Kiểulớp học đào tạo
Thời gianNgày 5 ``
ĐĂNG KÝ
Tin nhắn MCSE với Office 365

Tin nhắn MCSE với Khóa đào tạo và chứng chỉ Office 365

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Chứng nhận

Tin nhắn MCSE với Tổng quan Khóa đào tạo Office 365

Tin nhắn MCSE với Office 365 khóa học xác nhận khả năng của bạn để tăng tính linh hoạt và năng suất, giảm mất dữ liệu, và tăng cường bảo mật dữ liệu cho tổ chức của bạn bằng Office 365. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể kiếm được chứng chỉ MCSE: Messaging, giúp bạn đạt được vị trí trong quản lý hệ thống máy tính và mạng.

Mục tiêu của MCSE: Nhắn tin với Office 365 Training

  • Cấu hình lưu trữ trên Máy chủ Hộp thư
  • Tạo và cấu hình Cơ sở dữ liệu Mailbox
  • Thiết kế và thực hiện dự phòng mất dữ liệu
  • Xây dựng chính sách địa chỉ và danh sách cho Nghiên cứu Trey
  • Cấu hình Public Folders cho Trey Research
  • Định cấu hình Outlook Web App
  • Định cấu hình và lập kế hoạch gửi tin nhắn di động
  • Định cấu hình và triển khai các Hợp phần Nhắn tin Hợp nhất
  • Lập kế hoạch giai đoạn triển khai để đảm bảo giai đoạn này bắt đầu chính xác

Đối tượng dự kiến ​​của MCSE Messaging với Khóa học Office 365

Khóa học này phù hợp nhất cho các Chuyên gia CNTT, Tư vấn, Chuyên gia IT và Chuyên viên Trợ giúp.

Điều kiện tiên quyết cho MCSE Messaging với chứng chỉ Office 365

Máy chủ Windows, SharePoint 2013, Lync 2013, Cloud cá nhân.

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ chúng tôi.


Đánh giá