Kiểulớp học đào tạo
ĐĂNG KÝ

Cấu hình Dịch vụ Nâng cao của Windows Server 2012

** Redeem Your Microsoft Vouchers(SATV) for M20412 XCHARX Configuring Advanced Windows Server 2012 ServicesTraining Course & Certification **

Tổng quan

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

M20412 XCHARX Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Training

Khoá học này là một phần ba của một loạt ba khóa học. Thông qua loạt bài này, bạn sẽ có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai một Windows Server 2012 cốt lõi, bao gồm cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 R2 trong môi trường doanh nghiệp hiện tại.

Bạn sẽ học các cấu hình tiên tiến và các nhiệm vụ dịch vụ cần thiết để thực hiện, quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng Windows Server 2012. Bạn sẽ bao gồm các dịch vụ mạng tiên tiến, Active Directory Domain Services (AD DS), quản lý nhận dạng, quản lý quyền, các dịch vụ liên bang, cân bằng tải mạng, chuyển đổi dự phòng, liên tục kinh doanh, và phục hồi thảm họa. Khoá học này kết hợp các tài liệu từ Microsoft Learning Product 20412 chính thức và nó có thể giúp bạn trong việc chuẩn bị cho kỳ thi 70-412: Cấu hình các dịch vụ nâng cao của Windows Server 2012. Bài kiểm tra 70-412 là một trong ba kỳ thi cần thiết cho giấy chứng nhận MCSA: Windows Server 2012.

Mục tiêu

 • Cấu hình và quản lý iSCSI, BranchCache và Trình quản lý Tài nguyên Máy chủ Tệp (FSRM)
 • Thực hiện kiểm soát truy cập động
 • Thực hiện cân bằng tải mạng
 • Thực hiện chuyển đổi dự phòng với Hyper-V
 • Triển khai các triển khai phân bổ Active Directory Domain Services (AD DS) phân tán
 • Triển khai các trang web và bản sao AD DS
 • Triển khai các Dịch vụ chứng chỉ Active Directory (AD CS)
 • Triển khai các Dịch vụ Quản lý Quyền Active Directory (AD RMS)
 • Thực hiện Dịch vụ Liên kết Thư mục Hiện hoạt (AD FS)

Đối tượng dự định

Các quản trị viên hệ thống và các chuyên gia IT mong muốn có được những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện việc quản lý và cung cấp dịch vụ tiên tiến trong môi trường Windows Server 2012 hoặc Windows Server 2012 R2.

Điều kiện tiên quyết

 • Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012 Enterprise
 • Kinh nghiệm thực hiện, quản lý và cấu hình Active Directory và cơ sở hạ tầng mạng
 • Kiến thức tương đương và kinh nghiệm để:
  • Cài đặt và Định cấu hình Windows Server 2012 (M20410)
  • Quản lý Windows Server 2012 (M20411)

Course Outline Duration: 5 Days

1. Thực hiện các dịch vụ mạng nâng cao

 • Cấu hình các tính năng Giao thức Cấu hình Cấu hình Máy chủ Nâng cao (DHCP)
 • Định cấu hình Cài đặt Hệ thống tên miền Nâng cao (DNS)
 • Thực hiện quản lý địa chỉ IP

2. Thực hiện Dịch vụ Tệp Nâng cao

 • Định cấu hình bộ nhớ lưu trữ iSCSI Internet Small Computer System Interface
 • Cấu hình Cache Chi nhánh
 • Tối ưu hóa sử dụng lưu trữ

3. Thực hiện kiểm soát truy cập động (DAC)

 • Thực hiện thành phần DAC
 • Thực hiện DAC cho Kiểm soát Truy cập
 • Thực hiện Trợ cấp Truy cập Từ chối
 • Thực hiện và Quản lý thư mục công việc

4. Thực hiện triển khai phân phối AD DS Distributed

 • Triển khai AD DS được phân phối
 • Triển khai Môi trường DS AD phân tán
 • Định cấu hình Trusts của AD DS

5. Thực hiện các trang web AD DS và nhân rộng

 • Nhân rộng DS của AD
 • Định cấu hình các trang web AD DS
 • Cấu hình và Giám sát Nhân rộng DS của AD

6. Thực hiện AD CS

 • cơ sở hạ tầng nơi công cộng
 • Triển khai Tổ chức Chứng nhận
 • Triển khai và Quản lý Mẫu Chứng chỉ
 • Thực hiện phân phối chứng chỉ và thu hồi
 • Quản lý Phục hồi Chứng chỉ

7. Thực hiện AD RMS

 • Quản lý Quyền Quản lý Thư mục Trực tuyến
 • Triển khai và Quản lý cơ sở hạ tầng AD RMS
 • Cấu hình Bảo vệ nội dung AD RMS
 • Cấu hình truy cập từ xa tới AD RMS

8. Thực hiện AD FS

 • Triển khai AD FS
 • Thực hiện AD FS cho một tổ chức đơn lẻ
 • Triển khai FS quảng cáo trong Kịch bản Liên kết Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp

9. Thực hiện cân bằng tải mạng (NLB)

 • Cân bằng tải mạng
 • Định cấu hình một nhóm NLB
 • Lập kế hoạch thực hiện NLB

10. Thực hiện Clustering Failover

 • Failover Clustering
 • Cấu hình các ứng dụng và dịch vụ có khả năng cao trên một cụm chuyển đổi dự phòng
 • Duy trì một Cluster Failover
 • Thực hiện một Cluster Thách thức Đa trang web

11. Triển khai thực hiện Failover Clustering với Hyper-V

 • Tích hợp Hyper-V với Failover Clustering
 • Triển khai các máy ảo Hyper-V trên các cụm máy chủ Failover
 • Thực hiện vận động máy ảo Hyper-V

12. Thực hiện khôi phục thảm họa liên tục trong kinh doanh

 • Tổng quan về Bảo vệ Dữ liệu
 • Triển khai Windows Server Backup
 • Thực hiện phục hồi máy chủ và dữ liệu

Vui lòng viết cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Để biết thêm thông tin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


Đánh giá