වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

ෆෝටි මැෙනගර්

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

ෆෝටි මැෙනගර්

FortiGate උපාංග වල මධ්යගත ජාල පරිපාලනය සඳහා FortiManager භාවිතා කිරීමේ මූලිකාංග මෙම පාඨමාලාවෙන් උගන්වයි. උදාහරණ භාවිතය සඳහා විශාල ව්යවසාය සහ ගුවන් සේවා ජාලයන් වේ. තනි හෝ බහු පරිපාලක වසම්, ප්රතිපත්ති පැකේජ සහ හවුල් වූ වස්තූන් ඇතුළත් වන විවිධ යෙදවුම් උපායයන් ඔබ විසින් අධ්යයනය කරනු ඇත.

අපේක්ෂිත ප්රේක්ෂක:

FortiManager වේදිකා හරහා FortiGate උපාංග වල එදිනෙදා කළමනාකරණයට වගකිව යුතු ඕනෑම අයෙක්.

පූර්ව අවශ්යතා:

  • බලකොටුව-I සහ II පිළිබඳ ශක්තිමත් දැනුම

Course Outline Duration: 1 Day

  • මොඩියුල-1: FortiManager වෙත හැදින්වීම
  • මොඩියුල-2: පද්ධති සැකසුම්
  • මොඩියුල-3: උපාංග කළමනාකරු
  • මොඩියුල-4: ප්රතිපත්ති සහ අරමුණු
  • මොඩියුල-5: අතිරේක පද්ධති මෙහෙයුම්

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර