வலைப்பதிவு

2 பிப்ரவரி 2017

கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் CCSP சான்றிதழ் நன்மைகள்

/
பதிவிட்டவர்

கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கின் நன்மைகள்

The most sultry popular expression in the IT world – cloud computing, alludes to a type of computing in which computational assets like CPU, RAM, bandwidth, disk space, and so on are conveyed over the web. These assets are created by a basic network of physical servers put away in very much kept up data focuses of the outsider specialist co-ops. Abnormal state of adaptability, versatility and unwavering quality at focused costs are the essential benefits or recognizing elements of cloud computing. It additionally wipes out wastage of assets as it utilizes 'pay as you utilize' demonstrate where the end clients are required to pay for just the assets they request and devour.

கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கின் சக்தியை பயன்படுத்தி தங்கள் வணிக இலக்குகளை நிறைவேற்றவும் மற்றும் வணிக மையத்தில் மேல் கையை அதிகரிக்கவும் உலகெங்கிலும் கணிசமான மற்றும் சிறிய அளவிலான தொடர்புகளுடன் தாமதமாக முடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

உத்தரவாத கிளவுட் பாதுகாப்பு தொழில்முறை சான்றிதழ்-அதன் கூறுகள் மற்றும் நன்மைகள்

The Certified Cloud Security Professional or CCSP is the aftereffect of a collusion between Cloud Security Alliance (CSA) and (ISC) ², the course which was made to supplement and use two existing certifications: (ISC) ²'s Certified Information Systems Security Professional and CSA's Certificate of Cloud Security Knowledge.

கோல் மற்றும் நிச்சயமாக நன்மைகள்

Cloud computing as said above is dependable, adaptable and savvy. Nonetheless, the administrations are conveyed over an open network which makes it vulnerable to an assortment of outer dangers. Under such conditions, understanding cloud computing data security hazard and creating procedures to alleviate their impact is of prime significance. Advanced associations can't bear to lose their business basic data and in that capacity require capable professionals who have the information and skill to bargain effectively with any sort of risk.

The Cloud Security (CCSP) course from Innovative Technology Solutions intends to prepare you will all essential information about the capacity of cloud computing, the provisos in security which can be misused, and how to fitting them to guarantee a protected and secure cloud environment. This certificate from this top level foundation permits you to accomplish the most abnormal amount of பாதுகாப்பு mastery and help your association use the maximum capacity of cloud computing with no going with risk to data respectability.

ஒரு பதில் விடவும்

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!