බ්ලොග්

Microsoft SA පුහුණු වවුචර්
14 දෙසැම්බර් 2017

Microsoft Software Assurance (SA) පුහුණු වවුචර් මුදාගැනීම

/
පලකරන්නා

නිදහස් මයික්රොසොෆ්ට් තාක්ෂණික පුහුණුවමෘදුකාංග සහතික කිරීමේ පුහුණු වවුචර් (SATV)

Microsoft Software Assurance යනු කුමක්ද?

Microsoft විසින් හඳුන්වා දී ඇත Software Assurance (SA) පුහුණු වවුචර් ඔවුන්ගේ පරිසමූලික ගනුදෙනුකරුවන්ට නවීනතම පහසුකම් සහිතව පවත්වා ගැනීමට පහසු හා පහසු මිලකට Microsoft නිෂ්පාදන හෝ පාඨමාලා. සෝවර්සර් ඇෂුවරන්ස් වැඩසටහන යටතේ පාරිභෝගිකයින්ට ආවරණ කාලය තුළ ගිවිසුම් ආවරණය වන පරිදි නව නිෂ්පාදන නිකුත් කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයින්ට අයිතියක් ලබා දේ.

මෘදුකාංග සහතික කිරීමකින් තොරව මයික්රොසොෆ්ට් තාක්ෂණික පුහුණුව

Microsoft SA පුහුණු වවුචර් මයික්රොසොෆ්ට් සමාගමෙන් ලබාගත හැකි සහ සුදුසුකම් ලත් Microsoft මෘදුකාංග බලපත්ර ලබාගැනීමේ දායකයින්ට ලබා දෙනු ලැබේ. සියළුම වවුචර් පත් ඉෙලක්ෙටොනික ආකෘතියෙන් සහ Microsoft විසින් පමණක් බෙදා හැරිය හැකිය.

එක් වවුචරයක් යම් වටිනාකමකින් යුක්ත වේ. සාමාන්යයෙන් 1 සිට 5 දින දක්වා නොමිලේ පුහුණුව ලබා දේ. Microsoft සමාගම සමඟ ඇති බලපත්ර වැඩසටහන් වල වර්ගය සහ පරිමාණය අනුව සමාගමක් ලබා ගත හැකි පුහුණු දින ගණන වෙනස් වේ.

Microsoft SA පුහුණු වවුචර සඳහා අනුමත කරන පාඨමාලා කවරේද?

මයික්රොසොෆ්ට් SA පුහුණු වවුචර් විසින් නිර්මාණය කරන ලද බලයලත් උපදේශකයෙකු විසින් මෙහෙයවන ලද පුහුණුව සඳහා නිදහස් කළ හැකිය මයික්රොසොෆ්ට් තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් හෝ සංවර්ධක ප්රේක්ෂකයින් සඳහා.

SA Voucher භාවිතය සඳහා සුදුසු නොවන පාඨමාලා සඳහා පළමු පෙනහිරි සායන, හෑන්ඩ්ස් ලාන්ස් සහ අවසාන පරිශීලකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පාඨමාලා - උදාහරණයක් ලෙස Microsoft Office සහ Dynamics පාඨමාලා.

මම SATVs බේරා ගන්නේ කෙසේද?

නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම් SATV Helpdesk විසින් මිදීමේ පහසුකම පහසු කරයි. ඔබට සහ ඔබගේ තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඔබට අවශ්ය වන විට හා නවීනතම මයික්රොසොෆ්ට් තාක්ෂණයන් අපට පුහුණු කළ හැකිය.

ඔබේ වවුචරය මුදවා ගැනීමට ප්රශ්න හෝ උපකාර අවශ්ය නම්, අමතන්න91 - 9870480053අපගේ SATV Helpdesk සමඟ කතා කරන්න හෝ අප ඊ-තැපැල් කරන්න info@itstechschool.com

