වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

PPS-ස්පර්ශ ප්රතිපත්තිය ආරක්ෂිතයි

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

PPS-ස්පර්ශ ප්රතිපත්තිය ආරක්ෂිතයි

මෙම තුන්දින පාඨමාලාව Pulse Policy Secure Solution හි වින්යාසය පිළිබඳව විස්තරාත්මකව ආවරණය කරයි. Pulse Policy Secure, SRX Series Gateway මඟින් Firewall ක්රියාත්මක කරන්නෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර, ජාල සම්පත් වෙත ආරක්ෂිත ප්රවේශය සැකසීමට සිදුවේ. මූලික මාතෘකා වන්නේ ස්පේස් ප්රතිපත්තිය ආරක්ෂිතව යෙදවීම, මූලික ක්රියාත්මක කිරීම සහ මූල වින්යාසය. සිසුන්ට සිය අත්දැකීම් ලබා ගැනීම සඳහා විද්යාගාර කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට අවස්ථාවක් ඇත.

පූර්ව අවශ්යතා:

 • ජාල ඉංජිනේරුවන්
 • තාක්ෂණික සහාය විශේෂඥයින්
 • ක්රියාත්මක උපදේශකවරුන්

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 3 දින

 • ප්රතිපත්ති සුරක්ෂිත උපාංග
 • මූලික මානකරනය
 • ප්රවේශ කළමනාකරණ රාමුව
 • පරිශීලක භූමිකාවන්
 • සේවාදායක පිවිසුම් ක්රම
 • ගිනි පවුර බලාත්මක කිරීම
 • ස්තරය 2 බලාත්මක කිරීම
 • අවසානය ආරක්ෂක
 • සත්යාපන විකල්පයන්
 • කළමනාකරණය සහ දෝශ නිරාකරණය
 • අධි මිළ ලබාගත හැකිය
 • අථත්යකරණය
 • ස්පන්දන ප්රතිපත්ති අනුකලනය

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර