typŠkolenie v triede
čas3 Days
REGISTRÁCIA

Fortinet Customized Training Course & Certification

Fortinet Customized Training Course & Certification

popis

Publikum a predpoklady

Certifikát

Tréning prispôsobený Fortinet

Fortinet je americká nadnárodná spoločnosť s ústredím v Sunnyvale, Kalifornia. Rozvíja sa a predáva kyber ochrana softvér, zariadenia a služby, ako napríklad brány firewall, antivírus, prevencia narušení a bezpečnosť koncových bodov. Je štvrtou najväčšou spoločnosťou zabezpečenia siete podľa výnosov.

Predpoklady pre kurz Fortinet

Študenti by mali vstúpiť do triedy so základnými znalosťami o obchodných sieťach a bezpečnostných otázkach

Pre viac informácií kontaktujte nás.

recenzia
Oddiel 1Úvod do posilnenia
Čítanie 1Pochopenie funkcií spoločnosti Fortigate
Čítanie 2Pochopenie Fortigaurd dotazov a balíkov
Čítanie 3Počiatočná konfigurácia
Čítanie 4Aktualizácia firmvéru
Čítanie 5Zálohovanie a obnovenie
Čítanie 6Konfigurácia DHCP
Oddiel 2Politiky brány firewall
Čítanie 7Implicitné vs explicitné pravidlá
Čítanie 8Pochopenie komponentov brány firewall
Čítanie 9Pochopenie NAT
Čítanie 10Konfigurácia zdroja NAT
Čítanie 11Konfigurácia DNAT pomocou virtuálneho servera
Oddiel 3Overovanie
Čítanie 12Porozumenie protokolom o overení
Čítanie 13Integrácia služby Active Directory Server
Čítanie 14Integrovaný radiačný server
Čítanie 15Vytvorte pravidlá overovania
Čítanie 16Nakonfigurujte portál Captive
Čítanie 17Monitorujte používateľov brány firewall
Oddiel 4SSL VPN
Čítanie 18Pochopenie architektúry SSL
Čítanie 19Prevádzkové režimy SSL
Čítanie 20Konfigurácia SSL VPN WebMode
Čítanie 21Konfigurácia záložky
Čítanie 22Konfigurácia pravidiel brány firewall pre protokol SSL VPN
Čítanie 23Monitorujte používateľov SSL
Oddiel 5Základná IPSEC VPN
Čítanie 24Pochopenie architektúry IPSEC
Čítanie 25Pochopenie IKE Phase 1 & 2
Čítanie 26Pochopenie SAD, SPD
Čítanie 27Konfigurujte IPSEC medzi dvoma sieťami
Čítanie 28Sledovať návštevnosť VPN
Oddiel 6antivírus
Čítanie 29Typy vírusov a škodlivého softvéru
Čítanie 30Skenovanie založené na proxy založenom na prietoku
Čítanie 31Silné sandboxy
Čítanie 32Odošlite vzorku vírusu na podporu
Čítanie 33Konfigurácia antivírusového skenovania
Čítanie 34Určte poradie hodnotenia
Oddiel 7Explicitné proxy
Čítanie 35Implicitné vs. explicitné proxy
Čítanie 36Konfigurácia explicitného proxy
Čítanie 37PAC vs WPAD
Čítanie 38Konfigurácia webovej vyrovnávacej pamäte
Čítanie 39Monitorovať používateľov Proxy
Oddiel 8WebFilter
Čítanie 40Pochopenie mechanizmu Fortigate Webfiltering
Čítanie 41Konfigurácia filtrovania obsahu
Čítanie 42Konfigurácia filtrovania adries URL
Čítanie 43Konfigurácia prepisov webového filtra
Čítanie 44Monitorovanie denníkov webového filtra
Oddiel 9Kontrola aplikácií
Čítanie 45Aktualizácia Databázy riadenia aplikácií
Čítanie 46Konfigurácia profilu kontroly aplikácií
Čítanie 47Tvorba prevádzky
Čítanie 48Zaznamenávanie udalostí kontroly aplikácií
Oddiel 10Zaznamenávanie a monitorovanie
Čítanie 49Pochopenie úrovní závažnosti protokolu
Čítanie 50Porozumenie typov protokolov a sublogov
