වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
කාලය2 දින
REGISTER

අප අමතන්න

අක්ෂර සහිත සලකුණක් * අවශ්ය වේ

 

OpenStack Technologies සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව - CEPH130

OpenStack Technologies (CEPH130) පුහුණු සහ සහතික කිරීමේ පාඨමාලාව සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව

පාඨමාලාවේ විස්තරය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

OpenStack තාක්ෂණ පාඨමාලාව සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව

OpenStack Technologies සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව (CEPH130) Red Hat Ceph ගබඩා ආකෘතිය සහ එහි යෙදවීම පිළිබඳව දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි. ෙත් ෙකොෙෆ් ෙල්බල් පර්ෂදයක් (RADOS), ෙකෝෆ් ෙලෝට් ෙග්ට්ෙව් (RADOSGW මත පදනම්ව) සහ ෙෆල් බ්ෙලෝ ෙව්ක් (RADOS බ්ෙලෝක් උපාංගය ෙහෝ RBD මත පදනම්ව) ෙකොෙෆ් ගබඩා පර්ෂදයක් ස්ථාපනය කිරීම ෙව්. මෙම පාඨමාලාවට අමතරව ග්රන්ට්ස් සහ සින්ඩර් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම Red Hat Enterprise Linux® OpenStack වේදිකාව සහ Red Hat Ceph ගබඩා කිරීම සඳහා Swift (Keystone සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම) ආදේශ කිරීම ලෙස ආවරණය කරයි.

CEPH130 සහතික කිරීමඅරමුණු

 • Red Hat Ceph ගබඩාව භාවිතා කරන්න
 • Red Hat Ceph ආචරණ RBD සේවා දායකය සාදන්න
 • Red Hat Ceph ගබඩා RADOSGW භාවිතා කරන්න
 • Red Hat Ceph ගබඩා සංයෝජන සමඟ ඒකාබද්ධ කරන්න
 • සින්ඩර් සමග Red Hat Ceph ගබඩාව ඒකාබද්ධ කරන්න
 • Keystone සමඟ Red Hat Ceph ගබඩාව ඒකාබද්ධ කරන්න

CEPH130 පාඨමාලාවප්රේක්ෂකයින් සහ පූර්ව අවශ්යතාවයන්

OpenStack Technologies සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාවමෙම පාඨමාලාව සඳහා Red Hat Ceph ආචයනය Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform Environment තුල ගබඩා පරිපාලකවරුන්, වලාකුළු ක්රියාකරුවන් සහ සංවර්ධකයින් සඳහා අදහස් දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.

සඳහා පූර්ව අවශ්යතා CEPH130 පාඨමාලාව

උපයාගත් තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් Red Hat සහතික කළ පද්ධති පරිපාලක (RHCSA) සහතික කිරීම හෝ ලිනක්ස් සමඟ සමාන අත්දැකීම් පවත්වා ගැනීම.

පාඨමාලා සැකිල්ල 2 දින

හැදින්වීම
 • ගබඩා පද්ධති පිළිබඳ හැදින්වීම, කෙෆේගේ දළ විශ්ලේෂණය, කෙෆේ නිර්මාණය, වාස්තුවිද්යාව සහ සංරචක පිළිබඳ විස්තර කිරීම.
 • ගෘහනිර්මාණ අවශ්යතා, මූලික RADOS සංරචකවල කාර්යභාරය හා කෝෆ් ගේට්වේ (RADOSGW) පිළිබඳ විස්තරය.
කෙප් බ්ලොක් ගබඩාව
 • කෙෙප් ගබඩා පර්ෂදයක් (RADOS) සහ කෙප් සැණින් තේරුම් ගන්න.
 • කෙලි බ්ලොක් උපාංග සමඟ ක්ලෝන සහ කැචේන් කරන්න ආකාරය ඉගෙන ගන්න.
වස්තු ගබඩා කිරීම
 • RADOSGW නිදර්ශන තේරුම් ගැනීම සහ මාන කිරීම.
කේප් සහ ඕස්ටේ්රලෙට්
 • OpenStack සංරචක හා අනුවාදයන් හඳුනා ගන්න.
කෙප් සමඟ ඒකාබද්ධ කරන්න
 • Ceph RBD සමඟ ෆ්ලැන්ට්ස් රූප ආචයනය තේරුම් ගන්න, සොයා ගැනීම සහ ඒකාබද්ධ කිරීම.
සින්ඩ් සමඟ සෙන්ඩ් ඒකාබද්ධ කරන්න
 • සින්ඩර් සමඟ Cinder RBD සමඟ අවබෝධ කර ගැනීම, සොයා ගැනීම හා ඒකාබද්ධ කිරීම.
කෙප් සහ RADOSGW ස්විෆ්ට් වෙනුවට
 • Keystone සහ ස්විෆ්ට් ගැන ඉගෙන ගන්න. RADOSGW සමග ඒකාබද්ධ වීමට.

කරුණාකර අපට අපට ලියන්න info@itstechschool.com පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන හා ස්ථානය සඳහා + 91-9870480053 හි අප හා සම්බන්ධ වන්න

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගන්න.


විචාර
කේවල වචන සොයන්න

 • ගර්ගෝන් හි OpenStack Technologies සඳහා Red Hat Ceph ආචයනය සඳහා වන CEPH130
 • ගර්ගෝන් හි OpenStack Technologies සහතික කිරීමේ පිරිවැය සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව - CEPH130
 • CEPH130 සඳහා ආයතනය - ගර්ගෝන් හි OpenStack Technologies සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව
 • ගර්ගෝන්හි OpenStack Technologies සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව
 • CEPH130 - Gurgaon හි OpenStack Technologies සහතිකය සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව
 • CEPH130 - ගර්ගෝන්හි OpenStack Technologies පාඨමාලාව සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව
 • BestSphereNXX - OpenStack Technologies Training Online සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව
 • OpenSack ටෙක්නොලොජිස් පුහුණුව සඳහා Red Hat Ceph ගබඩාව