Kiểulớp học đào tạo
Thời gian2 ngày
ĐĂNG KÝ

Liên hệ

Các trường được đánh dấu bằng một * là bắt buộc

 

PANORAMA 8.0

Panorama 8.0 Quản lý khóa đào tạo đa cấp về Firewall và Chứng chỉ

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Chứng nhận

Panorama 8.0 Quản lý Khóa đào tạo đa luồng lửa

Khóa học này cung cấp kiến ​​thức chuyên sâu về cách cấu hình và quản lý Máy chủ Quản lý Toàn cảnh của Palo Alto Networks. Sau khi hoàn thành khóa học này, các quản trị viên sẽ hiểu được Vai trò của máy chủ Panorama trong việc quản lý và bảo vệ mạng lưới tổng thể của họ. Các chuyên gia mạng sẽ học cách sử dụng báo cáo tổng hợp của Panorama để cung cấp cho họ một cái nhìn toàn diện về một mạng lưới Palo Alto Networks tường lửa thế hệ tiếp theo.

Điều kiện tiên quyết cho 8.0 Xtreme Certification

Hoàn thành PAN 201

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ chúng tôi.


Đánh giá
TỪ KHÓA TÌM KIẾM

  • PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ NHIỀU L FINH VỰC L inNH VỰC TẠI Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ NHIỀU LIỆU CHỨNG NHẬN VỀ chi phí chứng nhận tại Gurgaon
  • Viện nghiên cứu PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ CÁC L FINH VỰC NHIỀU LIỆU TẠI Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ NHIỀU BÓNG ĐÁ ở Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ NHIỀU LIỆU CHÁY TRONG Gurgaon
  • PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ NHIỀU LIỆU BÓNG ĐÁ trong Gurgaon
  • PANORAMA 8.0 tốt nhất: QUẢN LÝ NHIỀU L MI LỰC LỚN
  • PANORAMA 8.0: QUẢN LÝ L MNH VỰC NHIỀU LIỆU
Mục 1Tổng quan
Mục 2Cấu hình ban đầu
Mục 3Templates
Mục 4Nhóm Thiết bị
Mục 5Quản trị
Mục 6Đăng nhập và Báo cáo
Mục 7Đăng nhập
Mục 8Kinh doanh liên tục