Čítanie 51Pochopenie štruktúr denníka
Čítanie 52Konfigurácia nastavení denníka
Čítanie 53Konfigurácia Forticloud
Čítanie 54Presmerovanie denníkov na Syslog & SNMP
Oddiel 11Smerovanie
Čítanie 55Interpretovať smerovacie tabuľky
Čítanie 56Konfigurácia vyváženia záťaže Wan Link
Čítanie 57Konfigurácia RPF
Čítanie 58Prekročenie statickej trasy pomocou smerovania základnej politiky
Čítanie 59Diagnóza problémov so smerovaním
Oddiel 12Virtuálne domény
Čítanie 60Pochopenie VDOM, zdroj VDOM vs globálny zdroj
Čítanie 61Konfigurácia nezávislého VDOM
Čítanie 62Konfigurácia riadenia prostredníctvom VDOM
Čítanie 63Konfigurácia odkazov Intervdom
Čítanie 64Monitorovanie návštevnosti VDOM
Oddiel 13Priehľadný režim
Čítanie 65Zmena režimu prevádzky
Čítanie 66Konfigurácia dopredu domén
Čítanie 67Konfigurácia párovania portov
Čítanie 68Implementácia bezpečnostných profilov
Čítanie 69Sledovanie tabuľky Mac
Oddiel 14Vysoká dostupnosť
Čítanie 70Porozumenie aktívnym aktívnym a aktívnym pasívnym režimom
Čítanie 71Implementácia riešenia HA
Čítanie 72Konfigurácia synchronizácie relácie
Čítanie 73Konfigurácia FGSP
Čítanie 74Aktualizácia firmvéru v klastri
Čítanie 75Monitorovanie štatistiky HA
Oddiel 15Advance IPSEC VPN
Čítanie 76Rozlíšenie hlavného režimu a agresívneho režimu
Čítanie 77Nasadenie vzdialeného prístupu vpn pomocou funkcie Forticlient
Čítanie 78Konfigurujte redundantnú VPN
Čítanie 79Diagnostikujte tunely VPN
Oddiel 16Systém prevencie narušenia
Čítanie 80Vyberte podpisy IPS
Čítanie 81Konfigurácia detekcie založenej na anomáliách
Čítanie 82Konfigurácia detekcie založenej na podpisoch
Čítanie 83Konfigurácia snímača DOS
Čítanie 84Sledovanie a rozpoznanie útokov pomocou protokolu IPS
Oddiel 17FSSO
Čítanie 85Pochopenie FSSO
Čítanie 86DC Agent Vs Režim vyhľadávania
Čítanie 87Konfigurácia služby DC agent
Čítanie 88Sledujte prihlásenia FSSO
Oddiel 18Certifikácia
Čítanie 89Vytvorenie CSR
Čítanie 90Importovanie CRL do formátu Fortigate
Čítanie 91Konfigurácia kontroly SSL / SSH
Čítanie 92Generovanie certifikátu s vlastným podpisom
Čítanie 93Povolenie kontroly SSL vo vyhľadávaní
Oddiel 19Prevencia úniku dát
Čítanie 94Pochopenie funkcie DLP
Čítanie 95Filtrovať súbory a správy
Čítanie 96odtlačkov prstov
Čítanie 97Kontrola založená na vodoznakoch
Oddiel 20Diagnostika
Čítanie 98Identifikácia normálneho správania
Čítanie 99Pochopenie toku dopravy
Čítanie 100Riešenie problémov s pripojením
Čítanie 101Diagnostika problémov s prostriedkami
Čítanie 102Testovanie firmvéru bez inštalácie
Oddiel 21Zrýchlenie hardvéru
Čítanie 103Pochopenie ASIC
Čítanie 104Pochopenie NP, SP, CP, SOC
Čítanie 105Vyčerpanie relácií na NP
Čítanie 106Konfigurácia kontroly obsahu pomocou protokolu CP
Čítanie 107Konfigurácia antivírusovej kontroly pomocou protokolu SP
Oddiel 22Riešenie problémov
Čítanie 108Systémové prostriedky
Čítanie 109Riešenie problémov so sieťou
Čítanie 110Politiky brány firewall
Čítanie 111Overenie brány firewall
Čítanie 112FSSO
Čítanie 113IPsec
Čítanie 114Bezpečnostné profily
Čítanie 115Explicitné webové proxy
Čítanie 116prevádzkové režimy
Čítanie 117Externé BGP
Čítanie 118OSPF
Čítanie 119HA