Kiểulớp học đào tạo
Thời gian5 ngày
ĐĂNG KÝ

20487B Phát triển Windows Azure và Dịch vụ Web

20487B - Phát triển khóa học & chứng chỉ dịch vụ Web Azure và Web

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

Phát triển khoá đào tạo về Windows Azure và Web Service

In this course, students will learn how to design and develop services that access local and remote data from various data sources. Students will also learn how to develop and deploy services to hybrid environments, including on-premises servers and Windows Azure. This course helps people prepare for exam 70-487.

Objectives of Developing Windows Azure và Đào tạo Dịch vụ Web

 • Truy vấn và thao tác dữ liệu bằng Entity Framework
 • Sử dụng ASP.NET Web API để tạo các dịch vụ dựa trên HTTP và tiêu thụ chúng từ các ứng dụng .NET và non-NET
 • Mở rộng các dịch vụ Web ASP.NET Web bằng xử lý tin nhắn, các trình kết nối mô hình, các bộ lọc hành động và các bộ định dạng kiểu truyền thông
 • Tạo các dịch vụ dựa trên SOAP với Windows Communication Foundation (WCF) và tiêu thụ chúng từ các máy khách .NET
 • Áp dụng các nguyên tắc thiết kế để hợp đồng dịch vụ và mở rộng các dịch vụ WCF sử dụng các thành phần và hành vi của thời gian chạy tùy chỉnh
 • Bảo vệ các dịch vụ WCF sử dụng giao thông và bảo mật tin nhắn
 • Sử dụng Dịch vụ Windows Azure Bus cho tin nhắn chuyển tiếp và tin nhắn môi giới sử dụng hàng đợi và chủ đề
 • Dịch vụ máy chủ lưu trữ trên các máy chủ tại chỗ và trên các môi trường Windows Azure khác nhau, chẳng hạn như Vai trò Web, Vai trò Người lao động và Web Sites
 • Triển khai các dịch vụ cho cả máy chủ tại chỗ và Windows Azure
 • Lưu trữ và truy cập dữ liệu trong Windows Azure Lưu trữ và định cấu hình quyền truy cập lưu trữ
 • Giám sát và đăng nhập các dịch vụ, cả tại chỗ và trong Windows Azure
 • Triển khai thực hiện liên kết bằng cách sử dụng ACS với ASP.NET Dịch vụ Web API
 • Create scalable, load-balanced services

Intended Audience of Developing Windows Azure and Web Service Course

Khóa học này dành cho cả những người mới làm quen với .NET và giàu kinh nghiệm, những người có kinh nghiệm lập trình tối thiểu sáu tháng và muốn học cách phát triển các dịch vụ và triển khai chúng tới các môi trường lai ghép.

Prerequisites for Developing Windows Azure and Web Service Certification

Trước khi tham dự khóa học, sinh viên phải có:
 • Kinh nghiệm với lập trình C # và các khái niệm như biểu thức Lambda, LINQ, và các kiểu nặc danh.
 • Hiểu các khái niệm về các ứng dụng bậc n.
 • Trải nghiệm với truy vấn và thao tác dữ liệu với ADO.NET.
 • Kiến thức về cấu trúc dữ liệu XML.

Course Outline Duration: 5 Days

Mô-đun 1: Tổng quan về các dịch vụ và công nghệ đám mây

Mô-đun này cung cấp tổng quan về các dịch vụ và công nghệ đám mây sử dụng Microsoft .NET Framework và đám mây Windows Azure.Bài học

 • Các thành phần chính của các ứng dụng phân tán
 • Công nghệ truy cập dữ liệu và dữ liệu
 • Công nghệ dịch vụ
 • Cloud Computing
 • Khám phá Ứng dụng Đi kèm Hành trình Du lịch của Blue Yonder Airlines

Lab: Khám phá môi trường làm việc

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả các thành phần chính của các ứng dụng phân tán.
 • Mô tả công nghệ truy cập dữ liệu và dữ liệu.
 • Giải thích công nghệ dịch vụ.
 • Mô tả các tính năng và chức năng của điện toán đám mây.
 • Mô tả kiến ​​trúc và hoạt động của ứng dụng Đi du lịch Blue Yonder Airlines Travel Companion.

