tipSınıf Eğitimi
KAYIT
DENETÇİLER İÇİN ISO 20000

Denetçiler Eğitim Kursları ve Sertifikasyonu için ISO 20000

Tanıtım

Kitle ve Ön Koşullar

belgeleme

Denetçiler Eğitim Kursu için ISO 20000

Clients request that their (internal or external) IT Service Providers can prove that they are able to provide the required service quality and have appropriate service management processes in place.Based on processes, ISO/IEC20000 is an internationally recognized standard for IT Service Management that specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement of services to fulfill agreed service requirements.

ISO / IEC20000 sertifikası, bir hizmet sağlayıcının standardın gereklilikleri doğrultusunda bir BT Servis Yönetim sistemini tasarladığını, uyguladığını ve yönetmesini sağlayan Kayıtlı Sertifikasyon Kuruluşları tarafından yapılan denetimler sonucunda verilir. ISO / IEC 20000 Denetçi kursunun amacı; ITSM'nin genel olarak yeterli bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve standarda karşı denetimlerde bulunabilmek için ISO / IEC 20000 standardının içerik ve gereksinimlerini bilmek.

Kurs, ilk basımını (ISO / IEC 20000-1: 2011) iptal eden ve değiştiren standardın (ISO / IEC 20000-1: 2005) ikinci baskısını kapsar.

Temel farklılıklardan bazıları şunlardır:

 • ISO 9001'e daha yakın hizalama
 • ISO / IEC 27001'e daha yakın hizalama
 • Uluslararası kullanımı yansıtacak terminoloji değişimi
 • Diğer taraflarca yönetilen süreçlerin yönetişimi için gerekliliklerin netleştirilmesi
 • SMS kapsamını belirleme şartlarının netleştirilmesi
 • PDCA metodolojisinin servis yönetimi süreçleri ve servisler de dahil olmak üzere SMS için geçerli olduğuna dair açıklık getirilmesi
 • Yeni veya değişen hizmetlerin tasarımı ve geçişi için yeni gereksinimlerin getirilmesi

Bu kursa katılan öğrenciler, ilgili ISO / IEC 20000 Denetçi sertifikası testini başarılı bir şekilde almak için uygun şekilde hazırlanmıştır.

Objectives of ISO 20000 for Auditors

Bu dersin sonunda öğrenci, ITSM prensiplerini ve ISO / IEC 20000 standardının gerekliliklerini, tipik bir BT servis sağlayıcı organizasyonunda nasıl kullandığını, sertifikalandırma şemasının ana unsurlarıyla birlikte anlayabilecektir.

Özellikle, öğrenci anlayacaktır:

 • ISO / IEC 20000 için arka plan
 • 1, 2, 3 ve 5 Parçalarının kapsamı ve amacı ISO / IEC 20000 ve bunların denetim ve belgelendirme sırasında nasıl kullanılabileceği
 • Kullanılan anahtar terimler ve tanımlar
 • ITSM genel prensipleri
 • ISO / IEC 20000-1'un yapısı ve uygulaması
 • ISO / IEC 20000-1 gereksinimleri
 • Uygulanabilirlik ve kapsam tanımı gereksinimleri
 • İç ve dış denetimlerin amacı, işleyişi ve ilgili terminoloji
 • APMG Sertifikasyonunun işletilmesi
 • En iyi uygulamalar ve ilgili standartlarla ilişki - özellikle ITIL, ISO 9001 ve ISO / IEC 27001

Intended Audience for ISO 20000 for Auditors Course

 • Servis denetçisinde iç denetçiler ve uzman danışmanlar
 • Hizmet Yönetimi Sistemi (SMS) sertifikasyon denetimleri gerçekleştirmek ve yönetmek isteyen denetçiler
 • SMS denetim sürecine hakim olmak isteyen proje yöneticileri veya danışmanları
 • Bir organizasyonda bilgi teknolojisi hizmeti uygunluğundan sorumlu bireyler
 • SMS denetim fonksiyonuna hazırlanmak isteyen teknik uzmanlar.

Prerequisites for ISO 20000 for Auditors Certification

ISO / IEC 20000'in temel anlayışı ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Bölüm 1Giriş ve standart arka plan
Bölüm 2BT yönetiminin ilkeleri
Bölüm 3ISO / IEC 20000 sertifikasyon şeması
Bölüm 4ISO / IEC 20000 standardının içeriği
Bölüm 5Araçlar sertifikasyonu nasıl destekliyor?
Bölüm 6Belgelendirme ve uygulanabilirlik alanının tanımı