Blog

167300-OVI57N-347
23 Tháng Hai 2017

Chứng nhận AWS là gì?

Chứng nhận AWS

AWS cung cấp các chứng chỉ liên kết và các khóa đào tạo cho các giải pháp Architects, SysOps Administrators & Developers. Giải pháp Công nghệ Đổi mới cung cấp các chứng chỉ chuyên nghiệp cho các kỹ sư của Solutions Architects & DevOps thay mặt cho AWS.

Danh sách các khoá đào tạo AWS & Chứng chỉ

Sr No.websitetháng
1http://www.stumbleupon.com/Jul-17
2https://www.reddit.com/Jul-17
3http://www.citeulike.org/Jul-17
4https://delicious.com/Jul-17
5http://www.pinterest.com/Jul-17
6https://www.tumblr.com/Jul-17
7https://www.diigo.com/Jul-17
8http://slashdot.org/Jul-17
9https://www.google.com/bookmarks/Jul-17
10http://www.newsvine.com/Jul-17
11http://digg.com/Jul-17
12http://www.bibsonomy.org/Jul-17
13http://tryengineeringnews.org/Jul-17
14http://www.folkd.com/Jul-17
15http://www.pearltrees.com/Jul-17
16http://independencescience.co/Jul-17
17http://www.hollywood2012.com/Jul-17
18http://wegokiev.com/Jul-17
19http://fossilafrica.com/Jul-17
20http://kbrabbitry.com/Jul-17
21http://www.bizsugar.com/Jul-17
22http://www.iesa.co/Jul-17
23http://www.fearsteve.com/Jul-17
24http://ihaan.org/Jul-17
25http://bosplus.org/Jul-17
26http://esa-2013.com/Jul-17
27http://immigrationlawpros.com/Jul-17
28http://speedycon.org/Jul-17
29http://utoms.org/Jul-17
30http://atlhtml5.net/Jul-17
31http://london8.net/Jul-17
32http://wirefan.com/Jul-17
33http://dictaf.net/Jul-17
34http://jofrati.net/Jul-17
35http://t3b-system.com/Jul-17
36http://gardicanin.netJul-17
37http://www.usefulenglish.netJul-17
38http://relevare.net/Jul-17
39http://todays1051.net/Jul-17
40http://temateater.net/Jul-17
41http://aixindashi.org/Jul-17
42http://gen-eff.net/Jul-17
43http://vtv10.com/Jul-17
44http://youmob.com/Jul-17
45http://tatvanstories.com/Jul-17
46http://gardicanin.net/Jul-17
47http://www.pixador.net/Jul-17
48http://atlasassistans.net/Jul-17
49http://www.usefulenglish.net/Jul-17
50http://www.addusastory.com/Jul-17
51https://dzone.comJul-17
52http://bjwhj.com/Jul-17
53http://url.org/Jul-17
54http://cocosislandsnews.infoJul-17
55http://www.jodohkita.info/Jul-17
56http://www.airpim.biz/Jul-17
57http://www.prbookmarks.com/Jul-17
58http://www.bookmark4you.com/Jul-17
59http://www.craftjuice.com/Jul-17
60http://www.linkr.hu/Jul-17
61http://www.acymca.net/Jul-17
62http://www.designfloat.com/Jul-17
63http://www.yemle.com/Jul-17
64http://www.zariaetan.com/Jul-17
65http://eugendorf.netJul-17
66http://www.openfaves.com/Jul-17
67http://www.sitejot.com/Jul-17
68http://www.tourdion.com/Jul-17
69http://www.postolia.com/Jul-17
70http://www.addthismark.com/Jul-17
71http://www.yoomark.com/Jul-17

AWS kỹ thuật cơ bản:

Khóa học AWS Business Essentials nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về đám mây AWS, với mục đích bạn chuẩn bị tốt hơn để kiểm tra và phát triển chiến lược lựa chọn đám mây. Khóa học nói về các nguyên tắc cơ bản của AWS và các ưu điểm của điện toán đám mây cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả an ninh và lợi thế liên quan đến tiền. Nó trình bày các hệ thống cho việc chiếm dụng đám mây hiệu quả, giải quyết các thay đổi trong CNTT và các phần của công ty, và đánh giá các dịch vụ của AWS có thể thay đổi các buổi diễn tập quản lý chi phí CNTT như thế nào. #AWS Đào tạo

AWS - Kiến trúc sư giải pháp:

Bài kiểm tra kiến ​​trúc các giải pháp được chứng nhận của AWS được đề xuất cho những người có kinh nghiệm thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân phối trên nền tảng AWS. Các ý tưởng thi bạn nên hiểu cho kỳ thi này bao gồm: Thiết kế và triển khai các hệ thống có thể thích ứng, có thể truy cập và lỗi trên AWS. Chứng nhận #AWS

Kiến trúc trên AWS:

Kiến trúc trên AWS bao gồm các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT trên AWS. Khóa học này nhằm trình bày những người dự thảo sắp xếp làm thế nào để thúc đẩy việc sử dụng đám mây AWS bằng các dịch vụ AWS hiểu rõ và cách thức các dịch vụ này phù hợp với các sắp đặt dựa trên đám mây. Khóa học này làm nổi bật thực tiễn tốt nhất của đám mây AWS và các ví dụ kế hoạch đã được quy định để giúp các học sinh trung học xem xét kỹ lưỡng các thủ tục kiến ​​trúc lý tưởng sắp xếp CNTT trên AWS. Các cuộc điều tra theo ngữ cảnh tất cả qua khóa học mô tả một số khách hàng AWS đã vạch ra cơ sở hạ tầng của họ và các kỹ thuật và dịch vụ mà họ thực hiện. #AWS Khoá đào tạo

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!