Mô-đun 2: Truy vấn và Thao tác dữ liệu bằng khung Entity

Mô-đun này mô tả mô hình dữ liệu Khung thực thể, và cách tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu. Bài học

 • Tổng quan về ADO.NET
 • Tạo mô hình dữ liệu đối tượng
 • Truy vấn dữ liệu
 • Thao tác Dữ liệu

Lab: Tạo một lớp truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng Khung thực thể

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Giải thích các đối tượng cơ bản trong ADO.NET và các hoạt động không đồng bộ.
 • Tạo mô hình dữ liệu Khung thực thể
 • Truy vấn dữ liệu bằng Entity Framework.
 • Chèn, xóa, và cập nhật các thực thể bằng cách sử dụng Entity Framework.

Module 3: Tạo và sử dụng các dịch vụ ASP.NET Web API

Mô-đun này mô tả các dịch vụ dựa trên HTTP được phát triển, lưu trữ và tiêu thụ bằng cách sử dụng ASP.NET Web API.Bài học

 • Dịch vụ HTTP
 • Tạo một dịch vụ ASP.NET Web API
 • Xử lý yêu cầu và phản hồi HTTP
 • Lưu trữ và tiêu thụ ASP.NET Web API Services

Lab: Tạo dịch vụ API Web ASP.NET đặt chỗ du lịch

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Dịch vụ thiết kế bằng cách sử dụng giao thức HTTP.
 • Tạo các dịch vụ bằng cách sử dụng ASP.NET Web API.
 • Sử dụng HttpRequestMessage/HttpResponseMessage các lớp để kiểm soát thông điệp HTTP.
 • Lưu trữ và sử dụng các dịch vụ ASP.NET Web API.

Module 4: Mở rộng và bảo mật các dịch vụ ASP.NET Web API

Mô-đun này mô tả chi tiết kiến ​​trúc ASP.NET Web API và cách bạn có thể mở rộng và bảo mật các dịch vụ ASP.NET Web API.Bài học

 • ASP.NET Web API Pipeline
 • Tạo dịch vụ OData
 • Thực hiện bảo mật trong dịch vụ API Web ASP.NET
 • Tiêm phụ thuộc vào bộ điều khiển

Lab: Mở rộng dịch vụ API Web ASP.NET của Travel Companion

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mở rộng yêu cầu API ASP.NET Web và đường dẫn phản hồi.
 • Tạo các dịch vụ OData bằng ASP.NET Web API.
 • Bảo mật ASP.NET Web API.
 • Tiêm phụ thuộc vào bộ điều khiển ASP.NET Web API.

Module 5: Tạo các dịch vụ WCF

Mô-đun này giới thiệu Windows Communication Foundation (WCF) và mô tả cách tạo, lưu trữ và sử dụng dịch vụ WCF.Bài học

 • Ưu điểm của việc tạo dịch vụ với WCF
 • Tạo và triển khai hợp đồng
 • Định cấu hình và lưu trữ các dịch vụ WCF
 • Tiêu thụ các dịch vụ WCF

Lab: Tạo và tiêu thụ dịch vụ đặt chỗ WCF

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả lý do tại sao và khi nào nên sử dụng WCF để tạo các dịch vụ.
 • Xác định hợp đồng dịch vụ và triển khai nó.
 • Lưu trữ và định cấu hình dịch vụ WCF.
 • Tiêu thụ một dịch vụ WCF từ một ứng dụng khách.

