ชนิดฝึกอบรมในห้องเรียน
เวลา5 วัน
ลงทะเบียน

ติดต่อเรา

ฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย a * จะต้อง

 

FIREWALL 8.0 ESSENTIALS

หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรม Essentials 8.0 Firewall - การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310)

ลักษณะ

ผู้ชมและข้อกำหนดเบื้องต้น

ได้รับการรับรอง

Firewall 8.0 Essentials Training - การกำหนดค่าและการจัดการ

การสำเร็จหลักสูตรสามวันซึ่งเป็นผู้สอนจะช่วยให้นักเรียนสามารถติดตั้งกำหนดค่าและจัดการทั้งสายของ พาโลอัลโตเครือข่าย ไฟร์วอลล์ NextGeneration

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Essentials Firewall 8.0

 • หลักสูตรนี้ใช้เวลา 5 วันและหลักสูตรผู้สอนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนในการกำหนดค่าและจัดการไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ของพาโลอัลโตเน็ตเวิร์ก
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการกำหนดค่าจัดการและตรวจสอบไฟร์วอลล์ในห้องปฏิบัติการ

ผู้ชมเป้าหมายการฝึกอบรม Essentials 8.0 Firewall

วิศวกรความปลอดภัยวิศวกรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับFirewall 8.0 Essentials Certification

 • นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานที่คุ้นเคยกับแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายรวมถึง เส้นทาง, เปลี่ยน,
  และที่อยู่ IP
 • นักเรียนควรทำความคุ้นเคยกับแนวความคิดพื้นฐานด้านความปลอดภัยโดยใช้พอร์ต
 • ประสบการณ์กับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอื่น ๆ (IPS, พร็อกซีและการกรองเนื้อหา) เป็นข้อดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา.


ความคิดเห็น
KEYWORDS SEARCH TERM

 • FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310) ใน Gurgaon
 • FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310) ใน Gurgaon
 • สถาบัน FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310) ในเมือง Gurgaon
 • FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310) ใน Gurgaon
 • FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดคอนฟิกและการจัดการ (EDU-310) certification in gurgaon
 • FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310) หลักสูตรใน Gurgaon
 • สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการติดตั้ง FIREWALL 8.0: การกำหนดค่าและการจัดการ (EDU-310) การฝึกอบรมออนไลน์
 • FIREWALL 8.0 ESSENTIALS: การกำหนดคอนฟิเกอเรชันและการจัดการ (EDU-310) การฝึกอบรม
1 มาตราสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม
2 มาตราการกำหนดค่าเริ่มต้น
3 มาตราการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ
4 มาตรานโยบายด้านความปลอดภัยและ NAT
5 มาตราApp-ID
6 มาตรารหัสเนื้อหาพื้นฐาน
7 มาตราการกรอง URL
8 มาตราถอดรหัส
9 มาตราไฟป่า
10 มาตรารหัสผู้ใช้
11 มาตราGlobalProtect
12 มาตราVPNs Site-to-Site
13 มาตราการตรวจสอบและรายงาน
14 มาตราความพร้อมใช้งานสูง / Passive สูง