Kiểulớp học đào tạo
Thời gian3 ngày
ĐĂNG KÝ

Khóa đào tạo và chứng chỉ Foundation Cobit

Khóa đào tạo và chứng nhận của Cobit Foundation

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

Tổng quan về Khóa đào tạo của Cobit Foundation

This Cobit Foundation course is a three day, PEOPLECERT-accredited course, which looks at the drivers for this latest version of COBIT. The five basic principles on which COBIT 5 is founded and the enablers for governance and management of enterprise IT which support the integration between the goals, objectives, controls and processes of the business and IT. The course includes an introduction to COBIT 5 implementation and the concepts relating to the Process Assessment Model.

This Cobit Foundation course comprises lectures, group discussion, assignments, a sample examination paper and other guidance to prepare attendees for the PEOPLECERTkiểm tra được công nhận. Các hoạt động của khóa học Cobit Foundation được củng cố thông qua quá trình thực hiện đã được chứng minh của giảng viên. Nội dung khóa học dựa trên COBIT 5, bao gồm khuôn khổ và các tài liệu hỗ trợ khác.

Mục tiêu của Huấn luyện Quỹ Cobit

Khi kết thúc khóa học, người tham dự sẽ hiểu:

 • Các động lực chính cho việc phát triển Khung
 • Lợi ích kinh doanh của việc sử dụng COBIT® 5
 • Kiến trúc sản phẩm COBIT® 5.
 • Các vấn đề quản lý CNTT và những thách thức ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Các nguyên tắc chính 5 của COBIT® 5 để quản trị và quản lý CNTT của doanh nghiệp
 • Làm thế nào để COBIT® 5 cho phép CNTT được quản lý và quản lý một cách toàn diện cho toàn bộ doanh nghiệp.
 • Các khái niệm chính trong một Đánh giá Năng lực Quy trình và các thuộc tính chính của COBIT® 5 PAM (Mô hình Đánh giá Quy trình)
 • Như thế nào COBIT® 5 quy trình và Mô hình Tham chiếu Quy trình (PRM) giúp hướng dẫn việc tạo ra các nguyên tắc 5 và các Điều khoản Quản lý và Quản lý 7.

The COBIT® 5 Foundation certificate is to confirm that a candidate has sufficient knowledge and understanding of the COBIT® 5 guidance to:

 • Có thể hiểu về quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp CNTT
 • Tạo sự hiểu biết với giám đốc điều hành kinh doanh và quản lý CNTT cao cấp
 • Đánh giá tình hình hiện tại của Doanh nghiệp CNTT với mục tiêu giới thiệu các khía cạnh của COBIT® 5, phù hợp để thực hiện.

Intended Audience for Cobit Foundation Course

COBIT® 5 is aimed at organizations of all sizes and all sectors. It is ideal for professionals involved in assurance, security, risk, privacy/compliance and business leaders and stakeholders involved in or affected by governance and management of information and IT systems, such as:

 • Quản lý CNTT
 • Chuyên gia Chất lượng CNTT
 • Kiểm toán viên CNTT
 • Tư vấn IT
 • Nhà phát triển CNTT
 • Quản lý Hoạt động CNTT
 • Quản lý Lãnh đạo Quản lý CNTT
 • Các nhà quản lý trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT

Prerequisites for Cobit Foundation Certification

Không có điều kiện tiên quyết chính thức. Tuy nhiên, bạn nên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị CNTT.

Course Outline Duration: 3 Days

1. Tổng quan & Các tính năng chính của COBIT 5
 • Trường hợp kinh doanh của COBIT 5
 • Sự khác biệt chính giữa COBIT 4.1 và COBIT 5
2. Nguyên tắc COBIT 5
 • Đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan
 • Bao gồm Bản doanh nghiệp kết thúc
 • Áp dụng một Khung tích hợp
 • Cho phép tiếp cận toàn diện
 • Tách quản trị từ quản lý
3.Các ổ cắm COBIT 5
 • Nguyên tắc, Chính sách và Khung
 • Quy trình
 • Cơ cấu tổ chức
 • Văn hoá, Đạo đức và Hành vi
 • Thông tin
 • Dịch vụ, Cơ sở hạ tầng và Ứng dụng
 • Con người, kỹ năng và năng lực
4.Giới thiệu về COBIT 5
 • Thực hiện
 • Trình điều khiển là gì?
 • Chúng ta đang ở đâu?
 • Chúng ta muốn ở đâu?
 • Những gì cần phải được thực hiện?
 • Chúng ta đến đấy bằng cách nào?
 • Chúng tôi đã đến đó chưa?
 • Làm thế nào để chúng ta giữ đà đi?
Mô hình 5.Process Capability Assessment
 • Các yếu tố thiết yếu của mô hình
 • Sự khác biệt giữa mô hình trưởng thành COBIT 4.1 và mô hình khả năng quy trình COBIT 5
 • Thực hiện đánh giá năng lực
6.Hoạt động nghiên cứu điển hình

Vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Đánh giá