Module 6: Dịch vụ Hosting

Mô-đun này mô tả cách lưu trữ các dịch vụ web tại chỗ và trong Windows Azure. Nó giải thích các thành phần khác nhau của Dịch vụ đám mây của Windows Azure: Vai trò Web, Vai trò của người lao động và Windows Azure Web Sites.Bài học

 • Dịch vụ lưu trữ tại chỗ
 • Dịch vụ lưu trữ trong Windows Azure

Lab: Dịch vụ Hosting

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Dịch vụ lưu trữ tại chỗ bằng cách sử dụng các dịch vụ Windows và IIS
 • Dịch vụ lưu trữ trong môi trường đám mây Windows Azure bằng cách sử dụng Windows Azure Cloud Services và Web Sites

Mô-đun 7: Windows Azure Service Bus

Mô-đun này mô tả các mẫu nhắn tin trên quy mô web và các cơ sở hạ tầng được cung cấp bởi Windows Azure Service Bus.Bài học

 • Chuyển tiếp Bus Service của Windows Azure
 • Hàng đợi dịch vụ Windows Azure của xe buýt
 • Windows Azure dịch vụ xe buýt chủ đề

Phòng thí nghiệm: Windows Azure Service Bus

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả mục đích và chức năng của tin nhắn chuyển tiếp và đệm.
 • Cung cấp, định cấu hình và sử dụng hàng đợi xe buýt dịch vụ.
 • Nâng cao hiệu quả của các giao tiếp dựa trên hàng đợi bằng cách sử dụng các chủ đề, đăng ký và bộ lọc.

Mô-đun 8: Triển khai dịch vụ

Mô-đun này mô tả các kỹ thuật khác nhau để triển khai các ứng dụng web.Bài học

 • Triển khai Web với Visual Studio 2012
 • Tạo và triển khai các gói ứng dụng Web
 • Các công cụ dòng lệnh cho triển khai Web
 • Triển khai các ứng dụng Web và dịch vụ cho Windows Azure
 • Giao hàng liên tục với TFS và Git
 • Các phương pháp hay nhất để triển khai sản xuất

Lab: Triển khai dịch vụ

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Triển khai các ứng dụng web với Visual Studio.
 • Tạo và triển khai các ứng dụng web bằng cách sử dụng IIS Manager.
 • Triển khai các ứng dụng web bằng cách sử dụng dòng lệnh.
 • Triển khai các ứng dụng web cho môi trường Windows Azure.
 • Sử dụng giao hàng liên tục với TFS và Git.
 • Áp dụng các phương pháp hay nhất để triển khai các ứng dụng web tại chỗ và cho Windows Azure.

Mô-đun 9: Bộ lưu trữ Windows Azure

Mô-đun này Mô tả Windows Azure Storage, các dịch vụ mà nó cung cấp và cách tốt nhất để sử dụng các dịch vụ này.Bài học

 • Giới thiệu về Windows Azure Storage
 • Lưu trữ Windows Azure Blob
 • Windows Azure bảng lưu trữ
 • Windows Azure hàng đợi lưu trữ
 • Hạn chế quyền truy cập vào bộ nhớ Windows Azure

Lab: Bộ nhớ Windows Azure

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả kiến ​​trúc của Windows Azure Storage.
 • Triển khai Blob Storage trong các ứng dụng của bạn.
 • Sử dụng Bộ nhớ bảng trong các ứng dụng của bạn
 • Mô tả cách sử dụng Hàng đợi Windows Azure làm cơ chế giao tiếp giữa các phần khác nhau của ứng dụng của bạn
 • Kiểm soát quyền truy cập vào các mục lưu trữ của bạn.

Mô-đun 10: Theo dõi và chẩn đoán

Mô-đun này mô tả cách thực hiện giám sát và chẩn đoán trong các dịch vụ Windows Azure.Bài học

 • Thực hiện chẩn đoán bằng cách sử dụng theo dõi
 • Định cấu hình chẩn đoán dịch vụ
 • Dịch vụ Giám sát Sử dụng Windows Azure Diagnostics
 • Thu thập số liệu Windows Azure

Lab: Theo dõi và chẩn đoán

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Thực hiện truy tìm trong .NET Framework với Chẩn đoán hệ thống không gian tên.
 • Định cấu hình và khám phá dịch vụ web và theo dõi IIS.
 • Giám sát các dịch vụ bằng cách sử dụng Windows Azure Diagnostics.
 • Xem và thu thập số liệu Windows Azure trong cổng quản lý.

