejętności i zdolności, aby osiągnąć zdolność w badaniu środowiska VMware vSphere® 6. Ten warsztat rozszerza twoje umiejętności i umiejętności w zakresie korzystania z interfejsu wiersza zamówienia, VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight ™ i różnych urządzeń do rozwiązywania problemów.

Warsztaty te zależą od VMware ESXi ™ 6 i VMware vCenter Server ™ 6.

Cele:

Przed zakończeniem kursu powinieneś mieć możliwość spełnienia towarzyszących miejsc docelowych:

 • Użyj vSphere Web Client, interfejsu linii ładunkowej i logów, aby analizować i rozwiązywać problemy w środowisku vSphere
 • Wprowadź standardy i metodologię badań
 • Rozwiąż problemy z organizacją i zwróć uwagę na te problemy
 • Analizuj gromadzenie rozczarowań i rozwiązuj problemy
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących sytuacji grupowych vSphere i rozwiązywanie możliwych przyczyn
 • Diagnozuj regularne problemy z VMware vSphere High Availability i przygotuj się
 • Rozwiązywanie problemów związanych z ruchem maszyny wirtualnej (VMware vSphere®Motion®) i zwiększanie wykorzystania zasobów (VMware vSphere Distributed Resource Scheduler ™)
 • Rozwiąż problemy z serwerem vCenter
 • Zidentyfikuj problemy ESXi, przeanalizuj sytuacje rozczarowań i napraw je
 • Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi maszynami wirtualnymi, w tym problemy z instalacją, problemy z podglądem, problemy z asocjacją i inne

Grupa docelowa:

• Administratorzy systemu
• Integratorzy systemów

Wymagane:

Wymagane podstawowe elementy zawierają jedno z towarzyszących:

 • VMware Certified Professional 6 - Wirtualizacja centrów danych (VCP6-DCV)
 • VMware vSphere: Fast Track [V6]
 • VMware vSphere: Optymalizuj i skaluj [V6]
 • Równoważne uczenie się i zaangażowanie organizacji w ESXi i serwer vCenter
 • Zaangażowanie w pracę z interfejsem linii zamówienia jest bardzo zalecane.

6. Szkolenie i certyfikacja VMware Horizon

Ten pięciodniowy praktyczny kurs daje ci możliwość przekazania wirtualnych pulpitów i aplikacji przez samotny etap infrastruktury wirtualnego desktopu. Kurs ten buduje Twoje umiejętności w zakresie instalowania, organizowania i nadzorowania VMware Horizon® 7 poprzez połączenie laboratorium adresowego i praktycznego. Dowiesz się, jak skonfigurować i wdrożyć pule maszyn wirtualnych, jak zarządzać dostawaniem się i bezpieczeństwem komputerów oraz jak udostępnić zmienione środowisko graficzne klientom końcowym.

Cele:

Przed zakończeniem kursu powinieneś mieć możliwość spełnienia towarzyszących celów:

 • Zidentyfikuj części VMware Horizon
 • Zainstaluj i skonfiguruj View Connection Server
 • Zainstaluj i skonfiguruj wirtualne pulpity
 • Skonfiguruj i zarządzaj frameworkami VMware Horizon® Client ™
 • Konfiguruj pule fizycznych i wirtualnych maszyn i zarządzaj nimi
 • Skonfiguruj zmechanizowane pule pełnych maszyn wirtualnych i zarządzaj nimi
 • Skonfiguruj puli połączonych pulpitów klonów i zarządzaj nimi
 • Skonfiguruj zmechanizowane pule klonów momentów i zarządzaj nimi
 • Skonfiguruj puli pulpitu i aplikacji pulpitu zdalnego (RDS) i zarządzaj nimi
 • Użyj Horizon Administrator, aby skonfigurować środowisko VMware Horizon
 • Skonfiguruj bezpieczny dostęp do wirtualnych pulpitów
 • Użyj VMware User Environment Manager ™ do zarządzania personalizacją klienta i konfiguracją aplikacji
 • Opisz przedsięwzięcia, aby wdrożyć zarządzanie profilami
 • Użyj VMware App Volumes ™ do aranżacji i zarządzania aplikacjami
 • Zarządzaj wykonaniem i adaptacją wdrożenia VMware Horizon

