Kiểulớp học đào tạo
Thời gian5 ngày
ĐĂNG KÝ

Oracle-12c-Cơ sở dữ liệu-Quản trị-Đào tạo

Oracle 12 C Khoá đào tạo Quản trị Cơ sở dữ liệu & Chứng nhận

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Tom tăt nội dung chương trinh

Lịch biểu và Lệ phí

Chứng nhận

Khóa đào tạo Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12 C

Oracle Cơ sở dữ liệu: Giới thiệu về SQL đào tạo giúp bạn viết các truy vấn phụ, kết hợp nhiều truy vấn vào một truy vấn bằng cách sử dụng toán tử SET và báo cáo dữ liệu tổng hợp bằng các hàm nhóm. Học cách này và thông qua các bài tập thực hành.

 • Hiểu các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ đảm bảo mã tinh chế của các nhà phát triển.
 • Tạo báo cáo về dữ liệu được sắp xếp và hạn chế.
 • Chạy các lệnh thao tác dữ liệu (DML).
 • Kiểm soát cơ sở dữ liệu truy cập vào các đối tượng cụ thể.
 • Quản lý các đối tượng giản đồ.
 • Quản lý các đối tượng với các khung nhìn từ điển dữ liệu.
 • Lấy dữ liệu hàng và cột từ các bảng.
 • Kiểm soát đặc quyền tại đối tượng và cấp hệ thống.
 • Tạo các chỉ mục và ràng buộc; thay đổi các đối tượng giản đồ hiện có.
 • Tạo và truy vấn bảng bên ngoài.

Mục tiêu của Oracle 12 C Đào tạo

 • Xác định các thành phần kết cấu chính của Cơ sở dữ liệu Oracle 12c
 • Tạo báo cáo dữ liệu tổng hợp
 • Viết câu lệnh SELECT bao gồm truy vấn
 • Lấy dữ liệu hàng và cột từ các bảng
 • Chạy DML trong Cơ sở dữ liệu Oracle 12c
 • Tạo bảng để lưu dữ liệu
 • Sử dụng chế độ xem để hiển thị dữ liệu
 • Kiểm soát cơ sở dữ liệu truy cập vào các đối tượng cụ thể
 • Quản lý các đối tượng giản đồ
 • Hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng ANSI SQL 99 JOIN cú pháp
 • Quản lý đối tượng với chế độ xem từ điển dữ liệu
 • Viết các truy vấn con nhiều cột
 • Sử dụng các hàm SQL để lấy dữ liệu tùy chỉnh
 • Sử dụng truy vấn phụ vô hướng và tương quan
 • Tạo báo cáo về dữ liệu được sắp xếp và hạn chế

Điều kiện tiên quyết cho Oracle 12 C Cerfitification

Ngoài kinh nghiệm chuyên môn của mình, sinh viên tham dự khóa đào tạo này cũng nên có kiến ​​thức kỹ thuật sau:

 • Xử lí dữ liệu
 • Hiểu biết về các khái niệm và kỹ thuật xử lý dữ liệu

Đối tượng dự định of Oracle 12 C Course

 • Quản trị viên Kho dữ liệu
 • Nhà phát triển Biểu mẫu
 • Phân tích Hệ thống
 • Phân tích Kinh doanh
 • Nhà phát triển
 • Nhà phát triển ứng dụng
 • Nhà phát triển PL / SQL

Course Outline Duration: 05 Days

 1. Tổng quan về Oracle Database 12
  • Cấu hình cá thể và cơ sở dữ liệu
  • Khái niệm kiến ​​trúc Oracle 12c
 2. Xây dựng một Oracle 12
  • Tạo cơ sở dữ liệu
  • Bắt đầu và dừng cơ sở dữ liệu
 3. Quản lý tự động với Quản lý đám mây của Oracle Enterprise Manager (12)
  • Đánh giá kiến ​​trúc OEM
  • Duy trì cơ sở dữ liệu với OEM Cloud Control 12c
 4. Quay lại Quay lại Oracle 12
  • Định cấu hình không gian bảng UNDO
  • Giám sát và đảo chiều các thay đổi đối với dữ liệu
 5. Quản lý Người dùng và Tài nguyên
  • Thiết lập tài khoản người dùng
  • Thực thi bảo mật
 6. Thực hiện quản lý không gian
  • Xây dựng hệ thống phân cấp lưu trữ
  • Cấu trúc dữ liệu và phân đoạn chỉ mục
 7. Phân vùng cho Hiệu suất và Quản trị
  • Tạo bảng phân vùng và phân vùng
  • Duy trì phân vùng chỉ mục
 8. Xây dựng cơ sở dữ liệu chịu lỗi
  • Bảo vệ cơ sở dữ liệu
  • Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi

Thời lượng khóa học: 05 Days

Vui lòng viết cho chúng tôi theo địa chỉ info@itstechschool.com và liên hệ với chúng tôi theo số + 91-9870480053 để biết chi phí, thời gian và địa điểm

Thả chúng tôi một truy vấn

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Đánh giá