වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

වෛතය ගිනි පවුර පරිපාලනය

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

වෛතය ගිනි පවුර පරිපාලනය

Vyatta යනු x86 හෝ Amd64 දෘඪාංග මත සහ බොහෝ අථත්ය යාන්ත්රික hypervisors මත ධාවනය වන Debian GNU / Linux මත පදනම් වූ routing / firewall / VPN වේදිකාව වේ. එය වලාකුළු යටිතල පහසුකම් වල බහුලව භාවිතා වේ. එහි ප්රබලතාවය, විශ්වසනීයත්වය හා සපයන සේවාවන් අගය කරනු ලැබේ. Vyatta IOS, JunOS සහ අනෙකුත් ව්යාපාර වේදිකාවන් වගේ.

පූර්ව අවශ්යතා:

මෙම පාඨමාලාවට සහභාගී වන පුද්ගලයන් TCP / IP පිළිබඳ සාමාන්ය දැනුමක් තිබිය යුතු අතර වින්ඩෝස්, යුනික්ස්, ජාල තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාලය පිළිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතුය.

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 3 දින

  • VYATTA පිළිබඳ හැදින්වීම
  • ෆයර්වෝල් ප්රතිපත්ති
  • ජාල ලිපින පරිවර්තකයේ
  • ගමන්වාරය
  • තහවුරු කරගැනීමේ
  • අඩවි-අඩවි VPN
  • දුරස්ථ ප්රවේශ VPN
  • IPS
  • UTM විශේෂාංග
  • දෝෂගවේෂණය

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර