Blog

26 Tháng mười hai 2016

5 Các khoá đào tạo Citrix hay nhất để xây dựng sự nghiệp của bạn trong Citrix

Các khóa học và chứng chỉ đào tạo Citrix

Giải pháp Công nghệ Đổi mớilà một trong những Trung tâm Đào tạo hàng đầu của Citrix ở Ấn Độ để đào tạo Citrix ở Gurgaon, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida và Pune Ấn Độ. Chúng tôi cung cấp các giải pháp đào tạo Citrix hoàn chỉnh như Citrix Online Training cũng như Đào tạo Doanh nghiệp trên toàn thế giới như Anh, Mỹ, Australia Đào tạo trong lớp học, Đào tạo Boot Camp vv Bạn đã sẵn sàng để xây dựng Carrer của bạn với Citrix Khóa học Đào tạo và Chứng chỉ

1. CXS-203 Citrix XenServer 6.0 Quản trị

Trong khóa học Citrix XenServer 6.0, các học sinh trung học được trang bị cơ sở quan trọng để cài đặt, cấu hình, điều chỉnh và điều tra XenServer 6.0 đầy đủ. Understudies cũng sẽ tìm ra cách định cấu hình máy chủ lưu trữ 6.0 Dịch vụ Cung cấp Provisioning và thực hiện và giám sát vDisks trong tình huống XenServer. Sử dụng các phòng thí nghiệm thực thụ, những người láng giềng sẽ có được những khả năng sẽ cấu hình Switch Phân tán Ảo (Distributed Virtual Switch - DVS) và thêm Workload Balancing (WLB). Understudies cũng sẽ thực hiện và giám sát các máy ảo Windows và các tài sản mà họ sẽ được thiết lập.

Khi đạt được kết quả tốt đẹp của khóa học này, người có khả năng viết bậy có thể:

 • Cài đặt và Triển khai XenServer
 • Thực hiện và Quản lý Mạng
 • Định cấu hình bộ nhớ
 • Giám sát và Duy trì máy ảo
 • Cài đặt và Định cấu hình Dịch vụ Cung cấp
 • Giám sát vDisks và thiết bị mục tiêu
 • Thực hiện nguồn tài nguyên Pools
 • Thực hiện chuyển mạch ảo phân tán (DVS)
 • Thực hiện cân bằng khối lượng công việc (WLB)
 • Định cấu hình Tính sẵn sàng cao
 • Giám sát và khắc phục sự cố XenServer

2. CXD 300 Triển khai ứng dụng và giải pháp máy tính để bàn với Citrix XenApp và XenDesktop 7.5

Khóa học này cung cấp cho những người kém khả năng hơn với những khả năng cần thiết để gửi một cách toàn bộ ứng dụng và sắp xếp ảo hóa desktop cho Citrix trong môi trường Windows Server 2012 R2. Tất cả thông qua khóa học này, các nhà nghiên cứu sẽ tìm ra cách cấu hình một miền kết hợp các phân đoạn Citrix đi cùng: XenServer, XenDesktop, Citrix License Server, MCS, PVS, Personal vDisk, StoreFront, NetScaler (ICA Proxy, cân bằng tải, phân tích Endpoint) và Citrix Receiver. Sau khi hoàn thành khóa học, người láng giềng sẽ có khả năng chuẩn bị môi trường XenDesktop 7.6 và kiểm tra việc thực hiện nhằm đảm bảo rằng tất cả các phân đoạn đều được điền đầy đủ và cả khách hàng kết thúc bên trong và bên ngoài đều có thể truy cập vào tài sản XenDesktop một cách hiệu quả.

Sau khi hoàn thành hiệu quả khóa học này, học viên có thể:

 • Thiết lập hypervisor
 • Thiết lập phân đoạn nền tảng
 • Thiết lập phân đoạn XenDesktop 7.6
 • Định cấu hình tài sản XenDesktop 7.6 (Máy chủ Máy chủ, ứng dụng được hỗ trợ và Máy tính để bàn)
 • Định cấu hình hồ sơ và chiến lược
 • Thiết lập các dịch vụ cung cấp
 • Phê duyệt việc sử dụng
 • Thiết lập NetScaler để cho phép truy cập bên ngoài vào tài sản XenDesktop 7.6

3. CXA-206 Quản lý Citrix XenApp 6.5

Lớp học hướng dẫn quản trị Citrix XenApp 6.5 cung cấp cho các cơ sở quan trọng để giám đốc tập trung đầy đủ và giám sát các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu và ngay lập tức truyền tải chúng như là một quản trị cho khách hàng bất cứ nơi nào. Học viên sẽ được chuẩn bị cài đặt và sắp xếp Citrix XenApp 6.5, Citrix Receiver và các module, và bổ sung để sử dụng console và thiết bị quản lý để cấu hình tài sản, chiến lược, máy chủ và cài đặt nhà cửa, máy in, ứng dụng ảo hóa và đó chỉ là đỉnh của tảng băng trôi.

 • Các chủ đề được vận động trong khóa học này bao gồm:
 • Trình bày XenApp
 • Cho phép XenApp
 • Cài đặt XenApp
 • Cấu hình thẩm quyền
 • Cài đặt và Cấu hình Web Interface và StoreFront
 • Ứng dụng và nội dung truyền tải
 • Citrix Receiver
 • Ứng dụng Streaming và tích hợp App-V
 • Chính sách thiết kế
 • Thiết kế quản lý tải
 • Nâng cấp Kinh nghiệm Người dùng
 • Thiết kế In ấn
 • Bảo mật XenApp
 • Quan sát XenApp
 • Các thành phần khác

4. CNS-207 Thực hiện Citrix NetScaler 10.5 cho các giải pháp ứng dụng và màn hình

Mục đích của khóa học này là cung cấp cho các ý tưởng cơ bản và giáo dục các năng khiếu quan trọng để thực hiện, cấu hình, bảo mật và sàng lọc một khung công tác Citrix NetScaler với NetScaler Gateway trong môi trường ảo hóa máy tính để bàn.

