TipiTrajnimi në Klasë
kohëDitë 3
REGJISTRI
Kurs trajnimi dhe Certifikimi i Fortinetit

Kurs trajnimi dhe Certifikimi i Fortinetit

Përshkrim

Audienca dhe Parakushtet

Certifikim

Trajnimi i Përshtatur i Fortinet

Fortinet është një korporatë shumëkombëshe amerikane me seli në Sunnyvale të Kalifornisë. Ajo zhvillon dhe tregjet kibernetike software, pajisje dhe shërbime, të tilla si firewalls, anti-virus, parandalimin e ndërhyrjeve dhe sigurinë në fund, ndër të tjera. Është kompania më e madhe e rrjetit të sigurimit të rrjetit nga të ardhurat.

Parakushtet për kursin Fortinet

Nxënësit duhet të hyjnë në klasë me një kuptim themelor të rrjeteve të biznesit dhe çështjet e sigurisë

Për më shumë informacion na kontaktoni.