TipiTrajnimi në Klasë
kohëDitë 2
REGJISTRI

PANORAMA 8.0

Panorama 8.0 Menaxho kursin dhe certifikatën e trajnimit të shumëfishtë të zjarrit

Përshkrim

Audienca dhe Parakushtet

Certifikim

Panorama 8.0 Menaxho kursin e trajnimit të shumëfishtë të zjarrit

Ky kurs ofron një njohuri në thellësi se si të konfiguroni dhe menaxhoni Palo Alto Networks Panorama Management Server. Pas përfundimit të këtij kursi, administratorët do të kuptojnë Roli i serverit Panorama në menaxhimin dhe sigurimin e rrjetit të tyre të përgjithshëm. Profesionistët e rrjetit do të mësojnë të përdorin raportimin e agreguar të Panorama për t'u siguruar atyre një pamje gjithëpërfshirëse të një rrjeti të Palo Alto Networks firewalls të gjeneratës së ardhshme.

Parakushtet për certifikimin Panorama 8.0

Përfundimi i PAN 201

Për më shumë informacion me mirësi na kontaktoni.


Shqyrtime
Seksioni 1Përmbledhje
Seksioni 2Konfigurimi Fillestar
Seksioni 3Templates
Seksioni 4Grupet e pajisjes
Seksioni 5Administratë
Seksioni 6Regjistrimi dhe Raportimi
Seksioni 7Regjistrohuni Mbledhësit
Seksioni 8Vazhdimësia Biznes