TypKlassrumsutbildning
Tid3 Dagar
REGISTRERA

F5 Access Policy Manager (APM) Utbildningskurs & Certifiering

F5 Access Policy Manager (APM) Utbildningskurs & Certifiering

Beskrivning

Målgrupp och förutsättningar

certifiering

F5 Access Policy Manager Course

Kursen ger nätverksadministratörer, nätoperatörer och ingenjörer en funktionell förståelse för BIG-IP Access Policy Manager, eftersom den ofta används i både applikationsleveransnät och fjärråtkomstinställningar. Kursen introducerar studenter till BIG-IP Access Policy Manager i. e APM, dess konfigurationsobjekt, hur det används vanligtvis och hur typiska administrativa och operativa aktiviteter utförs.

Mål för APX-utbildning (F5 Access Policy Manager)

 • Aktivera enhetlig global tillgång
 • Konsolidera din infrastruktur och förenkla åtkomsthantering och kontroll
 • Uppnå dynamisk, centraliserad, kontextuell åtkomstkontroll
 • Se till att du får bättre tillgång och säkerhet
 • Få flexibilitet, överlägsen prestanda och skalbarhet
 • Få URL-filtrering plus webbåtkomst och skadlig programvara

Intended Audience of F5 (APM) Course

Kursen är avsedd för system- och nätverksadministratörer som ansvarar för installation, installation, konfiguration och administration av BIG-IP Access Policy Manager.

Förutsättningar för APM-certifiering

Eleverna ska vara bekanta med F5 BIG-IP Product Suite och, i synnerhet, hur man konfigurerar och konfigurerar ett BIG-IP LTM-system, inklusive virtuella servrar, pooler, profiler, VLAN och själv-IP.

Det finns inga nödvändiga F5-förutsättningar för denna kurs, men att fylla i något av följande före deltagande skulle vara till stor hjälp för studenter som inte är bekanta med BIG-IP:

 • Administrera BIG-IP V11 instruktörledda kurs
 • F5-certifierad BIG-IP-administratör

Dessutom kommer följande webbaserade kurser att vara till stor hjälp för alla studenter med begränsad administration och konfiguration av BIG-IP:

 • Komma igång med BIG-IP webbaserad utbildning
 • Komma igång med webbaserad utbildning i BIG-IP Access Policy Manager (APM)

Eleverna bör förstå:

 • Nätverkskoncept och konfiguration
 • Programmering begrepp
 • Säkerhetskoncept och terminologi
 • DNS konfiguration och upplösning
 • Leverans av webbapplikation

För mer information vänligen kontakta oss.


Omdömen
Avsnitt 1Ställa in BIG-IP-systemet
Läser 1Introduktion till BIG-IP-systemet
Läser 2Initialt konfiguration av BIG-IP-systemet
Läser 3Skapa ett arkiv av BIG-IP-systemet
Läser 4Hantera F5 Supportresurser och verktyg
Läser 5BIG-IP System Setup Labs
Avsnitt 2APM Traffic Processing
Läser 6Virtuella servrar och åtkomstprofiler
Läser 7APM-konfigurationsguider
Läser 8Loggning, Sessions
Avsnitt 3APM Access Policy och Profiler
Läser 9Tillgångspolicyöversikt, åtkomstpolitiska grenar
Läser 10Åtkomstpolicyändringar
Läser 11Konfigurera åtkomstpolicyer och profiler
Läser 12Använda webbtoppar
Läser 13Exportera och importera åtkomstprofiler
Avsnitt 4APM Portal Access
Läser 14Portal Access Overview
Läser 15Konfigurera portalåtkomst
Läser 16Omskrivningsprofiler
Läser 17SSO och Credential Caching
Avsnitt 5APM-nätverksåtkomst
Läser 18Översikt över nätverksåtkomst
Läser 19Konfigurera nätverksåtkomst
Läser 20BIG-IP Edge Client
Avsnitt 6APM Access Control Lists
Läser 21Tillgångskontroll av resursöversikt
Läser 22Access Control Lists
Avsnitt 7APM Application Access & Webtops
Läser 23Applikationsåtkomst & Webbplatskarta Översikt
Läser 24Applikationsåtkomst
Läser 25Konfigurera åtkomst till fjärrskrivbord
Läser 26Konfigurera webbtoppar
Avsnitt 8BIG-IP LTM-koncept
Läser 27LTM-pooler och virtuella servrar
Läser 28Övervaka koncept och konfiguration
Läser 29Secure Network Address Translation (SNAT)
Avsnitt 9Webapplikationsåtkomst för LTM
Läser 30Webapplikationer Åtkomst för LTM
Läser 31Konfigurera APM och LTM tillsammans
Läser 32Profiler
Läser 33Profiltyper och beroenden
Läser 34Konfigurera och använda profiler
Läser 35SSL-uppsägning / inledning
Läser 36SSL-profilkonfiguration
Avsnitt 10APM-makron och autentiseringsservrar
Läser 37Åtkomstpolicy Makroer
Läser 38Konfigurera åtkomstpolicymakroner
Läser 39Autentisering med Access Policy Manager
Läser 40Radius Server Authentication
Läser 41LDAP-serverautentisering
Läser 42Active Directory Server Authentication
Avsnitt 11Client-Side Endpoint Security
Läser 43Översikt över slutpunktsäkerhet för klientsidan
Läser 44Säkerhetsdel 1 för klientsidan
Läser 45Säkerhetsdel 2 för klientsidan
Avsnitt 12Sessionsvariabler och iRules
Läser 46Sessionsvariabler
Läser 47Introduktion till Tcl
Läser 48Öppna iRules Events
Läser 49Typiskt APM iRule Användningsfall
Läser 50Konfigurera Access iRules
Avsnitt 13APM avancerade ämnen
Läser 51Server Sidokontroller
Läser 52Allmänna åtgärder
Läser 53Dynamiska ACL
Läser 54Engångslösenord
Avsnitt 14Anpassning
Läser 55Anpassningsöversikt
Läser 56BIG-IP Edge Client
Läser 57Avancerad redigeringsläge anpassning
Avsnitt 15SAML
Läser 58SAML konceptuell översikt
Läser 59SAML-konfigurationsöversikt
Avsnitt 16APM-konfigurationsprojekt