பயிற்சி நாட்காட்டி

எதிர்வரும் பயிற்சி

ITIL Intermediate Service Design (SD XCHARX 27th October 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 1 day Training on ITIL Intermediate Service Design on 27th October 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்

20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (12th November 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 5 days Training on 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 from 12th November 2018 to 16th November 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (19th November 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 4 days Training on Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 from 19th November 2018 to 22nd November 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்

20741 Networking with Windows Server 2016 (19th November 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 5 days Training on 20741  Networking with Windows Server 2016 from 19th November 2018 to 23rd November 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்

20742 Identity with Window Server 2016 (26th November 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 5 days Training on 20742 Identity with Window Server 2016 from 26th November 2018 to 30th November 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்

20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3rd December 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 5 days Training on 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions from 3rd December 2018 to 7th December 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்

CEH V10 (10th December 2018)

Innovative Technology Solutions is conducting 5 days Training on CEH V10 from 10th December 2018 to 14th December 2018.

மேலும் கண்டுபிடிக்க »
குர்கான், B 100 A, தெற்கு நகரம் 1, அருகில் கையொப்பம் டவர்ஸ்,
குர்கான், அரியானா 122001 இந்தியா
+ கூகிள் வரைபடம்
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!