Microsoft SATV සුදුසු පාඨමාලා ලැයිස්තුව

ශ්රී ලංකා. නැත.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
110962 ADVANCED AUTOMATED ADMINISTRATION WINDOWS POWERSHELLවැඩි විස්තර
210986B මයික්රොසොෆ්ට් SQL සර්වර් 2016වැඩි විස්තර
320347A එන්බීලීං සහ කළමනාකාර කාර්යාලය 365වැඩි විස්තර
420487B සංවර්ධනය වින්ඩ්ස් ඇසුවරුවැඩි විස්තර
520489 ෂාරෙපොයින්ට් සර්වර් 2013 ඇඩ්වාන්ස්ට් ෙසොලියුෂන්ස්වැඩි විස්තර
620532 B සංවර්ධනය මයිෙකොෙසොෆ්ට් ඇසුවරි ෙසොලියුෂන්ස්වැඩි විස්තර
720740 ස්ථාපනය ස්මාර්ට් පරිගණක පරිගණකයේ WINDOW SERVER 2016වැඩි විස්තර
820741 ජාලකරණ වින්ඩ් සර්වර් 2016වැඩි විස්තර
9ක්රියාකාරී නාමාවලිය WINDOWS SERVER M10969වැඩි විස්තර
10මෙහෙයුම් එන්ජින් 7 පවත්වාගෙන යාමවැඩි විස්තර
11පරිපාලක මයික්රොසොෆ්ට් එක්ස්පේන් සර්වර් 2016වැඩි විස්තර
12ADMINISTRING MICROSOFT විනිමය සර්වර් 2016 M20345 1වැඩි විස්තර
13පරිපාලක MICROSOFT SQL SERVER 2014 දත්ත පදනම M20462වැඩි විස්තර
14SQL දත්ත සමුදාය කළමණාකරනයවැඩි විස්තර
15SQL දත්ත බාගැනීම් ආකෘතිය M20764 ADMINISTRINGවැඩි විස්තර
16පරිපාලක සිස්ටම් සෙන්ටර් කෆියුරේෂන් මැනේජර් ඉන්ටේන් එම්එන්එන්එක්ස්වැඩි විස්තර
17පරිපාලක සිස්ටම් සෙන්ටර් කෆියුරේෂන් මැනේජර් M20703 1වැඩි විස්තර
18පරිපාලන සිස්ටම් සෙන්ටර් කන්ෆිෂන් මැෙන්ජ්සර්ස්වැඩි විස්තර
19වෙබ් සර්වර් IIS රෝල් වින්ඩෝස් සර්වර් M10972 ADMINISTRINGවැඩි විස්තර
20WINDOWS SERVER ADMINISTRERING 2012 M20411වැඩි විස්තර
21නූතන විසඳුම් MICROSOFT විනිමය සර්වර් 2013වැඩි විස්තර
22නූතන විසඳුම් MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013වැඩි විස්තර
23විශ්ලේෂණය දත්ත POWERBI M20778වැඩි විස්තර
24ANALIZING DATA SQL සර්වර් වාර්තාකරණ සේවා M10990වැඩි විස්තර
25ස්වයංක්රීය අලුත්වැඩියා කිරීම වින්ඩෝස් POWERSHELLවැඩි විස්තර
26ව්යාපාර පුහුණු සඳහා SKYPEවැඩි විස්තර
27M20339 2 ඇඩ්වාන්ස්ට් ෙටක්ෙනොෙලොජීස් ෂෙරෙපෝයින්ට් 2016වැඩි විස්තර
28එම්එස්ඊසීඑස් කාර්යාලයේ 365 පුහුණු සහතිකය සමඟ සංඝටනයවැඩි විස්තර
29VSX සමඟ MDSMවැඩි විස්තර
30මයික්රොසොෆ්ට් ආසියර් ඉන්ෆාස්ට්රීටියුචර් ෙසොලියුෂන්ස්වැඩි විස්තර
31මයික්රොසොෆ්ට් එක්ස්ෙච්න් සර්වර් 2013වැඩි විස්තර
32මයික්රොසොෆ්ට් ඕපන් 365 පුහුණුවවැඩි විස්තර
33මයික්රොසොෆ්ට් ෂැරපොයින්ට් සර්වර් 2013වැඩි විස්තර
34මොන්ගෝ ඩී.බී. පුහුණු සහතිකයවැඩි විස්තර
35එම්එස්එස්එල් ෙට්නිංවැඩි විස්තර
36MYSQL පුහුණු සහතිකයවැඩි විස්තර
37කෆියුරින් එන්ජින් හයිබ්රිඩ් ක්ලෝඩ් මයික්රොසොෆ්ට් ආසියර් ස්ටැක් එම්එක්ස්එන්ක්ස්වැඩි විස්තර
38මයික්රෝසොෆ්ට් එක්ස්පේන් සර්වර් 2016 බලගැන්වීමවැඩි විස්තර
39සම්පාදනය SQL දත්ත පදනම් පුහුණු කිරීම්වැඩි විස්තර
40TRANSACT SQL සමඟ සම්පුර්ණ දත්තවැඩි විස්තර
41කෝර් ෙසොලියුෂන්ස් මයිෙකොෙසොෆ්ට් එක්ස්ෙච්වර් සර්වර්
42මයික්රොසොෆ්ට් ෂැරපොයින්ට් සර්වර් 2013 කේවල විසඳුම්වැඩි විස්තර
43පාඨමාලා 20742 IDENTITY WINDOW SERVER 2016වැඩි විස්තර
44මයික්රොසොෆ්ට් ෂැරපොයින්ට් සර්වර් 2013 ආර්වැඩි විස්තර
45ඇනර්ස්ට් වින්ඩ්ස් සර්වර් 2012 සේවා M20412 සවිකිරීමවැඩි විස්තර
46CLOUD DATACENTER මොනිටර් සිස්ටම්ස් CENTER OPERATIONS MANAGER M10964වැඩි විස්තර
47CORE DDI මූලික එකඟතා 7 3 පුහුණුවවැඩි විස්තර
48විශාල දත්ත HADOOP සහතිකයවැඩි විස්තර
49Microsoft SQL සර්වරය 2008 Transact-SQL භාවිතා කරමින් විමසුම් ලිවීමවැඩි විස්තර