Docelowi odbiorcy:

Wyspecjalizowany personel, który pracuje w działach IT organizacji klientów końcowych i osób, które są odpowiedzialne za przekazywanie administracji zdalnych lub wirtualnych desktopów

Wymagane:

Klienci uczestniczący w tym kursie powinni posiadać co najmniej następujące umiejętności infrastruktury VMware:
• Użyj VMware vSphere Web Client, aby wyświetlić stan maszyn wirtualnych, magazynów danych i sieci
• Otwórz konsolę maszyny wirtualnej na VMware vCenter Server® i uzyskaj dostęp do systemu operacyjnego gościa
• Twórz migawki maszyn wirtualnych
• Skonfiguruj specyfikacje dostosowywania gości
• Zmodyfikuj właściwości maszyny wirtualnej
• Konwertuj maszynę wirtualną na szablon
• Wdrażanie maszyny wirtualnej z szablonu. Użytkownicy powinni mieć co najmniej następujące doświadczenie w administrowaniu systemem Microsoft Windows:
• Konfiguruj usługi Active Directory, w tym DNS, DHCP i synchronizację czasu
• Ograniczaj działania użytkowników, implementując obiekty zasad grupy
• Skonfiguruj systemy Windows, aby umożliwić połączenia pulpitu zdalnego
• Utwórz połączenie ODBC z bazą danych SQL Server

7. Szkolenie i certyfikacja VMware Design

To rozszerzone szkolenie godzinowe dostarcza wiedzy, umiejętności i zdolności do projektowania i wdrażania wirtualnej infrastruktury VMware vSphere® 6.0. Przyjmujesz po zademonstrowanym sposobie radzenia sobie z projektowaniem i wdrażania struktury wirtualizacji, która jest dostępna, wszechstronna, łatwa w zarządzaniu i bezpieczna oraz że wykorzystuje najlepsze praktyki VMware.

Kurs omawia zalety i zagrożenia związane z dostępnymi opcjami projektowania i podaje dane, które mogą pomóc w ustaleniu właściwego wyboru projektu dźwiękowego.

W tym kursie doskonalisz swoje zdolności projektowe, pracując z towarzyszami na przedłużeniu projektu. Podobnie wdrażasz części gotowego projektu vSphere.

Kurs zależy od VMware ESXi ™ 6.0 i VMware vCenter Server ™ 6.0.

Cele:

Przed zakończeniem kursu powinieneś mieć możliwość spełnienia towarzyszących miejsc docelowych:

 • Ocenić potrzeby biznesowe i zastosowania obecnego środowiska
 • Zrozum i zastosuj strukturę do projektu
 • Analizuj decyzje projektowe i najlepsze propozycje
 • Zaprojektuj i wdrożyć centralną infrastrukturę zarządzania dla przedsiębiorstwa
 • Zaprojektuj i wdrożyć farmę serwerów wirtualnych dla przedsiębiorstwa
 • Zaprojektuj i rozmieść infrastrukturę procesową dla przedsiębiorstwa
 • Projektuj i wdrażaj infrastrukturę administrowania wydajnością i systemami dla przedsiębiorstwa
 • Projektowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych w celu uruchamiania aplikacji w infrastrukturze vSphere
 • Projektuj i wdrażaj najważniejsze funkcje zabezpieczeń, zarządzania i odzyskiwania danych w przedsiębiorstwie

Grupa docelowa:

Doświadczeni integratorzy frameworków; specjalistów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem sytuacji vSphere

Wymagania wstępne:

Doskonałość kursów towarzyszących:

 • VMware vSphere: Zainstaluj, skonfiguruj, zarządzaj [V6.0]
 • VMware vSphere: Optymalizuj i skaluj [V6.0]

Z drugiej strony proporcjonalne zaangażowanie w wdrożenia vSphere

&bsp

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!