බ්ලොග්

DevOps - තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ අනාගතය

පලකරන්නා මත15 ජුනි 2018
DevOps (a fleeting given to development and operations), like most new methodologies, is only a popular expression for some individuals. Despite the fact that everybody discusses it, not every person comprehends what it is. What is DevOps? To be exact, DevOps is a methodology. The possibility of this methodology is to make another mentality – an attitude where the developers and operations group join their...
වැඩිදුර කියවන්න

CCNA කොතරම් වැදගත්ද? CCNA ගැන අප දැනගත යුත්තේ කුමක්ද?

පලකරන්නා මත14 ජුනි 2018
Importance of CCNA CCNA is an IT network affirmation course offered by Cisco. CCNA confirmation affirms your expertise in networking and approves your capacity to work, install and troubleshoot medium-level exchanged and routed networks. CCNA is the second level of the five-level vocation confirmation process. The five levels are named as Entry, Associate, Professional, Expert and Specialist. In spite of the fact that there are...
වැඩිදුර කියවන්න

AWS සහතික කිරීම සමඟ ඇති කරගත් ජයග්රහණයක්

පලකරන්නා මත13 ජුනි 2018
Amazon Web Services (AWS) Amazon Web Services (AWS) is a best in class cloud services platform that offers a scope of highlights and capacities essential for computing applications, storage systems, managing databases, analytics processes, networking, building applications, conveying software, managing cloud condition and IoT. AWS certifications give aptitude in keeping up financially savvy and secure applications on AWS, empower professionals to pick up an edge...
වැඩිදුර කියවන්න

ඉහල PR හි වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුව 2018

පලකරන්නා මත23 මැයි 2018
ඔබ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉහල PR නාමාවලි අඩවි සඳහා ඔබ සොයන්නේද? මෙහි ඔබට ඉහළ අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ උපසභූත අඩවි ලැයිස්තු 2018 බලන්න. ඔබගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිමට දැන් ක්ලික් කරන්න සහ ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබේ වෙබ් අඩවියට ඉහළම වසම් බලධරයන් වෙත යොමුවන්න ඉහළ පෙළේ ඩොනොල්ස් නාමාවලිය ඉදිරිපත් කිරිමේ අඩවි 2018 ශ්රේණි ශ්රේණිගත කිරීම් ශ්රේණිය ශ්රේණිගතකිරීම් සෙවීමේ ප්රෝටිය දැන් බලන්න 2Caida.eu71630Visit Now 3Ecesummit.com71623Visit දැන් 4usgeo.org61835Visit දැන් 5hdvconnect.com61633Visit දැන් 6Vip7star.com61729Visit දැන් 7scrubtheweb.com56346Visit දැන් 8activesearchresults.com56445Visit දැන් 9Ironlinkdirectory.com52030Visit ...
වැඩිදුර කියවන්න

PMIOK PMBOOK Guide හයවන සංස්කරණය කුමක්ද?

පලකරන්නා මත16 මැයි 2018
PMI PMBOK Guide ව්යාපෘති කළමනාකරණ වෘත්තිය සහතික කිරීමේ පුහුණු පාඨමාලාව ව්යාපෘති කළමනාකරුවන් සඳහා සහතික කිරීමේ හොඳම තත්ත්වයේ මට්ටම ලෙස සැලකේ. මෙම ප්රමිති සහතිකය දරන නියෝජිතයින්ට මෙම ප්රමිති සහතිකය නොලැබූ පුද්ගලයින්ට වඩා 23% ක් (සමස්තයක් ලෙස) ගෙවනු ලැබේ. ව්යාපෘති කළමනාකරණ ආයතනය (PMI) මෙම සහතික කිරීමේ මව් සංවිධානය වන අතර එය පවත්වාගෙන යාම සඳහා සංවිධාන සමග එක්ව වේගවත් ලෙස කටයුතු කර ඇත.
වැඩිදුර කියවන්න

Microsoft MCSE සඳහා සහතික කිරීමේ ප්රතිස්ථාපනය

පලකරන්නා මත08 මැයි 2018
MCSE යනු වඩාත් සුදුසු සහ වඩාත්ම සුදුසු අතර බොහෝමයක් උපකරණ සහ රාමුවෙහි කටයුතු කරන තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් සඳහා මයික්රොසොෆ්ට් සහතිකයෙන් පසුව සොයා බලයි. විශේෂීකරණය වූ විවිධ ප්රදේශයන්හි කුසලතා මට්ටමෙන් ව්යාපාර කුසලතා මට්ටම ඉහළින්ම ස්ථාපනය කරන ලද සහතිකයකි. එහි ක්ෂේත්රයේ ආධුනිකයෙකු සඳහා, භාෂිතය පාරිභාෂිතය අවබෝධ කර ගැනීම අතිශයින්ම පුදුමාකාර විය හැකිය, පසුව ගත හැකි ක්රමයක් සහ ...
වැඩිදුර කියවන්න
1 2 3 ... 30
 
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!