Kiểulớp học đào tạo
Thời gian3 ngày
ĐĂNG KÝ

PHÁT TRIỂN NỔI BẬT VÀ XN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU (EDU-8.0)

Firewall 8.0 - Gỡ lỗi và khắc phục sự cố

FIREWALL 8.0 - DEBUG và TROUBLESHOOT (EDU-311)

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Chứng nhận

Firewall 8.0 - Gỡ rối và gỡ rối khóa đào tạo

Khóa học này sẽ nâng cao sự hiểu biết của học sinh về cách khắc phục sự cố toàn bộ Palo Alto Networks tường lửa thế hệ tiếp theo. Sinh viên sẽ được trải nghiệm thực tế khắc phục sự cố bảo mật, mạng, chống tấn công, khai thác gỗ và báo cáo các tính năng của hệ điều hành PAN-OS của Palo Alto Networks. Sau khi hoàn thành lớp học này, sinh viên sẽ có kiến ​​thức chuyên sâu về cách khắc phục sự cố khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng, người dùng và nội dung

Điều kiện tiên quyết cho Firewall 8.0 - Gỡ lỗi và gỡ rối Certificataion

  • Hoàn thành PAN 201 & 205
  • Kiến thức chuyên sâu về Bảo vệ Các khái niệm
  • Kinh nghiệm làm việc trên thiết bị Palo alto

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ chúng tôi.


Đánh giá
Mục 1Giải đáp thắc mắc Phương pháp luận
Mục 2So sánh các nền tảng Khi khắc phục sự cố
Mục 3Logic Luồng
Mục 4Khắc phục sự cố
Mục 5Xử lý Xóa XN
Mục 6Khắc phục sự cố chính sách
Mục 7Khắc phục sự cố User-ID
Mục 8Giải đáp thắc mắc VPN
Mục 9Khắc phục sự cố Global Protect
Mục 10Hiệu suất Gỡ rối