වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

Trend මයික්රො ග්රෑන්ඩ් ඩිස්කවරිං

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

Trend මයික්රො ග්රෑන්ඩ් ඩිස්කවරිං

මෙම පාඨමාලාවේදී ඔබ Trend Micro Deep Discovery පරීක්ෂක භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇත. මෙම පාඨමාලාවේ ප්රධාන සැලසුම, යෙදවුම් අවස්ථාවන්, ස්ථාපනය, සැකසීම සහ පරිපාලන විකල්පයන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ පරිපාලන කටයුතු සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම හා දිගුකාලීන නඩත්තු කිරීම සඳහා දැනගත යුතු ගැටළු හඳුනාගැනීමේ තොරතුරු සපයයි.

පූර්ව අවශ්යතා:

 • වින්ඩෝස් 2003 / 2008 / 2012 / 7 / 8 සේවාදායකයන් සහ සේවාලාභීන්
 • ෆයර්වෙයාර්, WAFs, පැකට් පරීක්ෂණ උපකරණ
 • අනිෂ්ට මෘදුකාංග පිළිබඳ පොදු අවබෝධය

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 2 දින

 • දළ විශ්ලේෂණය
 • ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය
 • ස්ථාපනය සහ මානකරනය
 • තර්ජන අනාවරණ තාක්ෂණය
 • අතථ්ය විශ්ලේෂකයා
 • අතථ්ය විශ්ලේෂක ප්රතිචාර
 • සටහන් සහ වාර්තා
 • C & C රෙට්රෝ ස්කෑන්
 • Syslog

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර