ชนิดฝึกอบรมในห้องเรียน
เวลา2 วัน
ลงทะเบียน

ติดต่อเรา

ฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย a * จะต้อง

 

PANORAMA 8.0

พาโนรามา 8.0 จัดการหลักสูตรและการรับรองหลักสูตร Multilple Firewall

ลักษณะ

ผู้ชมและข้อกำหนดเบื้องต้น

ได้รับการรับรอง

พาโนรามา 8.0 จัดการหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องไฟร์วอลล์หลายระดับ

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าและจัดการเซิร์ฟเวอร์การจัดการ Panorama ของพาโลอัลโต เมื่อจบหลักสูตรผู้ดูแลระบบจะเข้าใจ บทบาทของเซิร์ฟเวอร์ Panorama ในการจัดการและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโดยรวมของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายจะได้เรียนรู้การใช้รายงาน Panorama ที่รวบรวมไว้เพื่อให้มุมมองแบบองค์รวมแก่เครือข่ายของ พาโลอัลโตเครือข่าย ไฟร์วอลล์ยุคหน้า

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง Panorama 8.0

เสร็จสิ้น PAN 201

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา.


ความคิดเห็น
KEYWORDS SEARCH TERM

  • PANORAMA 8.0: จัดการฝึกอบรม FIREWALLS หลายแบบในเมือง Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: จัดการค่าใช้จ่ายการรับรอง FIREWALLS หลายรูปแบบใน Gurgaon
  • สถาบัน PANORAMA 8.0: จัดการกองไฟหลายรูปแบบในเมือง Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: จัดการงานปั้นฝ้าหลายแห่งใน Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: จัดการการรับรอง FIREWALLS หลายแบบใน Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: จัดการหลักสูตรหลายหลักสูตรใน Gurgaon
  • PANORAMA 8.0 ที่ดีที่สุด: จัดการฝึกอบรม FIREWALLS หลายแบบออนไลน์
  • PANORAMA 8.0: จัดการฝึกอบรม FIREWALLS หลายแบบ
1 มาตราภาพรวมสินค้า
2 มาตราการกำหนดค่าเริ่มต้น
3 มาตราแม่แบบ
4 มาตรากลุ่มอุปกรณ์
5 มาตราการบริหาร
6 มาตราการบันทึกและรายงาน
7 มาตราเข้าสู่ระบบสะสม
8 มาตราธุรกิจต่อเนื่อง