Kiểulớp học đào tạo
Thời gian5 ngày
ĐĂNG KÝ

Đào tạo sắp tới

đám cưới 21

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (19th November 2018)

Tháng Mười Một 19 - Tháng Mười Một 22
Gurgaon
đám cưới 21

20741 Networking with Windows Server 2016 (19th November 2018)

Tháng Mười Một 19 - Tháng Mười Một 23
Gurgaon
Sat 24

ITIL Intermediate Service Design (SD XCHARX 24th November 2018)

Tháng Mười Một 24 - Tháng Mười Một 25
Gurgaon
Giải pháp cốt lõi của Microsoft Exchange Server 2013

20341: Các giải pháp cốt lõi của Khóa học Đào tạo Microsoft Exchange Server 2013 & Chứng chỉ

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

Các giải pháp cốt lõi của Khóa đào tạo Microsoft Exchange Server 2013

Mô-đun này sẽ dạy học sinh cách lập kế hoạch, triển khai, quản trị, bảo mật và hỗ trợ MS Exchange Server 2013. Mô đun này cũng sẽ dạy cho sinh viên cách xây dựng Exchange Server 2013 và cung cấp những kiến ​​thức cần thiết để giám sát, duy trì và khắc phục sự cố Exchange Server 2013.

Objectives of Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Course

Prerequisites for Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Certification

 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm quản lý Windows Server, bao gồm Windows Server® 2008 R2 hoặc Windows Server® 2012.
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc với Dịch vụ Tên miền Active Directory® (AD DS).
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc với độ phân giải tên, bao gồm DNS.
 • Kinh nghiệm làm việc với các chứng chỉ, bao gồm chứng chỉ PKI.

Course Outline Duration: 5 Days

Mô-đun 1: Triển khai và Quản lý Microsoft Exchange Server 2013

Mô-đun này mô tả các điều kiện tiên quyết và yêu cầu, triển khai và quản lý của Exchange Server 2013.

Bài học

 • Exchange Server 2013 điều kiện tiên quyết và yêu cầu
 • Triển khai Máy chủ Exchange Server 2013
 • Quản lý Exchange Server 2013

Lab: Triển khai và Quản lý Exchange Server 2013

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả các điều kiện tiên quyết và yêu cầu của Exchange Server 2013.
 • Thực hiện triển khai Exchange Server 2013.
 • Quản lý Exchange Server 2013.

Mô-đun 2: Lập kế hoạch và Định cấu hình Máy chủ Hộp thư

Mô-đun này mô tả cách lập kế hoạch và định cấu hình vai trò máy chủ Hộp thư.Bài học

 • Tổng quan về Vai trò Máy chủ Hộp thư
 • Lập kế hoạch Triển khai Server Hộp thư
 • Cấu hình Mailbox Servers

Lab: Cấu hình Máy chủ Hộp thư

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả vai trò máy chủ hộp thư.
 • Kế hoạch triển khai vai trò máy chủ hộp thư.
 • Định cấu hình các máy chủ Mailbox.

Mô-đun 3: Quản lý đối tượng người nhận

Mô-đun này giải thích cách quản lý đối tượng người nhận, chính sách địa chỉ và danh sách địa chỉ trong Exchange Server 2013.Bài học

 • Quản lý các hộp thư Exchange Server 2013
 • Quản lý Người nhận Trao đổi Khác
 • Lập kế hoạch và triển khai Thư mục Thư mục Công cộng
 • Quản lý Danh sách Địa chỉ và Chính sách

Lab: Quản lý đối tượng người nhận

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Quản lý các hộp thư Exchange Server 2013.
 • Quản lý người nhận Exchange Server 2013 khác.
 • Thực hiện các thư mục công cộng.
 • Định cấu hình danh sách địa chỉ và chính sách.

Mô-đun 4: Lập kế hoạch và Triển khai Máy chủ Truy cập Khách hàng

Mô-đun này giải thích cách lập kế hoạch và triển khai vai trò máy chủ Truy cập Máy khách trong Exchange Server 2013.Bài học

 • Lập kế hoạch Triển khai Máy chủ Truy cập Máy khách
 • Cấu hình Client Role của Client Access Server
 • Quản lý Dịch vụ Truy cập Khách hàng

Lab: Triển khai và Định cấu hình Vaio Máy chủ Truy cập Máy khách

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Lên kế hoạch triển khai Client Server.
 • Định cấu hình vai trò máy chủ Truy cập Khách hàng.
 • Quản lý dịch vụ Client Access.

