TypKlassrumsutbildning
Tid3 Dagar
REGISTRERA

Fortinet Customized Training Course & Certification

Fortinet Customized Training Course & Certification

Beskrivning

Målgrupp och förutsättningar

certifiering

Fortinet skräddarsydd träning

Fortinet är ett amerikanskt multinationellt företag med huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. Det utvecklar och marknadsför Cybersäkerhet programvara, apparater och tjänster, till exempel brandväggar, antivirus, intrångsskydd och slutpunktsäkerhet, bland annat. Det är det fjärde största nätverkssäkerhetsbolaget genom intäkter.

Förkunskaper för Fortinet Course

Eleverna ska gå in i klassen med en grundläggande förståelse för företagsnätverk och säkerhetsfrågor

För mer info kontakta oss.

Omdömen
Avsnitt 1Introduktion till fortinet
Läser 1Förstå Funktioner av Fortigate
Läser 2Förstå Fortigaurd Queries & Packages
Läser 3Initial konfiguration
Läser 4Uppgradering av firmware
Läser 5Säkerhetskopiera och återställa
Läser 6Konfigurera DHCP
Avsnitt 2Brandväggspolicyer
Läser 7Implicit vs Explicit Policy
Läser 8Förstå brandväggskomponenter
Läser 9Förstå NAT
Läser 10Konfigurera Source NAT
Läser 11Konfigurera DNAT med Virtual Server
Avsnitt 3Autentisering
Läser 12Förstå autentiseringsprotokoll
Läser 13Integrering av Active Directory Server
Läser 14Integrerande Radius Server
Läser 15Skapa autentiseringspolicyer
Läser 16Konfigurera Captive Portal
Läser 17Övervaka brandvägg Användare
Avsnitt 4SSL VPN
Läser 18Förstå SSL Arkitektur
Läser 19Driftslägen för SSL
Läser 20Konfigurera SSL VPN WebMode
Läser 21Konfigurera bokmärke
Läser 22Konfigurera brandvägspolicyer för SSL VPN
Läser 23Övervaka SSL-användare
Avsnitt 5Grundläggande IPSEC VPN
Läser 24Förstå arkitekturen av IPSEC
Läser 25Förstå IKE Phase 1 & 2
Läser 26Förstå SAD, SPD
Läser 27Konfigurera IPSEC mellan två nätverk
Läser 28Övervaka VPN-trafik
Avsnitt 6antivirus
Läser 29Typer av virus och skadlig kod
Läser 30Proxybaserad vs flödesbaserad skanning
Läser 31Starka sandlådor
Läser 32Skicka virusprov till fortiguard
Läser 33Konfigurera antivirusskanning
Läser 34Identifiera order av utvärdering
Avsnitt 7Explicit proxy
Läser 35Implicit vs Explicit Proxy
Läser 36Konfigurera Explicit Proxy
Läser 37PAC vs WPAD
Läser 38Konfigurera webbcache
Läser 39Övervaka proxy-användare
Avsnitt 8WebFilter
Läser 40Förstå Fortigate Webfiltering Mechanism
Läser 41Konfigurera innehållsfiltrering
Läser 42Konfigurera URL-filtrering
Läser 43Konfigurera överföringar av webbfilter
Läser 44Övervaka Webfilter loggar
Avsnitt 9Programkontroll
Läser 45Uppdatering av programkontrolldatabasen
Läser 46Konfigurera programkontrollprofil
Läser 47Traffic Shaping
Läser 48Loggningsprogram kontroll händelser
Avsnitt 10Loggar och övervakning
Läser 49Förstå nivåer för logighetsgrad
Läser 50Förstå loggar och sublogtyper
Läser 51Förstå logstrukturer
Läser 52Konfigurera logginställningar
Läser 53Konfigurera Forticloud
Läser 54Omdirigera loggar till Syslog & SNMP
Avsnitt 11Routing
Läser 55Tolka routing tabeller
Läser 56Konfigurera Wan Link belastningsbalans
Läser 57Konfigurera RPF
Läser 58Övergripande statisk rutt med hjälp av policybaserad routing
Läser 59Diagnostisera routingproblem
Avsnitt 12Virtuella domäner
Läser 60Förstå VDOM, VDOM resurs vs Global resurs
Läser 61Konfigurera oberoende VDOM
Läser 62Konfigurera hantering genom VDOM
Läser 63Konfigurera Intervdom Länkar
Läser 64Övervakning av VDOM Traffic
Avsnitt 13Transparent läge
Läser 65Ändra driftläge
Läser 66Konfigurera framåt domäner
Läser 67Konfigurera portparing
Läser 68Implementera säkerhetsprofiler
Läser 69Övervaka Mac-tabell
Avsnitt 14Hög tillgänglighet
Läser 70Förstå Active-Active, Active-Passive lägen
Läser 71Genomförande av HA Solution
Läser 72Konfigurera sessionssynkronisering
Läser 73Konfigurera FGSP
Läser 74Uppgradering av firmware på ett kluster
Läser 75Övervaka HA Statistik
Avsnitt 15Advance IPSEC VPN
Läser 76Differentiera huvudläge och aggressivt läge
Läser 77Distribuera en fjärråtkomst vpn med hjälp av Forticlient
Läser 78Konfigurera överflödig VPN
Läser 79Diagnos VPN tunnlar
Avsnitt 16Inbrottsskyddssystem
Läser 80Välj IPS-signaturer
Läser 81Konfigurera anomalitetsbaserad detektion
Läser 82Konfigurera signaturbaserad detektering
Läser 83Konfigurera DOS-sensorn
Läser 84Övervaka och erkänna attacker med hjälp av IPS
Avsnitt 17FSSO
Läser 85Förstå FSSO
Läser 86DC Agent Vs pollingläge
Läser 87Konfigurera DC-medel
Läser 88Övervaka FSSO-inloggningar
Avsnitt 18Certifikatoperationer
Läser 89Skapa en CSR
Läser 90Importerar CRL till Fortigate
Läser 91Konfigurera SSL / SSH inspektion
Läser 92Genererar självtecknat certifikat
Läser 93Aktivera SSL-inspektion i fortigate
Avsnitt 19Dataläckage Prevention
Läser 94Förstå funktionen av DLP
Läser 95Filtrera filer och meddelanden
Läser 96fingeravtryck
Läser 97Vattenmärkesbaserad inspektion
Avsnitt 20Diagnostik
Läser 98Identifiera normal beteende
Läser 99Förstå trafikflödet
Läser 100Felsökning för anslutning
Läser 101Diagnosera resursfrågor
Läser 102Testa firmware utan att installera
Avsnitt 21Hårdvaruacceleration
Läser 103Förstå ASIC
Läser 104Förstå NP, SP, CP, SOC
Läser 105Avläsning av sessioner till NP
Läser 106Konfigurera innehållskontroll med CP
Läser 107Konfigurera antivirusinspektion med SP
Avsnitt 22Felsökning
Läser 108Systemresurser
Läser 109Nätverksfelsökning
Läser 110Brandväggspolicyer
Läser 111Brandväggs autentisering
Läser 112FSSO
Läser 113IPsec
Läser 114Säkerhetsprofiler
Läser 115Explicit Web Proxy
Läser 116Driftslägen
Läser 117Extern BGP
Läser 118OSPF
Läser 119HA