Blog

4 Tháng 2017

Khóa đào tạo IBM 3 Tất cả mọi người trong ngành nên sử dụng

IBM WebSphere ám chỉ đến một thương hiệu của các mặt hàng lập trình PC trong lớp lập trình kinh doanh lớn được gọi là “ứng dụng và trộn phần mềm trung gian”. Các sản phẩm này được các khách hàng cuối sử dụng để tạo ra các ứng dụng và kết hợp các ứng dụng với các ứng dụng khác nhau. Trong bài này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số khóa đào tạo quan trọng nhất của IBM. Tại sao chúng lại quan trọng trong Carreer của bạn? Mục tiêu của các khóa học đó là gì và liệu bạn có đủ điều kiện hay không cho các khóa học đó.

3 Những khóa đào tạo quan trọng nhất của IBM được đề cập dưới đây:

 • Cài đặt và Quản trị WebSphere Portal IBM 8 trên Windows
 • Cài đặt và Quản trị WebSphere Portal IBM 8 trên Linux
 • Quản trị IBM Sametime 9.0

Các khóa học & chứng chỉ đào tạo của IBM:

1. Cài đặt và Quản trị WebSphere Portal IBM 8 trên Windows

Khoá đào tạo IBM này dành cho các nhà quản lý khung, những người cần phải có được hoặc đại tu khả năng tổ chức WebSphere Portal của mình. Thông qua việc sử dụng giới thiệu, thiết kế và giám sát WebSphere Portal, các chủ tịch khung sẽ học được những ý tưởng cơ bản thông qua những ý tưởng mới nhất của tổ chức quản lý tổ chức WebSphere Portal Trong nửa đầu của khóa học, bạn sẽ thực hành lại các cam kết về tổ chức hàng ngày cơ bản trên IBM WebSphere Portal Server 8.0, thiết lập cổng, sắp xếp an ninh và quản trị trang web WebSphere Portal. Trong 50% thứ hai của khóa học, các chuyển động tập trung để thiết lập và thiết lập WebSphere Portal V8.0.Configuration kết hợp cơ sở dữ liệu được WebSphere Portal sử dụng, các đăng ký khách hàng thống nhất và nhóm cho tính linh hoạt và thích ứng với sự thất bại không quan trọng. Khóa học này đặc biệt giải quyết các thành phần mới đi kèm của IBM WebSphere Portal 8.0:

Khán giả mục tiêu

Khóa học giữa và bên ngoài của tuyến đường này là thuận lợi cho cả chủ nhiệm khung có kinh nghiệm, những người mới sử dụng IBM® WebSphere® Portal và những người giám sát khung WebSphere Portal (trước WS Portal 6.1), những người cần nâng cấp khả năng tổ chức WebSphere Portal. Trong khóa học này, các giám đốc khung mới cho Quản trị Cổng thông tin Web WebSphere Portal sẽ đảm nhận việc quản lý tổ chức IBM WebSphere Portal và các ý tưởng của Portal. Hơn nữa, các giám đốc khuôn khổ WebSphere Portal, những người cần khôi phục lại năng khiếu tổ chức WebSphere Portal, sẽ nhanh chóng nhận sự tham gia trong việc giới thiệu, thiết kế và giám sát WebSphere Portal trong các hoạt động hàng ngày.

Điều kiện tiên quyết

Bạn cần phải có:

 • Hiểu về các tình huống máy chủ ứng dụng WebSphere và các tình huống JVM
 • Sự tham gia của WebSphere Application Server và các tình huống JVM
 • Tổ chức cơ sở dữ liệu
 • Bảo vệ

Mục tiêu

Bạn phải có khả năng sử dụng các thành phần, năng lực, và các hệ thống của IBM WebSphere Portal 8.0 để:

 • Thêm portlet vào các trang sử dụng đơn giản hóa mới của nhà phát triển trang
 • Triển khai một portlet khác
 • Quản lý quyền truy cập
 • Thiết lập blog và wiki
 • Thiết lập nhãn và xếp hạng
 • Tạo và áp dụng các quy tắc nhận thức
 • Làm việc với sự hỗ trợ hậu mãi
 • Định cấu hình
 • Làm lại hoặc thương hiệu mục nhập
 • Triển khai chủ đề tùy chỉnh
 • Trao đổi thông tin được sử dụng để chuẩn bị từ cơ sở dữ liệu Derby tới cơ sở dữ liệu chung của DB2
 • Định cấu hình WebSphere Portal để sử dụng máy chủ IBM Tivoli Directory Server LDAP server
 • Tạo một ô triển khai mạng có chứa một bó trung tâm đơn độc
 • Chọn cấu trúc liên kết tốt nhất cho nhu cầu của hiệp hội của bạn
 • Bật khai thác gỗ và theo dõi
 • Sử dụng XML Access để hợp lý hóa các bài tập quản trị
 • Di chuyển xuống và thiết lập lại thông tin
 • Thực thi các khối quản lý xả