Mô-đun 5: Lập kế hoạch và Cấu hình Kết nối Khách hàng Nhắn tin

Mô-đun này giải thích cách lập kế hoạch và định cấu hình Microsoft Outlook Web App và nhắn tin di động trong Exchange Server 2013.Bài học

 • Kết nối Khách hàng với Máy chủ Truy cập Khách hàng
 • Định cấu hình Outlook Web App
 • Lập kế hoạch và Cấu hình Nhắn tin di động
 • Định cấu hình truy cập Internet an toàn cho máy chủ Client Access

Lab: Lập kế hoạch và Cấu hình Kết nối Khách hàng Nhắn tin

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả dịch vụ khách hàng mà Exchange Server 2013 cung cấp.
 • Định cấu hình Outlook Web App.
 • Lên kế hoạch và cấu hình thông điệp di động.
 • Định cấu hình truy cập Internet an toàn cho máy chủ Client Access.

Mô-đun 6: Lập kế hoạch và Thực hiện Tính sẵn sàng cao

Mô-đun này mô tả công nghệ tính sẵn sàng cao được tích hợp trong Exchange Server 2013 và một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến các giải pháp có sẵn.Bài học

 • Tính khả dụng cao trên Exchange Server 2013
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu hộp thư có sẵn cao
 • Cấu hình máy chủ truy cập khách hàng cao cấp

Lab: Triển khai Khả năng sẵn sàng cao

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả tính sẵn sàng cao trong Exchange Server 2013.
 • Định cấu hình cơ sở dữ liệu hộp thư có sẵn rất cao.
 • Định cấu hình các máy chủ Truy cập Khách hàng có sẵn cao.

Mô-Đun 7: Lập kế hoạch và triển khai phục hồi thảm họa

This module explain how to plan, implement disaster mitigation, and recovery in Exchange Server 2013.

Bài học

 • Kế hoạch giảm nhẹ thiên tai
 • Lập kế hoạch và triển khai Exchange Server 2013 Backup
 • Lập kế hoạch và thực hiện phục hồi Exchange Server 2013

Lab: Triển khai Khắc phục thảm họa cho Exchange Server 2013

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Lập kế hoạch giảm nhẹ thiên tai.
 • Lập kế hoạch và triển khai sao lưu Exchange Server 2013.
 • Lên kế hoạch và triển khai phục hồi Exchange Server 2013.

Mô-đun 8: Lập kế hoạch và Định cấu hình Vận chuyển Thư

Mô đun này giải thích cách lập kế hoạch và cấu hình vận chuyển tin nhắn trong một tổ chức Exchange Server 2013.Bài học

 • Tổng quan về vận chuyển và định tuyến tin nhắn
 • Lập kế hoạch và Cấu hình Vận chuyển Thư
 • Quản lý Quy tắc Giao thông

Lab: Lập kế hoạch và Định cấu hình Vận chuyển Thư

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Mô tả thông báo vận chuyển trong Exchange Server 2013.
 • Lập kế hoạch và định cấu hình vận chuyển tin nhắn.
 • Quản lý các quy tắc vận chuyển.

Mô-đun 9: Lập kế hoạch và Cấu hình Vệ sinh Thông điệp

This module explains how to plan messaging security, implement an antivirus and anti-spam solution for Exchange Server 2013.

Bài học

 • Kế hoạch Messaging Security
 • Thực hiện giải pháp chống vi rút cho Exchange Server 2013
 • Thực hiện giải pháp chống spam cho Exchange Server 2013

Lab: Lập kế hoạch và Định cấu hình Bảo mật Thư

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Kế hoạch bảo mật tin nhắn.
 • Thực hiện giải pháp chống vi rút cho Exchange Server 2013.
 • Thực hiện giải pháp chống thư rác cho Exchange Server 2013.

Mô-đun 10: Lập kế hoạch và Thiết lập An ninh Hành chính và Kiểm toán

Mô-đun này giải thích cách cấu hình quyền hạn kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và định cấu hình kiểm tra ghi nhật ký.

Bài học

 • Định cấu hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
 • Định cấu hình Đăng nhập Kiểm toán

Lab: Cấu hình An ninh Hành chính và Kiểm toán

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Định cấu hình các điều khoản RBAC.
 • Định cấu hình đăng nhập kiểm toán.

Module 11: Giám sát và khắc phục sự cố Microsoft Exchange Server 2013

Mô-đun này giải thích cách giám sát, duy trì và khắc phục sự cố môi trường Exchange Server 2013.Bài học

 • Theo dõi Exchange Server 2013
 • Duy trì Exchange Server 2013
 • Gỡ rối Exchange Server 2013

Lab: Giám sát và Xử lý sự cố Exchange Server 2013

Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ có thể:
 • Theo dõi Exchange Server 2013.
 • Duy trì Exchange Server 2013.
 • Khắc phục sự cố Exchange Server 2013.

Đào tạo sắp tới

không có sự kiện nào sắp diễn ra vào thời gian này.

Vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chuyên gia chúng tôi.


Đánh giá