Module 11: Quản lý danh tính và kiểm soát truy cập

Mô-đun này mô tả các nguyên tắc cơ bản về xử lý nhận dạng hiện đại và trình bày cách sử dụng cơ sở hạ tầng như Windows Azure Access Control Service (ACS) để thực hiện xác thực và ủy quyền với nhận dạng dựa trên xác nhận quyền sở hữu trong Windows Communication Foundation (WCF).Bài học

 • Các khái niệm nhận dạng dựa trên xác nhận quyền sở hữu
 • Sử dụng dịch vụ kiểm soát truy cập Windows Azure
 • Định cấu hình dịch vụ để sử dụng danh tính liên kết

Lab: Quản lý danh tính và kiểm soát truy cập

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả các nguyên tắc cơ bản về nhận dạng dựa trên xác nhận quyền sở hữu.
 • Tạo một dịch vụ mã thông báo bảo mật (STS) bằng cách sử dụng Windows Azure ACS.
 • Định cấu hình WCF để sử dụng danh tính được liên kết.

Mô-đun 12: Dịch vụ chia tỷ lệ

Mô-đun này mô tả các cách thức mà bạn có thể đảm bảo các dịch vụ có thể xử lý khối lượng công việc gia tăng và nhu cầu của người dùng.Bài học

 • Giới thiệu về khả năng mở rộng
 • Cân bằng tải
 • Dịch vụ mở rộng tại chỗ với bộ nhớ cache phân phối
 • Windows Azure Caching
 • Mở rộng quy mô toàn cầu

Lab: Khả năng mở rộng

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Giải thích sự cần thiết cho khả năng mở rộng.
 • Mô tả cách sử dụng cân bằng tải cho các dịch vụ mở rộng quy mô.
 • Mô tả cách sử dụng bộ nhớ đệm được phân phối cho các dịch vụ tại chỗ cũng như các dịch vụ Windows Azure.
 • Mô tả cách sử dụng bộ đệm ẩn của Windows Azure.
 • Mô tả cách quy mô dịch vụ trên toàn cầu.

Module 13: Phụ lục A: Thiết kế và mở rộng các dịch vụ WCF

Mô-đun này bao gồm thiết kế các hợp đồng dịch vụ Windows Communication Foundation (WCF), tạo các dịch vụ hỗ trợ các giao dịch phân tán và mở rộng đường ống WCF với các thành phần thời gian chạy tùy chỉnh và các hành vi tùy chỉnh.Bài học

 • Áp dụng nguyên tắc thiết kế cho hợp đồng dịch vụ
 • Xử lý giao dịch phân tán
 • Mở rộng đường ống WCF

Lab: Thiết kế và mở rộng các dịch vụ WCF

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Thiết kế và tạo ra các dịch vụ và khách hàng để sử dụng các kiểu mẫu tin nhắn khác nhau.
 • Định cấu hình dịch vụ để hỗ trợ các giao dịch được phân phối.
 • Mở rộng đường ống WCF với các thành phần thời gian chạy, các hành vi tùy chỉnh và các đối tượng có thể mở rộng.

Module 14: Phụ lục B: Triển khai bảo mật trong các dịch vụ WCF

Mô-đun này đề cập đến các cân nhắc khác nhau mà bạn phải tính đến khi thiết kế dịch vụ web bảo mật, chẳng hạn như mã hóa, xác thực đầu vào, xác thực và ủy quyền và các kỹ thuật sử dụng trong khi áp dụng những cân nhắc này cho các dịch vụ được phát triển với WCF.Bài học

 • Giới thiệu về bảo mật dịch vụ web
 • An ninh vận tải
 • Message Security
 • Định cấu hình xác thực dịch vụ và ủy quyền

Lab: Đảm bảo một dịch vụ WCF

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả bảo mật ứng dụng web.
 • Định cấu hình dịch vụ cho bảo mật giao thông.
 • Định cấu hình dịch vụ để bảo mật thư.
 • Triển khai và cấu hình logic xác thực và ủy quyền.

Đào tạo sắp tới

không có sự kiện nào sắp diễn ra vào thời gian này.

Vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Để biết thêm thông tin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


Đánh giá