Kiểulớp học đào tạo
NgàyTháng Chín 9, 2017
Thời gian2 ngày
ĐĂNG KÝ

Đào tạo MS Excel

Tổng quan

Điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

MS Excel Đào tạo khóa học & chứng nhận

Microsoft’s Excel is most commonly & powerful used tool which is used worldwide. Innovative technology solutions is having a pool of trainers on Excel who can deliver Microsoft Excel trainings from Basic to Advance level. ITS has delivered more than 1000+ batches on Excel. Delivering training on VBA for Excel is our specialization. ITS is keep on running trainings on Excel in Corporate and for individual as well. Our specially designed course on Microsoft Excel is very easy to learn and it helps to acquire skills to become proficient in excel. ITS do have trainings available on MS- văn phòng 2007/2010 / 20132016 as well. We are expert in Excel Online training and can be customize as per participant need. For more enquiry on Excel training, please call @ : + 91-9870480053

Điều kiện tiên quyết

Các ứng viên nên biết kiến ​​thức cơ bản về máy tính.

Khóa học Outline Thời lượng: 2 Days

 1. Quản lý và định dạng Worksbooks và Worksheets
  • Quản lý và thiết lập Trang tính & Bảng tính
  • Xem cùng một bảng tính excel trong nhiều tab
  • Làm lạnh hàng đầu hoặc cột đầu tiên bằng cách sử dụng Freeze Panes
  • Kỹ thuật tiết kiệm thời gian tốt nhất để quản lý các tùy chọn Thiết lập trang
  • Các kỹ thuật định dạng khác nhau cùng với Định dạng có điều kiện trên cơ sở Giá trị, Bản ghi trùng lặp, Thanh dữ liệu, v.v ...
 2. Lập báo cáo Excel thông qua các công thức, chức năng và tham chiếu khác nhau
  • Các chức năng văn bản như Len, Liên kết, Upper, Lower, Proper & Trim.
  • Các hàm logic như if và ifs nhiều
  • Các hàm toán học như Sum, Abs, Round, Roundup & Rounddown
  • Các chức năng thống kê như Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs, Sumif, Sumifs, Average, Averageifs, Min, Max, nhỏ và lớn
  • Chức năng tra cứu như Vlookup và Hlookup đối sánh chính xác và gần đúng
  • Làm lạnh một địa chỉ ô trong một công thức bằng cách đặt $ sign (Absolute Referencing)
  • Liên kết nhiều trang tính và bảng tính trong công thức (3D Referencing)
 3. Làm việc với dữ liệu
  • Tạo và Sửa đổi Danh sách Tùy chỉnh
  • Tách dữ liệu bằng Text to Columns
  • Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự chữ cái trên các trường đơn và nhiều
  • Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tùy chỉnh bằng cách nhập danh sách
  • Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự từ trái sang phải
  • Giải nén dữ liệu bằng cách sử dụng Bộ lọc & Bộ lọc nâng cao (Bộ lọc Số, Bộ lọc văn bản, Bộ lọc Ngày và Giờ, Bản ghi Duy nhất, Bản ghi trùng lặp và Lọc Màu)
 4. Phân tích dữ liệu thông qua các bảng Pivot
  • Chọn bố cục tốt nhất và thêm các trường
  • Áp dụng nhiều chức năng trên các bảng pivot
  • Chuyển đổi ô trống và giá trị lỗi với 0
 5. Đại diện dữ liệu trong biểu mẫu đồ họa
  • Chọn các biểu đồ tốt nhất theo dữ liệu
  • Sử dụng Bảng Cột, Biểu đồ Thanh, Biểu đồ Đường thẳng & Biểu đồ Chuột
  • Định dạng biểu đồ, thêm Tiêu đề Biểu đồ & Thay đổi Vị trí Biểu đồ
  • Kết nối các biểu đồ với Word và PowerPoint
 6. Làm việc với các hàm Advance Excel
  • Thực hiện tra cứu trên đúng trường thay vì trái
  • Thực hiện tra cứu trên nhiều bảng với các điều kiện khác nhau
  • Thực hiện tra cứu trên nhiều lĩnh vực
  • Thực hiện tra cứu nhạy cảm theo từng trường hợp
  • Kết hợp các tra cứu ngang và dọc thông qua Chức năng Kết hợp & Chỉ mục
  • Chức năng Ngày như Ngày hôm nay, Bây giờ, Ngày, Tháng, Năm, Ngày làm việc & Mạng ngày
  • Các chức năng thống kê như trung vị và chế độ
 7. Làm việc với Công ước Phạm vi và Đặt tên
  • Áp dụng Tên cho một ô và một dải ô
  • Sửa đổi, Xóa tên phạm vi & Tự động tạo Tên trên cơ sở Tiêu đề
 8. Xử lý dữ liệu
  • Liên kết dữ liệu Excel với tài liệu Word, tệp PDF và các đối tượng bên ngoài thông qua siêu liên kết
  • Nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như Tệp văn bản, Tệp CSV, v.v ...
  • Đại diện của dữ liệu trong một cấu trúc tốt hơn bằng cách sử dụng bảng
  • Loại bỏ bản ghi trùng lặp từ dữ liệu Excel
  • Thiết kế bảng điều khiển / biểu mẫu nhanh bằng cách hạn chế dữ liệu cụ thể thông qua Xác thực dữ liệu
  • Bảo vệ bảng điều khiển / biểu mẫu thông qua Khóa và Mở khóa một phần của trang tính
  • Củng cố các báo cáo từ các sổ làm việc khác nhau thông qua Hợp nhất Dữ liệu
 9. Phân tích dữ liệu Excel
  • Áp dụng các Subtotals để phân tích dữ liệu trên các trường đơn và nhiều
  • Gắn nhóm và Ungrouping dữ liệu Excel trong Pivot Bàn
  • Thêm các trường tính trong các bảng Pivot
 10. Thực hiện Nếu công cụ phân tích là gì
  • Tính giá trị đầu vào trên cơ sở giá trị đầu ra bằng cách sử dụng Mục tiêu Tìm kiếm
  • Phân tích dữ liệu với nhiều kịch bản sử dụng kịch bản quản lý
 11. Tự động hoá các nhiệm vụ và đại diện đồ hoạ (Theo tính sẵn có của thời gian)
  • Đại diện dữ liệu bằng cách kết hợp Cột & Đường biểu đồ trên nhiều trục
  • Đại diện cho sự đóng góp dữ liệu của biểu đồ Pie of Pie hoặc biểu đồ thanh của hình tròn
  • Cải thiện các tác vụ thông qua các phím tắt
  • Tự động hóa các tác vụ bằng cách ghi macro
  • Lưu sổ làm việc với các tùy chọn Tương thích Macro

Vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Để biết thêm thông tin vui lòng Liên hệ chúng tôi.


Đánh giá

Đánh giá

MSExcel Nội dung khóa học được đưa ra dưới đây