KiểuKhóa học trực tuyến
ĐĂNG KÝ
20342B - Giải pháp nâng cao của Microsoft Exchange Server 2013

20342B XCHARX Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Training Course & Certification

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

Giải pháp nâng cao của Microsoft Exchange Server 2013 Đào tạo

Mô-đun này sẽ dạy cho sinh viên cách cấu hình và quản trị một môi trường nhắn tin MS Exchange Server 2013. Mô đun này cũng sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Exchange Server 2013, và nó sẽ cung cấp những thực tiễn tốt nhất, hướng dẫn và những cân nhắc để giúp sinh viên tối ưu hoá việc triển khai Exchange Server.

Objectives of Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Course

Prerequisites for Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Certification

 • Đã qua 70-341: Giải pháp cốt lõi của Microsoft Exchange Server 2013, hoặc tương đương
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc với Exchange Server
 • Tối thiểu sáu tháng kinh nghiệm làm việc với Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2013
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm quản lý Windows Server, bao gồm Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc với Active Directory
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc với độ phân giải tên, bao gồm DNS
 • Có kinh nghiệm làm việc với chứng chỉ, bao gồm chứng chỉ cơ sở hạ tầng khóa công cộng (PKI)
 • Kinh nghiệm làm việc với Windows PowerShell

Course Outline Duration: 5 Days

Mô-đun 1: Thiết kế và thực hiện khả năng phục hồi của trang web

Mô-đun này giải thích cách thiết kế và thực hiện khả năng phục hồi của trang cho Exchange Server 2013.Bài học

 • Site Resilience and High Availability in Exchange Server 2013
 • Lập kế hoạch thực hiện khả thi
 • Thực hiện khả năng phục hồi của trang web

Lab: Thiết kế và thực hiện khả năng phục hồi của trang web

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện khả năng phục hồi của trang cho Exchange Server 2013.

Mô-đun 2: Lập kế hoạch Ảo hóa cho Microsoft Exchange Server 2013

Mô-đun này giải thích cách lập kế hoạch chiến lược ảo hóa cho các vai trò của Exchange Server 2013.Bài học

 • Lập kế hoạch triển khai Hyper-V tới Exchange Server 2013
 • Ảo hóa các máy chủ Exchange Server 2013

Lab: Lập kế hoạch ảo hóa các vai trò của Exchange Server

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể lên kế hoạch cho một chiến lược ảo hóa cho các vai trò của Exchange Server 2013.

Mô-đun 3: Tổng quan về Exchange Server 2013 Unified Messaging

Mô đun này giải thích khái niệm cơ bản về Unified Messaging trong Exchange Server 2013.Bài học

 • Tổng quan về Công nghệ Điện thoại
 • Nhắn tin hợp nhất trong Exchange Server 2013
 • Các thành phần nhắn tin hợp nhất

Lab: Tổng quan về Truyền thông Hợp nhất

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể giải thích khái niệm cơ bản của Unified Messaging trong Exchange Server 2013.

Module 4: Thiết kế và Triển khai Exchange Server 2013 Unified Messaging

Mô-đun này giải thích cách thiết kế và triển khai Exchange Server 2013 Unified Messaging.Bài học

 • Thiết kế triển khai ứng dụng Unified Messaging
 • Triển khai và Cấu hình Các Thành phần Nhắn tin Hợp nhất
 • Thiết kế và Triển khai Exchange Server 2013 UM tích hợp với Lync Server 2013

Lab: Thiết kế và Triển khai Exchange Server 2013 Unified Messaging

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và triển khai Exchange Server 2013 Unified Messaging.

Mô-Đun 5: Thiết kế và Thực hiện Bảo mật Vận chuyển Thư

Mô-đun này giải thích làm thế nào để thiết kế và thực hiện an ninh vận chuyển tin nhắn.Bài học

 • Tổng quan về Chính sách Nhắn tin và Yêu cầu tuân thủ
 • Thiết kế và thực hiện tuân thủ vận tải
 • Designing and Implementing Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Integration with Exchange Server 2013

Phòng thí nghiệm: Thiết kế và Thực hiện Bảo mật Giao thông

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện an ninh vận chuyển tin nhắn.

