වර්ගයඔන්ලයින් පාඨමාලා
REGISTER
ෆෝටිබබ්

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

ෆෝටිබබ්

මෙම පන්තියේදී, Fortinet ගේ වෙබ් යෙදුම් ෆයර්වොට් වින්ඩෝස් වින්යාස කිරීම, සැකසීම සහ දෝෂහරණය කිරීමට ඉගෙන ගනු ඇත: FortiWeb. උපදේශකයන් විසින් වෙබ් යෙදුම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ මූලික සංකල්ප පැහැදිලි කරන අතර, ඔබ විසින් ආරක්ෂාව සහ කාර්යසාධන ලක්ෂණ ගවේෂණය කරනු ලබන ප්රධාන රසායනාගාර අභ්යාස. විද්යාගාරයේ සැබෑ වෙබ් යෙදුම් සමඟ ගමනාගමනය හා ප්රහාරක අනුහුරුනයන් මගින් අථත්ය සේවාදායකයින් සිට සැබෑ සර්වග්රාහකයින් වෙත පැටවීම බෙදාහරින්නේ logical parameters, ප්රවාහය පරික්ෂා කිරීම සහ HTTP සැසි කුකි සුරැකීම සඳහා ය.

අදහස් සබය

FortiWeb උපාංගයේ සෑම දිනකම කළමණාකරණය සඳහා වගකිව යුතු ඕනෑම අයෙක්.

පූර්ව අවශ්යතා:

 • OSI ස්ථර සහ HTTP ප්රොටොකෝලය පිළිබඳ දැනුම
 • HTML, JavaScript, සහ සර්වර්-ගතික ගතික පිටු භාෂා PHP වැනි මූලික දැනුමක්
 • FortiGate Port forwarding සමඟ මූලික අත්දැකීම්

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 2 දින

 • WAF සංකල්ප
 • මූලික සැකසුම
 • බාහිර SIEM ඒකාබද්ධ කිරීම
 • පෙර-අවසානයේ SNAT සහ බද්ධ කරන්නන් එකතු කිරීම
 • DoS & Defacement
 • අත්සන්, සනීපාරක්ෂාව සහ ස්වයං ඉගෙනුම්
 • SSL / TLS
 • සත්යාපනය සහ ප්රවේශ පාලනය
 • PCI DSS 3.0 අනුකූලතාවය
 • සංග්රහ හා සංකෝචනය
 • නැවත යොමු කිරීම සහ යළියොමුවීම්
 • දෝෂගවේෂණය

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර
කේවල වචන සොයන්න

 • ගර්ගෝන් වල FortiWeb පුහුණුව
 • ගුර්ගෝන් හි FortiWeb සහතික කිරීමේ පිරිවැය
 • ගුරුගුන්හි FortiWeb හි ආයතනය
 • ගුර්ගෝන් හි ෆෝටිවබ්
 • ගර්ගෝන් හි FortiWeb සහතිකය
 • ගුර්ගෝන් හි ෆෝටිබ්ව් පාඨමාලාව
 • හොඳම FortiWeb මාර්ගගත පුහුණුව
 • FortiWeb පුහුණුව
-count batches > 1 -->