PANORAMA 8.0

Panorama 8.0 Spravujte multilple Firewall Training Course a certifikáciu

popis

Publikum a predpoklady

Certifikát

Panorama 8.0 Správa tréningového kurzu Multilple Firewall

Tento kurz poskytuje dôkladné znalosti o tom, ako konfigurovať a spravovať svoj Palo Alto Networks Panorama Management Server. Po absolvovaní tohto kurzu budú správcovia rozumieť Panoráma servera pri riadení a zabezpečovaní ich celkovej siete. Profesionálni používatelia siete sa naučia používať agregované zostavy spoločnosti Panorama, aby im poskytli holistický pohľad na sieť Palo Alto Networks firewally ďalšej generácie.

Predpoklady pre certifikáciu Panorama 8.0

Dokončenie PAN 201


recenzia
Oddiel 1Prehľad
Oddiel 2Počiatočná konfigurácia
Oddiel 3šablóny
Oddiel 4Skupiny zariadení
Oddiel 5Administrácia
Oddiel 6Zaznamenávanie a nahlasovanie
Oddiel 7Zberatelia denníkov
Oddiel 8Pokračovanie biznisu