ชนิดฝึกอบรมในห้องเรียน
เวลา3 วัน
ลงทะเบียน

การดีบักเกอร์ 8.0 และการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์ (EDU-311)

Firewall 8.0 - ดีบักและแก้ไขปัญหาการฝึกอบรมหลักสูตรและการรับรอง

FIREWALL 8.0 - การดีบักและการแก้ไขปัญหา (EDU-311)

ลักษณะ

ผู้ชมและข้อกำหนดเบื้องต้น

ได้รับการรับรอง

Firewall 8.0 - ตรวจแก้จุดบกพร่องและแก้ไขปัญหาการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วน พาโลอัลโตเครือข่าย ไฟร์วอลล์ยุคหน้า นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยเครือข่ายการป้องกันอันตรายการเข้าสู่ระบบและการรายงานคุณลักษณะต่างๆของระบบปฏิบัติการ PAN-OS ของพาโลอัลโตเน็ตเวิร์ค เมื่อจบชั้นนี้นักเรียนจะมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาการมองเห็นและการควบคุมแอพพลิเคชันผู้ใช้และเนื้อหา

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Firewall 8.0 - ดีบักและแก้ไขปัญหา Certificataion

  • เสร็จสิ้น PAN 201 & 205
  • ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ ความปลอดภัย แนวคิด
  • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ Palo alto

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา.


ความคิดเห็น
1 มาตราวิธีการแก้ปัญหา
2 มาตราการเปรียบเทียบแพลตฟอร์มเมื่อแก้ไขปัญหา
3 มาตราลอจิกการไหล
4 มาตราการแก้ไขปัญหาการจัดการ
5 มาตราการแก้ปัญหา 3 ขั้นตอน
6 มาตราการแก้ไขปัญหานโยบาย
7 มาตราการแก้ไขปัญหา User-ID
8 มาตราการแก้ไขปัญหา VPN
9 มาตราการแก้ปัญหาการป้องกันส่วนกลาง
10 มาตราการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