Kiểulớp học đào tạo
Thời gian3 ngày
ĐĂNG KÝ
Khóa đào tạo & chứng nhận tùy chỉnh của Fortinet

Khóa đào tạo và chứng nhận của Fortinet Customized

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Chứng nhận

Huấn luyện Tùy chỉnh của Fortinet

Fortinet là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Sunnyvale, California. Nó phát triển và thị trường an ninh mạng phần mềm, thiết bị và dịch vụ, như tường lửa, chống vi rút, chống xâm nhập và bảo mật thiết bị đầu cuối. Đây là công ty bảo mật mạng lớn thứ tư theo doanh thu.

Các điều kiện tiên quyết cho khóa học Fortinet

Sinh viên nên tham gia lớp học với sự hiểu biết cơ bản về mạng lưới kinh doanh và các vấn đề an ninh

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.