වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
කාලය5 දින
REGISTER
Openstack Mirantis පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

Openstack Mirantis පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

විස්තර

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

සහතික

Openstack Mirantis පුහුණු පාඨමාලාව හැදින්වීම

මෙම පස් දින විවෘත ස්ටැක් මිරැන්ටිස් පුහුණු පාඨමාලාව වින්ඩෝස් ස්ටේක් ස්ථාපනය සහ යෙදවීම සඳහා වගකිවයුතුවේන්, ඉංජිනේරුවන්, පරිපාලකයින්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් හෝ වෙනත් තොරතුරු තාක්ෂණික සාමාජිකයන් සඳහා වේ. මෙම පාඨමාලාවේදී හ්භාගීවනනනට අවශය වන පියවර පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අවබෝධයක් ලබා දේ OpenStack වටපිටාවකින්. ස්වයංක්රීයකරණය හැරුණු විට OpenStack අතින් විවෘත කර ක්රියාවලිය මගින් සිසුන් ගැටළු හඳුනාගන්නේ කෙසේද යන්න සහ ගැටළුවලට විටින් විට සිදුවන බාධක ජය ගැනීම සඳහා උගන්වනු ලැබේ. මෙම පාඨමාලාව සිසුන්ට ලිනක්ස් (මෙහෙයුම් පද්ධතිය) විධාන රේඛා (bash) ඉතා හුරුපුරුදු විය යුතුය.

Openstack-Mirantis පුහුණුව සඳහා වූ ප්රේක්ෂකයින් අපේක්ෂා කරන ලදි

  • පද්ධති පරිපාලක
  • යෙදවීම ඉංජිනේරු
  • විසඳුම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්

Openstack Mirantis සහතික කිරීම සඳහා පූර්වාවශ්යතා

  • ලිනක්ස් විධාන රේඛා භාවිතයෙන් ශක්තිමත් අත්දැකීමක්.
  • Vi හෝ වෙනත් cli සංස්කාරක සමඟ සංස්කරණය කිරීම අත්හදා බලන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගන්න.


විචාර
ආශ්රිත යතුරුපුවරු


1 අංශයOpenstack ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
කියවීම 1ව්යාපෘති ඉතිහාසය හා නිකුත් කිරීම් පිළිබඳ සමාලෝචනය.
කියවීම 2මූලික ව්යාපෘති දළ විශ්ලේෂණය
කියවීම 3Typical openstack සංරචක නිර්මාණ ශිල්පය.
කියවීම 4ලක්ෂණ සහ විස්තර.
කියවීම 5Openstack තුල තාර්කික හා භෞතික ජාල
2 අංශයවිවෘත තැටිය ස්ථාපනය
කියවීම 6මෙහෙයුම් පද්ධතිය (උබුන්ටු 14.04) සහ ජාලකරණය සකසන්න.
කියවීම 7දත්ත සමුදාය ස්ථාපනය කිරීම සහ සැකසීම (MySQL) සහ පණිවුඩකරණය (RabbitMQ) සේවාදායක.
කියවීම 8OpenStack Identity (Keystone) ස්ථාපනය කිරීම සහ මානකිරීම.
කියවීම 9OpenStack Image Service ස්ථාපනය කිරීම සහ මානකරනය (බ්ලොගය).
3 අංශයOpenStack ජාලකරණය සහ ගබඩා කිරීම
කියවීම 10OpenStack ජාලකරණය (නියුට්රෝන) සේවාව ස්ථාපනය කිරීම
කියවීම 11Open vSwitch ධාවකය සමඟ ML2 ප්ලග් භාවිතා කිරීම සඳහා ජාලකරණය (නියුට්රෝන) මාන කිරීම
කියවීම 12OpenStack Compute (නව) ස්ථාපනය කිරීම සහ සැකසීම, OpenValue Compute (නව) මාන කිරීම KVM hypervisor සමඟ.
කියවීම 13OpenStack උපකරණ පුවරුව (ක්ෂිතිජය) ස්ථාපනය කිරීම සහ මානකිරීම
කියවීම 14විවෘත ස්ටැක් බ්ලොක් ගබඩාව ස්ථාපනය කිරීම සහ වින්යාසය (සින්ඩර්)
කියවීම 15OpenStack Block Storage (සින්ඩරයක්) වින්යාසගත කිරීම (Backups) (LVM)
කියවීම 16OpenStack වට්ටෝරුව ස්ථාපනය කිරීම සහ මානකිරීම (තාපය)
4 අංශයඉන්ධන දළ විශ්ලේෂණය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
කියවීම 17ඉන්ධන දළ විශ්ලේෂණය, ඉන්ධන සැලසුම.
කියවීම 18ඉන්ධන සවි කරන්න
කියවීම 19OpenStack පරිසරය ඉන්ධන සමඟ යෙදවීම
කියවීම 20ඉන්ධන සීමාවන්
කියවීම 21ඉන්ධන දෝෂ නිරාකරණය.
5 අංශයක්ෂිතිජය
කියවීම 22ව්යාපෘති දළ විශ්ලේෂණය
කියවීම 23ඩෑස්බෝඩ් හා cli වෙතින් නෝඩ් හදන්න.
කියවීම 24ව්යාපෘති කළමනාකරණය කරන්න
කියවීම 25පරිශීලකයින් සහ ක්වාස් කළමනාකරණය කරන්න.
කියවීම 26ජාල කළමනාකරණය.
6 අංශයKeyStone
කියවීම 27ව්යාපෘති දළ විශ්ලේෂණය.
කියවීම 28Cli සමූහයක් හරහා කේන්ද්රීය අනන්යතා සේවාවක් කළමනාකරණය කරන්න
7 අංශයබැලූ බැල්මට
කියවීම 29ව්යාපෘති දළ විශ්ලේෂණය
කියවීම 30Cli ඔස්සේ රූප කළමනාකරණය කරන්න
8 අංශයSWIFT
කියවීම 31ව්යාපෘති දළ විශ්ලේෂණය
කියවීම 32භාවිත කිරීම සහ භාවිතා කිරීම
කියවීම 33ප්රතිස්ථාපනය, ආරක්ෂාව / ACL ය.
කියවීම 34ස්විෆ්ට් මෙහෙයුම්, කොටස්වල උඩුගත කිරීම
කියවීම 35වස්තූන්, නඩත්තු කිරීම සඳහා පාර-දත්ත එකතු කිරීම.
9 අංශයඋණුසුම
කියවීම 36උණුසුම් පසුබිම සහ භාවිත අවස්ථාවන්.
කියවීම 37තාප ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය.
කියවීම 38තාප විකාශනය TEmplate (උණුසුම්) ආකෘතිය.
කියවීම 39තාපන ඔටෝස්කයිල්ං.