ډولپه آنلاین توګه د کورس
د نوم ثبتول

PRINCE2 PRACTITIONER

عمومي کتنه

اوریدونکی او ضروریات

د کورس لنډیز

مهال ویش او فیسونه

تصدیق

د پرنکسکسینکس فاؤنڈیشن او عملیات 2

PRINCE2®) د کنټرول شوي چاپیریال په پروژو کې (، په پراخه کچه د پروژې مدیریت میتود دی چې تاسو د بریالي پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ټولو اړینو اړتیاوو له لارې تاسو ته تشریح کوي. PRINCE2® یوه نرمه طریقه ده او د ټولو ډولونو پروژو موخه ده. PRINCE2® فاؤنڈیشن او پریکړه کونکي کورس به د دې معیاري معیاري سره مسلکی پوهیږي او په پراخه کچه د بریتانیا حکومت لخوا کارول کیږي او په نړیواله کچه په خصوصي سکتور کې کارول کیږي. دا د پروژې په مدیریت کې تاسیس شوي او غوره تجربې ثابتوي. دا کورس به تاسو ته د PRINCE2® فاؤنڈیشن او PRINCE2® پروسیجر لپاره چمتو کړي او د دې تصدیق ترالسه کولو ګټې به د شاینس2 تصدیق تصدیق لګښت څخه ډیره وزن ولري.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • د پروژې مدیریت ته اړتیا درک کړئ
 • پلان، تنظیم او پلي کول د PRINCE2 پروژې
 • قانوني دندې او په کنټرول ډول یوه پروژه چلول
 • د اغیزمن خطرونو اداره کول ترڅو په اغیزمنه توګه په پروژې اغیز ونه کړي
 • ډاډ ترلاسه کړئ چې د رسولو پروژه هغه سازمان او اړتیاوې پوره کوي چې تنظیم یې

موخه اورېدونکي

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

اړتیاوې

د پروژې مدیریت عمومي پوهه.

د کورس لنډیز وخت: د 3 ورځو

ماډول 1 - د پروژو او PRINCE2 پورې اړین کلیدي مفاهیم پوهیږي

 • د پروژې تعریف او ځانګړتیاوې
 • د پروژې د فعالیت شپږ اړخیزې برخې اداره کیږي
 • د PRINCE2 مربوط عناصر: اصول، موضوعات، پروسې او د پروژې چاپیریال
 • څه پروژه پروژه د PRINCE2 پروژه کوي
 • د PRINCE2 ځانګړتیاوې او ګټې
 • د پیرودونکي / عرضه کوونکي شرایطو پورې اړه لري چې پر PRINCEXNUM اساس لري

ماډول 2 - پوهیږئ چې د PRINCE2 اصول د PRINCE2 میتود اصالح کوي

 • د PRINCE2 اصول تشریح کړئ
 • تشریح کړئ چې د پروژې کوم اړخونه برابر شوي، څوک مسؤلیت لري، او د خنډ کولو پریکړې مستند شوي