2. Cài đặt và Quản trị WebSphere Portal IBM 8 trên Linux

Khóa đào tạo IBM này dành cho các giám đốc điều hành khung, những người cần đạt được hoặc thiết kế lại khả năng tổ chức WebSphere Portal của họ. Thông qua việc sử dụng giới thiệu, thiết kế và giám sát WebSphere Portal, những người đứng đầu khung sẽ học được những điều thiết yếu thông qua những ý tưởng mới của tổ chức quản lý tổ chức WebSphere Portal Trong phần chính của khóa học, bạn trau dồi các cam kết về tổ chức hàng ngày thông thường trên IBM WebSphere Portal Server 8.0, thiết lập cổng, sắp xếp an ninh và quản trị trang web WebSphere Portal. Trong 50% thứ hai của khóa học, các chuyển động tập trung để thiết lập và thiết lập WebSphere Portal V8.0. Sắp xếp kết hợp cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi WebSphere Portal, các đăng ký kết hợp khách hàng, và bó cho sự linh hoạt và thích ứng với thất bại không quan trọng.

Khán giả

Khóa học cấp độ trung bình trong và ngoài này rất hữu ích cho cả những người quản lý khung giàu kinh nghiệm mới sử dụng IBM® WebSphere® Portal và những người đứng đầu các tiêu đề WebSphere Portal (trước WS Portal 6.1), những người cần phải nâng cấp năng lực tổ chức WebSphere Portal của mình. Trong khóa học này, các chủ tịch khung mới cho Quản trị Cổng WebSphere sẽ đảm nhận việc quản lý hành chính quản lý xúc tiến của IBM WebSphere Portal, và các ý tưởng của Portal. Hơn nữa, những người giám sát khuôn khổ của Cổng thông tin Web-Sphere, những người cần khôi phục khả năng tổ chức WebSphere Portal của họ sẽ nhanh chóng nhận được sự tham gia trong việc giới thiệu, sắp xếp và giám sát WebSphere Portal trong các hoạt động hàng ngày.

Điều kiện tiên quyết

Bạn nên có:

 • Hiểu về các tình huống máy chủ ứng dụng WebSphere và các tình huống JVM
 • Sự tham gia của WebSphere Application Server và các tình huống JVM
 • Tổ chức cơ sở dữ liệu
 • Bảo vệ

Mục tiêu

Bạn phải có khả năng sử dụng các thành phần, năng lực và kỹ thuật của IBM WebSphere Portal 8.0 để:

 • Thêm portlet vào các trang sử dụng trực quan mới của nhà phát triển trang
 • Triển khai một portlet khác
 • Quản lý quyền truy cập
 • Thiết lập blog và wiki
 • Thiết lập nhãn và xếp hạng
 • Tạo và áp dụng các quy tắc nhận thức
 • Làm việc với tổ chức nuôi dưỡng nuôi dưỡng
 • Định cấu hình
 • Tweak hoặc thương hiệu entryway
 • Triển khai chủ đề tùy chỉnh
 • Trao đổi thông tin được sử dụng để chuẩn bị từ cơ sở dữ liệu Derby tới cơ sở dữ liệu chung của DB2
 • Định cấu hình WebSphere Portal để sử dụng máy chủ IBM Tivoli Directory Server LDAP server
 • Tạo một ô triển khai mạng có chứa một bó trung tâm đơn độc
 • Chọn cấu trúc liên kết tốt nhất cho nhu cầu của hiệp hội của bạn
 • Bật khai thác gỗ và theo dõi
 • Sử dụng XML Access để hợp lý hóa các bài tập quản trị
 • Di chuyển xuống và thiết lập lại thông tin
 • Thực thi các khối quản lý xả

3. Quản trị IBM Sametime 9.0

Khóa đào tạo IBM này hướng dẫn bạn qua quá trình triển khai và quản lý IBM Sametime 9.0. Nó cũng bao gồm xử lý sự cố cơ bản.

Khán giả

Khóa học này quản lý bạn thông qua cách hướng triển khai và kiểm soát IBM Sametime 9.0. Nó bổ sung bao gồm điều tra thiết yếu.

Điều kiện tiên quyết

Không có thông tin chuẩn bị về Sametime, tuy nhiên bạn cần hiểu rõ về quản lý hệ thống thiết yếu và việc sử dụng chương trình.

Mục tiêu

 • Giới thiệu các phân đoạn trung tâm Sametime 9.0 (không bao gồm Edge, phân đoạn video âm thanh hoặc tính năng hỗ trợ khách hàng đa năng)
 • Phê duyệt việc thiết lập đúng các phân đoạn Sametime 9.0 khác nhau
 • Bắt đầu, dừng lại và khởi động lại toàn bộ môi trường Sametime 9.0
 • Sử dụng các thành phần đáng chú ý Sametime 9.0
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!