බ්ලොග්

167300-OVI57N-347
23 පෙබරවාරි 2017

AWS සහතිකය යනු කුමක්ද?

/
පලකරන්නා

AWS සහතික කිරීම

AWS විසඳුම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, SysOps පරිපාලකයින් සහ සංවර්ධකයින් සඳහා ආශ්රිත මට්ටමේ සහතිකපත් සහ පුහුණු පාඨමාලා සැපයීම. නවෝත්පාදක තාක්ෂණික විසඳුම් AWS වෙනුවෙන් වෙනුවෙන් විසඳුම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ DevOps ඉංජිනේරුවන් සඳහා වෘත්තීය මට්ටමේ සහතික පිරිනමයි.

AWS පුහුණු පාඨමාලා හා සහතික ලැයිස්තුව

සර්ජිවෙබ් අඩවියමාසික
1http://www.stumbleupon.com/ජූලි-17
2https://www.reddit.com/ජූලි-17
3http://www.citeulike.org/ජූලි-17
4https://delicious.com/ජූලි-17
5http://www.pinterest.com/ජූලි-17
6https://www.tumblr.com/ජූලි-17
7https://www.diigo.com/ජූලි-17
8http://slashdot.org/ජූලි-17
9https://www.google.com/bookmarks/ජූලි-17
10http://www.newsvine.com/ජූලි-17
11http://digg.com/ජූලි-17
12http://www.bibsonomy.org/ජූලි-17
13http://tryengineeringnews.org/ජූලි-17
14http://www.folkd.com/ජූලි-17
15http://www.pearltrees.com/ජූලි-17
16http://independencescience.co/ජූලි-17
17http://www.hollywood2012.com/ජූලි-17
18http://wegokiev.com/ජූලි-17
19http://fossilafrica.com/ජූලි-17
20http://kbrabbitry.com/ජූලි-17
21http://www.bizsugar.com/ජූලි-17
22http://www.iesa.co/ජූලි-17
23http://www.fearsteve.com/ජූලි-17
24http://ihaan.org/ජූලි-17
25http://bosplus.org/ජූලි-17
26http://esa-2013.com/ජූලි-17
27http://immigrationlawpros.com/ජූලි-17
28http://speedycon.org/ජූලි-17
29http://utoms.org/ජූලි-17
30http://atlhtml5.net/ජූලි-17
31http://london8.net/ජූලි-17
32http://wirefan.com/ජූලි-17
33http://dictaf.net/ජූලි-17
34http://jofrati.net/ජූලි-17
35http://t3b-system.com/ජූලි-17
36http://gardicanin.netජූලි-17
37http://www.usefulenglish.netජූලි-17
38http://relevare.net/ජූලි-17
39http://todays1051.net/ජූලි-17
40http://temateater.net/ජූලි-17
41http://aixindashi.org/ජූලි-17
42http://gen-eff.net/ජූලි-17
43http://vtv10.com/ජූලි-17
44http://youmob.com/ජූලි-17
45http://tatvanstories.com/ජූලි-17
46http://gardicanin.net/ජූලි-17
47http://www.pixador.net/ජූලි-17
48http://atlasassistans.net/ජූලි-17
49http://www.usefulenglish.net/ජූලි-17
50http://www.addusastory.com/ජූලි-17
51https://dzone.comජූලි-17
52http://bjwhj.com/ජූලි-17
53http://url.org/ජූලි-17
54http://cocosislandsnews.infoජූලි-17
55http://www.jodohkita.info/ජූලි-17
56http://www.airpim.biz/ජූලි-17
57http://www.prbookmarks.com/ජූලි-17
58http://www.bookmark4you.com/ජූලි-17
59http://www.craftjuice.com/ජූලි-17
60http://www.linkr.hu/ජූලි-17
61http://www.acymca.net/ජූලි-17
62http://www.designfloat.com/ජූලි-17
63http://www.yemle.com/ජූලි-17
64http://www.zariaetan.com/ජූලි-17
65http://eugendorf.netජූලි-17
66http://www.openfaves.com/ජූලි-17
67http://www.sitejot.com/ජූලි-17
68http://www.tourdion.com/ජූලි-17
69http://www.postolia.com/ජූලි-17
70http://www.addthismark.com/ජූලි-17
71http://www.yoomark.com/ජූලි-17

AWS තාක්ෂණික එසෙන්ශල්:

AWS ව්යාපාර Essentials පාඨමාලාව ඔබ විසින් AWS වලාකුළුම හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වන අතර, වලාකුළු තෝරාගැනීමේ ක්රමෝපාය පරීක්ෂා කිරීම සහ වර්ධනය කිරීමට වඩා හොඳින් සූදානම් වන ඉලක්කය ඇත. මෙම පාඨමාලාවේ AWS පිළිබඳ මූලධර්ම සහ ඔබගේ ආරක්ෂාව සඳහා සහ ව්යාපාරයේ ආරක්ෂාව සඳහා මෙන්ම, ඔබේ ව්යාපාරයට වලාකුළු පරිගණනයද වැඩි දියුණු කරයි. ඵලදායී වලා වෙන්කිරීම් සඳහා පද්ධති ඉදිරිපත් කරයි, වෙනස්වන සංවිධානාත්මක තොරතුරු තාක්ෂණික සහ කොටස් අත්පත් කර ගැනීම, AWS සේවාවන්ට IT පිරිවැය කළමනාකරණය වෙනස් කළ හැකි ආකාරය සමාලෝචනය කරයි. #AWS පුහුණුව

AWS - විසඳුම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා:

AWS සහතික විසඳුම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී - ආශ්රිත විභාගය AWS වේදිකාව මත බෙදා හැර ඇති යෙදුම් සහ පද්ධති සැලසුම් කිරීමේ අත්දැකීම් සඳහා යෝජනා කරනු ලැබේ. මෙම විභාගය සඳහා ඔබ තේරුම් ගත යුතු විභාග අදහස් ඇතුළත් වනුයේ: අනුවර්තනය කළ හැකි, අතිශයින් ප්රවේශ්ය වන සහ අන්තරාදායක පද්ධති AWS මත සැලසුම් කිරීම සහ යෙදවීම. #AWS සහතික කිරීම

AWS මත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය:

AWS මත වාස්තු විද්යාව AWS මත තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීමේ මූලධර්ම ආවරණය කරයි. මෙම පාඨමාලාවේ අරමුණ වන්නේ AWS ක්ලවුඩ් භාවිතය අවිනිශ්චිත අන්දම AWS සේවා සහ එම සේවාවන් වලාකුළු පාදක කරගත් සැලසුම් වලට අනුකූල වන ආකාරය පිළිබඳ කෙටුම්පත් සම්පාදකයින් සැලසුම් කිරීමයි. මෙම පාඨමාලාවේ AWS වලාකුළු හොඳම භාවිතයන් සහ AWS මත හොඳම තොරතුරු තාක්ෂණ සැලසුම් සැකසීමේ ක්රියා පටිපාටිය තරයේම සලකා බැලීමට උපකාරවත් වන සැලසුම් කළ උදාහරණ. ඇතැම් AWS ගනුදෙනුකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ යටිතල පහසුකම් සහ ඒවා යථාර්තවාදීකරණය කර ඇති තාක්ෂණික ක්රම සහ සේවාවන් විස්තර කර ඇත. #AWS පුහුණු පාඨමාලා

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!