50විකුණුම් හා පාරිභෝගික සේවා (CRM) සඳහා Microsoft Dynamics 365 හි අභිමතකරණයවැඩි විස්තර
51විකුණුම් සහ පාරිභෝගික සේවා සඳහා මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 හි වින්යාසයවැඩි විස්තර
52මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 සඳහා තලෙන්තවැඩි විස්තර
53
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වැඩි විස්තර
54මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වල මූල්ය වාර්තාකරණයවැඩි විස්තර
55මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වල ස්වයං සේවා වාර්තාකරණයවැඩි විස්තර
56Microsoft Dynamics 365 සිල්ලර ඉල්ලුම් පත්රයවැඩි විස්තර
57Microsoft Dynamics 365 මෙහෙයුම් වෙළඳ සහ භාණ්ඩ මෙහෙයුම්වැඩි විස්තර
58මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම් මූල්යවැඩි විස්තර
59මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම් වල මෙහෙයුම් වාර්තාකරණයවැඩි විස්තර
60මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වල මූලික කරුණු සංවර්ධනයවැඩි විස්තර
61Microsoft Visual Studio 2010 (M10266) භාවිතයෙන් C # සමඟ වැඩසටහන්කරණයවැඩි විස්තර
62Microsoft Visual Studio 2010 (M10550) සමඟ Visual Basic හි වැඩසටහන්කරණයවැඩි විස්තර
63Microsoft SharePoint 2010, යෙදුම් සංවර්ධනයවැඩි විස්තර
64Microsoft Lync 2013 ගැඹුරේ ආධාරක ඉංජිනේරු (M55070)වැඩි විස්තර
65මයික්රොසොෆ්ට් ලැජ්ජ පදනම් (M10979)වැඩි විස්තර
66AWS විශේෂඥයින් සඳහා මයික්රොසර් Azure (M40390)වැඩි විස්තර
67මයික්රොසොෆ්ට් SQL සේවාදායක 2008 වාර්තාකරණ සේවා සමඟ පවත්වාගෙන යාම, දෝශ නිරාකරණ සහ සංවර්ධනය විසඳුම්වැඩි විස්තර
68Microsoft Visual Studio 2010 (M10267) සමඟ වෙබ් සංවර්ධනය පිළිබඳ හැඳින්වීමවැඩි විස්තර
69මයික්රොසර් ඇස්ජර් (M10993) සමඟ ස්ථානගත අනන්යතා යටිතල පහසුකම් ඒකාබද්ධ කිරීමවැඩි විස්තර
70Microsoft Azure (M10992) සමඟ ස්ථානගත කර ඇති මූලික යටිතල පහසුකම් ඒකාබද්ධ කිරීමවැඩි විස්තර
71Microsoft SQL Server 2014 (M20466) සමඟ දත්ත ආකෘති සහ වාර්තා ක්රියාත්මක කිරීමවැඩි විස්තර
72Microsoft SQL Server 2014 (20463) සමඟ දත්ත ගබඩාවක් ක්රියාත්මක කිරීමවැඩි විස්තර
73මයික්රොසොෆ්ට් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ 2010 (M10264) සමඟ වෙබ් යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීමවැඩි විස්තර
74Microsoft SQL සර්වර් 2014 දත්ත සමුදායන් සංවර්ධනය කිරීම (M20464)වැඩි විස්තර
75මයික්රොසොෆ්ට් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ 2010 (M10265) සමඟ දත්ත සම්බන්ධතා විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීමවැඩි විස්තර
76Microsoft SQL Server 2014 (M20465) සමඟ දත්ත විසඳුමක් නිර්මාණය කිරීමවැඩි විස්තර
77Microsoft SQL Server 2014 (M20467) සමඟ ව්යාපාරික බුද්ධි තොරතුරු විසඳුම් නිර්මාණය කිරීමවැඩි විස්තර
78Microsoft Exchange Server 2016 සැලසුම් කිරීම සහ යෙදවීම (M20345-2)වැඩි විස්තර
79Microsoft Lync සේවාදායක 2013 හි මූලික විසඳුම්වැඩි විස්තර
80මයික්රොසර් ඇස්ජර් සොලියුෂන්ස් මාස්ටර් පංතිය සංවර්ධනය කිරීමවැඩි විස්තර
81Microsoft Exchange Server 2010 සේවා පැකේජය 2 වින්යාස කිරීම, කළමනාකරණය සහ දෝශ නිරාකරණය කිරීම
වැඩි විස්තර
82Microsoft Azure Stack (M20537) සමඟ හයිබ්රිඩ් වළාකුළු සැකසීම සහ මෙහෙයවීමවැඩි විස්තර
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!