Mô-đun 6: Thiết kế và thực hiện lưu giữ tin nhắn

Mô-đun này giải thích cách thiết kế và triển khai lưu giữ tin nhắn trong Exchange Server 2013.Bài học

 • Tổng quan về Quản lý và lưu trữ hồ sơ tin nhắn
 • Thiết kế lưu trữ tại chỗ
 • Thiết kế và thực hiện lưu giữ tin nhắn

Lab: Thiết kế và thực hiện lưu giữ tin nhắn

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện lưu giữ tin nhắn trong Exchange Server 2013.

Mô-đun 7: Thiết kế và thực hiện tuân theo tin nhắn

Mô-đun này giải thích làm thế nào để thiết kế và thực hiện tuân thủ thông báo.Bài học

 • Thiết kế và thực hiện phòng ngừa mất mát dữ liệu
 • Thiết kế và Thực hiện Giữ Tại chỗ
 • Thiết kế và triển khai tại chỗ eDiscovery

Lab: Thiết kế và thực hiện tính năng Messaging Compliance

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện việc tuân thủ thông báo.

Mô-đun 8: Thiết kế và thực hiện an ninh hành chính và kiểm toán

Mô-đun này giải thích cách thiết kế và thực hiện bảo mật quản trị trong môi trường Exchange Server 2013.Bài học

 • Thiết kế và thực hiện kiểm soát truy cập dựa vào vai trò (RBAC)
 • Thiết kế và Thực hiện quyền Chia
 • Lập kế hoạch và thực hiện Kiểm toán Báo cáo

Lab: Thiết kế và thực hiện an ninh hành chính và kiểm toán

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện an ninh hành chính trong một môi trường Exchange Server 2013.

Module 9: Quản lý Exchange Server 2013 với Exchange Management Shell

Mô-đun này giải thích cách sử dụng Windows PowerShell 3.0 để quản lý Exchange Server 2013.Bài học

 • Tổng quan về Windows PowerShell 3.0
 • Quản lý người nhận máy chủ Exchange bằng cách sử dụng Quản lý Exchange Shell
 • Sử dụng Windows PowerShell để Quản lý Máy chủ Exchange

Lab: Quản lý Microsoft Exchange Server 2013 bằng cách sử dụng Exchange Management Shell

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể sử dụng Windows PowerShell 3.0 để quản lý Exchange Server 2013.

Mô-đun 10: Thiết kế và Triển khai Thực hiện với Microsoft Exchange Online

Mô-đun này giải thích cách thiết kế và triển khai tích hợp với Exchange Online.Bài học

 • Lập kế hoạch trao đổi trực tuyến
 • Lập kế hoạch và thực hiện việc di chuyển sang trao đổi trực tuyến
 • Lập kế hoạch cùng tồn tại với Exchange Online

Lab: Thiết kế hội nhập với Exchange Online

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và triển khai tích hợp với Exchange Online.

Mô-Đun 11: Thiết kế và Thực hiện Gửi thư Cùng tồn tại

Mô-đun này giải thích làm thế nào để thiết kế và thực hiện đồng thời gửi tin nhắn.Bài học

 • Thiết kế và Thực hiện Liên đoàn
 • Thiết kế sự tồn tại giữa các tổ chức Exchange Server
 • Thiết kế và thực hiện các chuyển đổi hộp thư xuyên rừng

Lab: Triển khai Thực hiện Gửi thư Cùng tồn tại

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện đồng thời gửi tin nhắn.

Module 12: Thiết kế và thực hiện nâng cấp máy chủ Exchange

This module explains how to design and implement upgrades from previous Exchange Server versions.Bài học

 • Lập kế hoạch nâng cấp từ các phiên bản máy chủ Exchange trước
 • Thực hiện nâng cấp từ các phiên bản Exchange trước đó

Lab: Nâng cấp từ Exchange Server 2010 sang Exchange Server 2013

Sau khi hoàn thành mô đun này, sinh viên sẽ có thể thiết kế và thực hiện nâng cấp từ các phiên bản Exchange Server trước đó.

Vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Sau khi hoàn thành "Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 TrainingXCHARX Candidates need to take 70-342 Exam for its certification.