ماډول 3 - د PRINCE2 موضوعات پوهه کړئ او څنګه چې دوی په ټوله پروژه کې پلي کیږي

ماډول 4 - د PRINCE2 پروسې پوهه او څنګه چې دوی په ټوله پروژه کې ترسره کیږي

Module 5 XCHARX Apply the PRINCE2 principles in context

 • په شرایطو کې د PRINCE2 اصول غوښتنلیک تحلیل کړئ

Module 6 XCHARX Apply and tailor relevant aspects of PRINCE2 themes in context

ماډول 7- د PRINCE2 اصول په شرایطو کې پلي کړئ

 • په شرایطو کې د PRINCE2 اصول غوښتنلیک تحلیل کړئ

Module 8 XCHARX Apply and tailor relevant aspects of PRINCE2 themes in context

 • د سوداګریز قضیې موضوع لپاره PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې تفاهم څرګندول:
 • دا وګوري چې آیا د سوداګری قضیې موضوع غوښتنلیک اغیزمن دی او د هدف لپاره مناسب دی، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې
 • د سازمان موضوع لپاره PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې تفریح ​​څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې ایا د ادارې موضوع پلي کولو لپاره کومه لاره اغیزمنه ده او د هدف لپاره مناسبه ده، په پام کې نیولو سره: شرایط، PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې
 • د کیفیت موضوع لپاره د PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې تفاهم څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې آیا د کیفیت موضوع موضوع پلي کول کومه اغیزه ده او د هدف لپاره مناسبه ده، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې
 • د پالن موضوع موضوع ګانو لپاره د PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې تفریح ​​څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې آیا د پالن موضوع پلي کولو لپاره کومه لاره اغیزمنه ده او د هدف لپاره مناسبه ده، په پام کې نیولو سره: شرایط، PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې
 • د خطر موضوع د غوښتنلیک لپاره د PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې تفریح ​​څرګندول:
 • دا ارزونه چې ایا د خطر موضوع پلي کولو لپاره کومه لاره اغیزمنه ده او د هدف لپاره مناسبه ده، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې
 • د بدلون موضوع غوښتنلیک لپاره PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې تفاهم څرګندول:
 • دا وګوري چې آیا د بدلون موضوع غوښتنلیک اغیزمن دی او د هدف لپاره مناسب دی، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې
 • د پرمختګ کنترول لپاره د PRINCE2 اړتیاوې پلي کول، د دې پوهیدل څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې آیا د پرمختګ موضوع پلي کولو لپاره کومه لاره اغیزمنه ده او د هدف لپاره مناسبه ده، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د موضوع هدف او اړتیاوې

Module 9 XCHARX Apply (and tailor) relevant aspects of PRINCE2 processes in context

 • د پروژې پروسې فعالیتونه پیل کول، د دې تفاهم څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې د پروژې پروسې فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسوولیتونه اغیزمن دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې
 • د پروژې پروسې فعالیت کول لارښوونه کول، د دې تفاهم څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې د پروژې پروسې فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسوولیتونه اغیزمن دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: د شرایطو، PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې
 • د پروژې پروسې فعالیتونه پیل کول، د دې پوهیدلو څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې د پروژې پروسې فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسوولیتونه اغیزمن دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې
 • د مرحلو پروسیجرونو کنټرول کول، د دې پوهیدلو څرګندول:
 • دا ارزونه چې آیا د مرحلې پروسې فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسوولیتونه اغیزمن دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: په پام کې نیول: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې
 • د مدیریت د محصول رسولو پروسې فعالیتونه پرمخ بوځي، د دې پوهې ښکارندوی کوي:  سپارښت شوي تړل شوي فعالیتونه وړاندیز شوي رولونه او مسؤلیتونه  څنګه دا موضوع کارول کیدی شي
 • ارزونه وکړئ چې آیا د محصول سپارلو پروسې فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسؤلیتونه اغیزمن دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: په پام کې نیول: شرایط، د PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې

Module 10 (continued) XCHARX Apply (and tailor) relevant aspects of PRINCE2 processes in context

 • د مدیریت لپاره د مرحلې د بهیر فعالیتونه پرمخ بوځي، پدې پوهیدل چې:
 • دا ارزونه وکړي چې د مرحلې سرحد بهیر فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسوولیتونه اغیزمن دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: په پام کې نیولو سره، شرایط، PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې
 • د پروژې پروسې فعالیت بندولو کار کول، د دې پوهیدلو څرګندول:
 • دا ارزونه وکړي چې د پروژې پروسې فعالیتونه / فعالیتونه، رولونه او مسوولیتونه او فعالیتونه مؤثره دي او د هدف لپاره مناسب دي، په پام کې نیولو سره: د شرایطو، PRINCE2 اصول، او د پروسې هدف او موخې

د کورس دوره: د 3 ورځو

راتلونکې پېښې

په دې وخت کې راتلونکی پیښې شتون نلري.

مهرباني وکړئ موږ ته ولیکئ info@itstechschool.com د کورس قیمت او تصدیق لګښت، مهال ویش او ځای لپاره + 91-9870480053 کې موږ سره اړیکه ونیسئ

موږ ته یو سوال راکړئ

د نورو معلوماتو لپاره په مهربانۍ سره موږ سره اړیکه ونیسئ.


کتنې