ගර්ගෝන් හි කෝණික ජේ එස් පුහුණුව | Gurgaon හි කෝණික ජේඑස් සහතිකය

ඉගෙන ගන්න කෝණික ජේස් පාඨමාලාව ගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්නගර්ගෝන් හි කේන්ද්රීය ජේඑස් පුහුණුව in ඉහළ පුහුණු ආයතනයකි "නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්න කෝණික ජේ එස් එස් සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

කෝණික ජේසී සහතික කිරීමේ ලැයිස්තුව

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1ANGULAR JS 2 0 සහතික සහතිකයවැඩි විස්තර
2ANGULARJS 1 5 පුහුණු පාඨමාලා සහතිකයවැඩි විස්තර
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!