ชนิดฝึกอบรมในห้องเรียน
เวลา5 วัน
ลงทะเบียน

Openstack Mirantis หลักสูตรการฝึกอบรมและการรับรอง

Openstack Mirantis หลักสูตรการฝึกอบรมและการรับรอง

ลักษณะ

ผู้ชมและข้อกำหนดเบื้องต้น

ได้รับการรับรอง

ภาพรวมหลักสูตรการฝึกอบรม Openstack Mirantis

This five day Open Stack Mirantis Training course is for deployment engineers,administrators, architects or other IT team members responsible for the installation and deployments of OpenStack. The course provides participants with detailed understanding of the steps necessary to deploy an OpenStack สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านกระบวนการปรับใช้ OpenStack ด้วยตนเองนอกเหนือจากการให้บริการอัตโนมัตินักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการระบุปัญหาและวิธีการเอาชนะอุปสรรคเมื่อมีสิ่งผิดพลาด หลักสูตรนี้ต้องการให้นักเรียนคุ้นเคยกับบรรทัดคำสั่ง linux (operating system) (bash)

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอบรม Openstack-Mirantis

  • ผู้ดูแลระบบ
  • วิศวกรการติดตั้ง
  • สถาปนิกโซลูชัน

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง Openstack Mirantis

  • ประสบการณ์ที่แข็งแกร่งโดยใช้บรรทัดคำสั่ง Linux
  • พบการแก้ไขไฟล์ conf ด้วย vi หรือโปรแกรมแก้ไข Cli อื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา


ความคิดเห็น
1 มาตราOpenstack Architecture
บรรยาย 1ภาพรวมของประวัติและการเผยแพร่โครงการ
บรรยาย 2ภาพรวมโครงการหลัก
บรรยาย 3สถาปัตยกรรมองค์ประกอบ openstack โดยทั่วไป
บรรยาย 4ส่วนประกอบเฉพาะและรายละเอียด
บรรยาย 5เครือข่ายทางตรรกะและทางกายภาพใน Openstack
2 มาตราการติดตั้ง Openstack Manual
บรรยาย 6กำหนดค่าระบบปฏิบัติการ (Ubuntu 14.04) และเครือข่าย
บรรยาย 7การติดตั้งและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (MySQL) และการรับส่งข้อความ (RabbitMQ)
บรรยาย 8การติดตั้งและกำหนดค่า OpenStack Identity (Keystone)
บรรยาย 9การติดตั้งและการกำหนดค่า OpenStack Image Service (glance)
3 มาตราOpenStack ระบบเครือข่ายและพื้นที่เก็บข้อมูล
บรรยาย 10การติดตั้งบริการระบบเครือข่าย OpenStack (นิวตรอน)
บรรยาย 11การกำหนดค่าระบบเครือข่าย (นิวตรอน) เพื่อใช้ปลั๊กอิน ML2 พร้อมกับโปรแกรมควบคุม vSwitch เปิด
บรรยาย 12การติดตั้งและกำหนดค่า OpenStack Compute (nova), การกำหนดค่า OpenStack Compute (nova) กับ KVM hypervisor
บรรยาย 13การติดตั้งและกำหนดค่าแดชบอร์ด OpenStack (ขอบฟ้า)
บรรยาย 14การติดตั้งและกำหนดค่า OpenStack Block Storage (cinder)
บรรยาย 15การกำหนดค่า OpenStack Block Storage (cinder) เพื่อใช้สองส่วนหลัง (LVM)
บรรยาย 16การติดตั้งและการกำหนดค่า OpenStack Orchestration (ความร้อน)
4 มาตราภาพรวมของเชื้อเพลิงและสถาปัตยกรรม
บรรยาย 17ภาพรวมของเชื้อเพลิงสถาปัตยกรรมเชื้อเพลิง
บรรยาย 18ติดตั้งเชื้อเพลิง
บรรยาย 19ปรับใช้ OpenStack environment กับ Fuel
บรรยาย 20ข้อ จำกัด ด้านเชื้อเพลิง
บรรยาย 21การแก้ไขปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง
5 มาตราขอบฟ้า
บรรยาย 22ภาพรวมโครงการ
บรรยาย 23เปิดใช้งานโหนดจากหน้าแดชบอร์ดและ CLI
บรรยาย 24จัดการโครงการ
บรรยาย 25จัดการผู้ใช้และโควต้า
บรรยาย 26จัดการเครือข่าย
6 มาตราสี่เหลี่ยมคางหมู
บรรยาย 27ภาพรวมโครงการ
บรรยาย 28จัดการบริการข้อมูลสำคัญของ Keystone ผ่าน cli
7 มาตราได้อย่างรวดเร็ว
บรรยาย 29ภาพรวมโครงการ
บรรยาย 30จัดการภาพผ่าน cli
8 มาตราSWIFT
บรรยาย 31ภาพรวมโครงการ
บรรยาย 32กรณีการใช้งานและการใช้งาน
บรรยาย 33การจำลองแบบการรักษาความปลอดภัย / Acla €™ s
บรรยาย 34การดำเนินการอย่างรวดเร็วการอัปโหลดในกลุ่ม
บรรยาย 35การเพิ่มข้อมูลเมตาลงใน Objects การบำรุงรักษา
9 มาตราความร้อน
บรรยาย 36พื้นหลังความร้อนและกรณีการใช้งาน
บรรยาย 37สถาปัตยกรรมความร้อน
บรรยาย 38รูปแบบการจัดเตรียมความร้อน (TEmplate (HOT))
บรรยาย 39ความร้อนอัตโนมัติ