උපාධිධාරී-ශිෂ්ය-avatar

75500 +

ශිෂ්ය සහතිකය

සමූහය

18 + අගය කරන ලදි

Training Partners

පන්ති කාමරය

550 +

සහතිකලත් පුහුණුකරුවන්

පොත්

390 +

පවතින පාඨමාලා

ඉල්ලුමේ පාඨමාලා

අපගේ ප්රධාන සේවාලාභීන්

 • Nagarro
 • hpe
 • ක්රෝනෝස්
 • ගෝෂාවන්
 • ගැමල්ටෝ
 • ඩලීම්
 • ඇමෙරිකානු
 • එරික්සන්
 • Hcl
 • කාර්යාංශය
 • soprasteria
 • ටාටා සන්නිවේදනය
 • කොටළු නාම්බෙකු ය

ශිෂ්යයා කියන්නේ කුමක්ද?

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!