වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

ඉදිරියේදී පුහුණු වන්න

බ්රහස් 22

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (19th November 2018)

නොවැම්බර් 19 - නොවැම්බර් 22
ගුර්ගෝන්
බ්රහස් 22

20741 Networking with Windows Server 2016 (19th November 2018)

නොවැම්බර් 19 - නොවැම්බර් 23
ගුර්ගෝන්
සෙන 24

ITIL Intermediate Service Design (SD XCHARX 24th November 2018)

නොවැම්බර් 24 - නොවැම්බර් 25
ගුර්ගෝන්
FortiGate II

FortiGate II පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

FortiGate II පුහුණු පාඨමාලාව

මෙම පන්තියේදී, ඔබ FortiGate ජාලකරණය හා සුරක්ෂිතභාවය දියුණු වනු ඇත. සංකීර්ණ හෝ විශාල ව්යවසායකත්ව / MSSP ජාල වල සාමාන්යයෙන් සංකීර්ණ හෝ විශාල ව්යවසායන්හි / MSSP ජාලවල අංගයන් ඇතුළත් වේ. මෙමඟින් වැඩිදියුණු කළ යටිතල පහසුකම්, විනිවිද පෙනෙන මාදිලිය, අතිරික්ත යටිතල පහසුකම්, දියුණු IPsec VPN, IPS, SSO, දත්ත කාන්දු වැළැක්වීම,

Intended Audience of FortiGate II Training

එම FortiGate I පාඨමාලාව is intended for anyone who is responsible for the day-to-day management of a FortiGate appliance. This includes ජාල කළමනාකරුවන්, පරිපාලකයින්, ස්ථාපකයෝ, අලෙවි ඉංජිනේරුවන්, පද්ධති ඉංජිනේරුවන්, වෘත්තීය සේවා ඉංජිනේරුවන් (පෙරසාල සහ පශ්චාත් විකුණුම්) සහ තාක්ෂණික සහායක වෘත්තිකයන්. FortiGate II පාඨමාලාව හැදෑරීමේ ඕනෑම අයෙකු මුලින්ම FortiGate I පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

Prerequisites for FortiGate II Certification

Course Outline Duration: 3 Days

 • මොඩියුල-1: මාර්ගගත කිරීම
 • මොඩියුල-2: අතාත්වික වසම්
 • මොඩියුල 3: විනිවිද පෙනෙන ප්රකාරය
 • මොඩියුල-4: අධි පහසුව
 • මොඩියුල-5: උසස් IPSEC VPN
 • මොඩියුල-6: එන්නත වැළැක්වීමේ පද්ධතිය
 • මොඩියුල-7: FSSO
 • මොඩියුල-8: සහතිකය මෙහෙයුම්
 • මොඩියුල-9: දත්ත කාන්දු වළක්වා ගැනීම
 • මොඩියුල-10: රෝග නිර්ණය
 • මොඩියුල-11: දෘඩාංග ත්වරණය
 • මොඩියුල-12: IPv6

කරුණාකර අපට අපට ලියන්න info@itstechschool.com පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන හා ස්ථානය සඳහා + 91-9870480053 හි අප හා සම්බන්ධ වන්න

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර