මුකුන්ඩ් ස්රාවස්ථාව

untitled
14 දෙසැම්බර් 2017

මුකුන්ඩ් ස්රාවස්ථාව

එවන් ආශ්චර්යමත් පුහුණුකරුවෙකු හා ඉගෙනුම් පරිසරයක පුහුණුවක් ලැබීම ඉතා හොඳ පුහුණුවක්. ආයතන අභ්යන්තරිකව කටයුතු කරන ආකාරය හා එකිනෙකට සම්බන්ධ ක්රියාවලිය ගැන දැනගැනීම හොඳය. එපමණක් නොව ඉතා කාරුණිකව හා සෑම ආකාරයකින්ම පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි වූ ප්රායෝගික උදාහරණ සමඟ ඔහු පුහුණුකරුට එතරම් දැනුමක් ලබා දුන්නේය. මම එය එතරම් පුදුම අත්දැකීමක් අපේක්ෂා නොකළ නමුත් මෙතැන සිට මගේ සහතිකය ඉතිරි කිරීමට මම සැලසුම් කරමි. චේර්ස් සහ සෑම කෙනෙකුම හොඳම දේ.
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!