TipiTrajnimi në Klasë
REGJISTRI

ITIL V3 INTERMEDIATE

ITIL v3 Kursi i Trajnimit Intermediate & Certifikimi

Përshkrim

Audienca dhe Parakushtet

Certifikim

ITIL v3 Përmbledhje e kursit të trajnimit të ndërmjetëm

La ITIL v3 Certifikimi i ndërmjetëm is available to anyone that has passed the Provimi i ITIL Foundation. Ajo ka një strukturë modulare me secilin modul duke ofruar një fokus të ndryshëm në IT Service Management. Ju mund të merrni sa pak ose sa shumë kualifikime Intermediate që keni nevojë. Modulet Intermediate shkojnë në më shumë detaje se çertifikimi i Fondacionit, dhe ofrojnë një certifikatë të njohur nga industria. Çertifikatat e ndërmjetme ITIL are divided into two categories – Service Lifecycle and Service Capability. Some may wish to concentrate on one set of modules, but you can choose to select modules from both the Service Lifecycle and Service Capability streams in order to combine management and technical knowledge. It is recommended that you have prior exposure to basic concepts in IT and at least two years’ professional experience working in Menaxhimi i Shërbimeve të IT para se të ndërmarrë ndonjë nga modulet ndërmjetëse të ITIL.

Lumi i ciklit të ciklit të shërbimit përqendrohet në praktikat e ITIL® brenda kontekstit të ciklit të shërbimit të shërbimit. Fokusi kryesor është vetë cikli i jetës si dhe proceset dhe elementët praktikë që përdoren brenda saj.

Rrjeti i aftësive të shërbimit është për ata që dëshirojnë të marrin një kuptim më të hollësishëm të specifikave ITIL® proceset dhe rolet. Fokusi primar është në aktivitetet e procesit, ekzekutimin e procesit dhe përdorimin në të gjithë ciklin e shërbimit të IT.

Intended Audience for ITIL v3 Intermediate Certification

Grupi i synuar i ITIL Intermediate SO certifikata përfshin, por nuk kufizohet vetëm në:

 • Zyrtarët kryesorë të informacionit (CIOs)
 • Zyrtarët kryesorë të teknologjisë (CTOs)
 • menaxherët
 • Stafi mbikëqyrës
 • Udhëheqësit e ekipit
 • Dizajnues të Shërbimeve
 • IT Arkitektët
 • IT planifikuesit
 • IT Consultants
 • Menaxherët e Auditimit të TI
 • Menaxherët e Sigurisë së Informacionit

Për më shumë informacion lutemi të na kontaktoni.


Shqyrtime