Khóa học này đã được thiết kế lại dựa trên sự xuất hiện gần đây nhất của mục NetScaler (NetScaler rendition 11). Là một phần của sự nâng cấp này, chất này càng tập trung mạnh mẽ đến tính hữu ích của NetScaler Gateway hơn bất kỳ thời điểm nào khác và bao gồm các thành phần đáng chú ý được trình bày trong phiên bản 11 của NetScaler.

Khóa học này được lên kế hoạch đặc biệt cho những người kém hiểu biết, những người đã bị hạn chế hoặc không gặp phải NetScaler trong quá khứ. Understudies sẽ có các hoạt động thực hành bên trong một môi trường phòng thí nghiệm ảo. Khóa học này phụ thuộc vào sản phẩm Citrix NetScaler 11, tuy nhiên khả năng và ý tưởng cơ bản học thuật là cơ sở cho các mẫu đơn trước.

 • Sau khi hoàn thành kết thúc khóa học, học viên có thể:
 • Nhận thức được khả năng và tính hữu dụng của NetScaler
 • Làm rõ NetScaler thiết yếu tổ chức kỹ thuật
 • Có được, cài đặt, và giám sát giấy phép NetScaler
 • Phân biệt khả năng và tính hữu dụng của NetScaler Gateway
 • Tiết lộ cách sử dụng SSL để bảo vệ NetScaler
 • Định cấu hình xác nhận cho khách hàng trên NetScaler Gateway
 • Thực hiện phê duyệt để quyết định xem khách hàng có tài sản nào đã nhập
 • Định cấu hình NetScaler để có khả năng truy cập cao
 • Điều phối NetScaler Gateway với giao diện Storefront hoặc Web để truy cập từ xa vào Web, SaaS và các ứng dụng linh hoạt.
 • Thực hiện điều chỉnh stack và GSLB trên khung NetScaler
 • Làm lại lại khung NetScaler cho luồng chuyển động và các điều kiện tiên quyết cụ thể
 • Định cấu hình điều tra hướng dẫn kết thúc hướng tới quyết định mức độ truy cập cho các tiện ích cụ thể
 • Cấp quyền truy cập vào các ứng dụng và thông tin cho các hiệp hội của khách hàng
 • Hiển thị quan sát và báo cáo thông qua các thiết bị khai thác NetScaler cục bộ
 • Cấu hình NetScaler Insight Center để sàng lọc môi trường ảo hóa máy tính để bàn
 • Sử dụng các bộ máy và quy trình đã được quy định để điều tra hệ thống NetScaler cơ bản và các vấn đề về mạng
 • Nhận ra một trong những khả năng và tính hữu ích của NetScaler SDX stage.
 • Nhận biết các thuộc tính quản trị hệ thống của giai đoạn NetScaler SDX.
 • Làm rõ cách cung cấp và tổ chức các sự kiện NetScaler VPX trên máy NetScalerSDX.

5. CNS-205 Citrix NetScaler 10.5: Những yếu tố và Mạng

Mục tiêu của khóa học Citrix NetScaler 11 Essentials and Networking là cung cấp cho các ý tưởng cơ bản và các khả năng cần thiết để thực hiện, cấu hình, bảo mật, sàng lọc, triển khai và điều tra khung Citrix NetScaler bên trong một cấu trúc quản trị hệ thống. Khóa học này bao gồm đặc biệt cho những người kém hiểu biết, những người đã gặp rắc rối hoặc không có NetScaler trong quá khứ. Sinh viên sẽ được tham gia vào các hoạt động thực hành bên trong một môi trường phòng thí nghiệm ảo.

Khóa học này phụ thuộc vào mục Citrix NetScaler 11, tuy nhiên khả năng và ý tưởng cơ bản học thuật là cơ bản cho các mẫu đơn trước. Một mô-đun tùy ý trên các máy NetScaler SDX được kết hợp với các hoạt động tái thiết của pháo đài.

Sau khi kết thúc tốt đẹp của khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Nhận biết tính hữu ích và khả năng của NetScaler
 • Làm rõ NetScaler thiết yếu tổ chức kỹ thuật
 • Nhận, cài đặt và giám sát giấy phép NetScaler
 • Làm rõ cách SSL được sử dụng để bảo đảm NetScaler
 • Cải thiện khung NetScaler cho phong trào chăm sóc và quản lý
 • Thay đổi khung NetScaler cho luồng chuyển động và các điều kiện tiên quyết cụ thể
 • Hiển thị quan sát và báo cáo thông qua các thiết bị khai thác NetScaler cục bộ
 • Sử dụng các thiết bị và hệ thống được đề xuất để vận hành hệ thống NetScaler cơ bản và các vấn đề về mạng
 • Thực hiện đổi mới NetScaler TriScale, tính nhóm
 • Định cấu hình điều chỉnh stack đẩy và GSLB trên khung NetScaler
 • Phân biệt khả năng quản lý, khả năng và tính năng của NetScaler SDX stage
 • Làm rõ đường hướng cung cấp và hướng dẫn các sự kiện NetScaler VPX trên bộ máy NetScaler SDX

&bsp

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!