Kiểulớp học đào tạo
Thời gian5 ngày
ĐĂNG KÝ

FIREWALL 8.0 Đ EC ĐIỂM

Tường lửa 8.0 Essentials Training - Khóa học chứng nhận và quản lý cấu hình (EDU-310)

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Chứng nhận

Firewall 8.0 Essentials Training - Cấu hình & Quản lý

Việc hoàn thành thành công khóa học ba ngày, hướng dẫn viên sẽ cho phép sinh viên cài đặt, cấu hình và quản lý toàn bộ dòng Palo Alto Networks Tường lửa NextGeneration.

Mục tiêu củaTường lửa Khóa 8.0 Essentials

  • Việc hoàn thành thành công khóa học kéo dài năm ngày này, hướng dẫn viên sẽ nâng cao sự hiểu biết của học sinh về cách cấu hình và quản lý tường lửa thế hệ tiếp theo của Palo Alto Networks.
  • Học sinh sẽ học hỏi và có được kinh nghiệm thực tiễn cấu hình, quản lý và theo dõi một bức tường lửa trong môi trường phòng thí nghiệm.

Đối tượng dự địnhFirewall 8.0 Essentials Training

Kỹ sư an ninh, kỹ sư mạng và nhân viên hỗ trợ

Điều kiện tiên quyết choFirewall 8.0 Essentials Certification

  • Học sinh phải có một sự quen thuộc cơ bản với các khái niệm mạng bao gồm định tuyến, chuyển mạch,
    và địa chỉ IP.
  • Sinh viên cũng nên làm quen với các khái niệm cơ bản dựa trên cổng.
  • Kinh nghiệm với các công nghệ bảo mật khác (IPS, proxy, và lọc nội dung) là một điểm cộng.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ chúng tôi.


Đánh giá
Mục 1Nền tảng và Kiến trúc
Mục 2Cấu hình ban đầu
Mục 3Cấu hình giao diện
Mục 4Chính sách bảo mật và NAT
Mục 5ID ứng dụng
Mục 6ID nội dung cơ bản
Mục 7Lọc URL
Mục 8giải mã
Mục 9WildFire
Mục 10Tên người dùng
Mục 11GlobalProtect
Mục 12VLAN VPN Site-to-Site
Mục 13Giám sát và báo cáo
Mục 14Tính sẵn sàng cao hoạt động / thụ động cao